หน้าแรก


ค้นหาข่าว โดยใส่ Keyword :


22 ธันวาคม 2557
เกี่ยวกับเสรีชัย


บทบรรณาธิการ


คอลัมน์ประจำฉบับ


กฏหมาย-มหาวิทยาลัย


บุคคล-สตรี-บันเทิง


ศิลปะ-ท่องเที่ยว


โหราศาสตร์


สังคม


ดุลบัญชีเดินสะพัดคืออะไร

ถามตอบรอบโลกวันนี้เป็นคำถามจาก คุณPilailak ซึ่งต้องการทราบความหมายของ "ดุลบัญชีเดินสะพัด" การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมีสาเหตุมาจากอะไร และแนวทางในการป้องกันแก้ไข หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง เรามีคำตอบให้แล้ว

ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account -CA) คือ ผลรวมสุทธิของดุลการค้า ดุลบริการ รายได้ และเงินโอน
       
ดุลการค้า (Trade Balance) เป็นผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าออก (ราคาที่ไม่รวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า) กับมูลค่าสินค้าเข้า (ราคาที่รวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า) ที่ได้ปรับตามคำนิยามของดุลการชำระเงินแล้ว หรือพูดง่ายคือผลต่างสุทธิของการนำเข้าและการส่งออกสินค้า นั่นเอง
       
ดุลบริการ (Net Services) เป็นผลต่างสุทธิที่แสดงถึงการค้าระหว่างประเทศในด้านบริการ ประกอบด้วย ค่าขนส่ง ค่าท่องเที่ยว ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของภาคทางการ ค่าสื่อสารโทรคมนาคม ค่ารับเหมาก่อสร้าง และค่าเครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตร ค่าประกันภัย เป็นต้น
       
รายได้ (Income) ประกอบด้วย(1) ผลตอบแทนการจ้างงาน (Compensation of Employees) หมายถึง รายได้ในรูปของค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และ (2) รายได้จากการลงทุน (Investment Income) หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
       
ถือครองทรัพย์สินทางการเงินