หน้าแรก


ค้นหาข่าว โดยใส่ Keyword :


22 ธันวาคม 2557
เกี่ยวกับเสรีชัย


บทบรรณาธิการ


คอลัมน์ประจำฉบับ


กฏหมาย-มหาวิทยาลัย


บุคคล-สตรี-บันเทิง


ศิลปะ-ท่องเที่ยว


โหราศาสตร์


สังคม


กษิต ภิรมย์,การุณ ใสงาม พบชุมชนชาวไทยในสหรัฐ

“กษิต ภิรมย์” อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐ และ “การุณ ใสงาม” เดินมาอเมริกา พบชุมชนไทยหลายรัฐ เพื่อให้ข้อมูลในทางกว้าง เกี่ยวกับสถานการทางการเมืองในประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12;00-18:00 ที่ ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเดอะเวสท์

ท่ามกลางกระแสการต่อสู้ทางการเมืองที่เชี่ยวกราก และท่ามกลางความขัดแย้งในสังคมไทยในขณะนี้ นายกษิต ภิรมย์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐ และ นายการุณ ใสงาม ได้เดินทางมาอเมริกา พร้อมกับได้นัดสนทนา พบปะชุมชนชาวไทย ในรัฐต่างๆ เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมือง และแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

โดยที่นครลอสแอนเจลิส พบกันที่ ยูนิเวอร์ซิตี ออฟเดอะเวสท์   University of the West,Conference Hall เลขที่ 1409 Walnut Grove Ave., Rosemead, Ca 91770 ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12;00 ถึง18:00 น.

งานนี้จัดโดย องค์กรประชาชน “สานใจไทย เพื่อชาติ” และ “สมัชชาประชาชนไทยอเมริกาเหนือและองค์กรธรรมธรสากลเพื่อสันติ”

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ หนึ่ง เพื่อเป็นการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารสถานการณ์โดยตรงจากบุคคลที่อยู่ร่วมในขบวนการต่อสู้ของประชาชน สองเป็นกิจกรรมร่วมกันของผู้รักชาติและผู้สนใจในสถานการณ์บ้านเมือง และสามเพื่อแนะนำองค์กรต่อสาธารณะ

                ทางด้านผู้ประสานงาน สมัชชาประชาชนไทยอเมริกาเหนือ หรือ United Thai Assembly,North America(UTANA) ตั้งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประสานและสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนผู้รักชาติในประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น

เป็นองค์กรกลางในการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับการรับรู้ของกลุ่มผู้สนใจในปัญหาสังคม เศรษฐกิจและด้านอื่นๆ อันนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

สำหรับองค์กรธรรมธรสากลเพื่อสันติ International Justice For Peace(IJP) เป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการโดยใช้ขบวนการยุติธรรม เป็นเครื่องมือในการหยุดยั้งการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรม ของผู้มีอำนาจ ด้วยการเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ถูกกลั่นแกล้ง ถูกละเมิดสิทธฺ์ถูกทำร้ายจากการใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย โดยมีศูนย์กฎหมายและทนายความให้ความช่วยเหลือทางด้านคดีต่างๆ เช่นคดีประชาชนถูกทำร้ายที่จังหวัดอุดรธานีและอีกหลาย คดีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

  ทั้งสององค์กรได้ปรึกษาหารือและมีความเห็นร่วมกันว่า ในสถานการณ์ที่ดำรงอยู่ในบ้านเมืองเรา  ขณะนี้ มีความสลับซับซ้อน จนทำให้การต่อสู้ของประชาชนต้องยืดเยื้อยาวนานมาเกือบครึ่งปีโดยฝ่ายผู้กุมอำนาจรัฐได้มีท่าทีสนับสนุนการทำร้าย และละเมิดการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญของประชาชนทั้งยังใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบเข่นฆ่าประชาชนอย่างโหดเหี้ยมเป็นที่ประณามไปทั่ว

โดยเฉพาะองค์การสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งพี่น้องของเราในสหรัฐอเมริกาก็ได้ติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใย  ส่วนใหญ่ก็เข้าร่วมสนับสนุนขบวนการต่อสู้ของประชาชนในเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยมาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ประสานงานกล่าวว่า “นับเป็นความโชคดียิ่งที่ท่านฑูตกษิต ภิรมย์ อดีตเอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงวอชิงตัย ดี. ซี. ได้มีกิจธุระที่ วอชิงตัน ดีซี ทางองค์กรทั้งสองจึงได้เรียนเชิญท่านฑูตและคุณการุณ ใสงาม อดีตสมาชิกวุฒิสภาที่พี่น้องรู้จักกันดี มาพูดคุย ถ่ายทอดเรื่องราวสถานการณ์ที่ท่านทั้งสองอยู่ร่วมขบวนมาโดยตลอดให้พี่น้องได้รับทราบและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้ของประชาชนต่อไป”

  จึงขอเรียนเชิญมายังพี่น้องทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม พบท่านฑูตกษิต ภิรมย์ และคุณการุณ ใสงาม วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12;00-18:00 ที่  University of the West,Conference Hall เลขที่ 1409 Walnut Grove Ave., Rosemead, Ca 91770

ส่วนกำหนดการเดินทาง และการพูดที่รัฐต่างๆ นั้น มีดังนี้ วันที่ 25 พฤศจิกายน วิทยากรทั้งสอง ออกเดินทางจากประเทศไทย สู่นครลอสแอนเจลิส

วันที่ 26 พฤศจิกายน พูดที่ นครลาสเวกัส วันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ฮิวส์ตัน วันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ลอสแอนเจลิส

เดือนธันวาคม วันที่ 6 ธันวาคม ที่นครนิวยอร์ก วันที่ 7 ธันวาคม ที่วอชิงตัน ดีซี วันที่ 9 ธันวาคม ท่านฑูตกษิต ภิรมย์ เดินทางกลับประเทศไทย

วันที่ 13 ธันวาคม นายการุณ ใสงาม พูดที่ชิคาโก้ และเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 16 ธันวาคม

ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่: คุณมนตรี 626-456-4740, คุณประเสริฐ 626-893-8173, c]tคุณโดม 626-277-6637

สำหรับประวัติ นายกษิต ภิรมย์ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะรัฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้าราชการดีเด่น รางวัลครุฑทองคำ สำเร็จการศึกษา ด้านการต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ในสหรัฐฯ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Institute of Social Studies ประเทศเนเธอร์แลนด์

นายกษิต มีประสบการณ์ในราชการกระทรวงการต่างประเทศ อย่างยาวนาน เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ในหลายประเทศ คือ ประเทศรัสเซีย อินโดนีเซีย เยอรมนี ญี่ปุ่น และ ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการคือ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายการุณ ใสงาม เป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูนครราชสีมา ศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1 ในยุครัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร เกิดการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมระหว่างชาวบ้าน กับนายทุนที่ผูกขาดสัมปทานรถประจำทางในอำเภอประโคนชัย เกิดกรณี 9 กบฎสองแถว หญิงท้องแก่ถูกไล่ลงจากรถสองแถว ระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาล แล้วทิ้งไว้ข้างทางจนเสียชีวิต นายการุณ ใสงาม เข้าร่วมประท้วงด้วย จนถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหา กบฎในราชอาณาจักร และน้องชายชื่อ มงคล ใสงาม ซึ่งร่วมประท้วงด้วยถูกยิงเสียชีวิต

ในช่วงใกล้เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 สถานการณ์การเมืองรุนแรงขึ้น จนต้องหนีเข้าป่าพร้อมกับน้องชายชื่อ สมนึก ใสงาม เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีชื่อจัดตั้งว่า ‘สหายสมคิด’ ทำให้ครอบครัวถูกเพ่งเล็งจากทางการ น้องชาย, บิดาและแม่เลี้ยง ถูกยิงเสียชีวิต

นายการุณออกจากป่าเมื่อ พ.ศ. 2525 และกลับเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจนสำเร็จการศึกษา จากนั้นไปทำงานโครงการพัฒนาชนบท จบปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2526, 2529 และ 2538 ในสังกัด พรรคประชาธิปัตย์ และลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.เมื่อปี 2543

ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นายการุณได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 เข้าร่วมสังกัดพรรคประชาราช ได้รับตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค แต่ลาออกเมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 และไปสังกัด พรรคมัชฌิมาธิปไตย พร้อมกับกลุ่มของ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ในการเลือกตั้งในปลายปี พ.ศ. 2550 นายการุณได้ลงสมัครในระบบสัดส่วน กลุ่ม 4 ลำดับที่ 2 ในสังกัดพรรคมัชฌิมาธิปไตย แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง.

ข่าวอื่นๆในคอลัมน์นี้copyright @ 2005 Sereechai Newspaper. All Right reserved, Contect us: editor@sereechai.com
หนังสือพิมพ์เสรีชัย Sereechai Newspaper 1253 N.Vine St., Suite 16A, Los Angeles, CA.90038
Tel : 323-465-7550, 323-465-7409, 323-465-3967 Fax : 323-465-7383 Email : sereechai@sbcglobal.net


เกี่ยวกับเสรีชัย l บทบรรณาธิการ l ทางด่วนสายร้อยเอ็ด l ชาติไทยในอดีต l มองอเมริกา l บ้านเขาเมืองเรา l ต่างองศา l นอกรอบกับปีเตอร์ l กฏหมาย l มหาวิทยาลัย Top10 l ร้อยแก้ว l ฮอลลีวูดบูโลวาร์ด l หยุดพักอารมณ์ที่ตรงนี้ l ตามใจผู้เขียน l เรียง 100 เรื่องราว l ศิลปะตะวันออก ตะวันตก l สัพเพเหระ l โหราปริทรรศน์ l บอกเล่าเก้าสิบ l สังคมไทยในสหรัฐ l สังคมกอล์ฟ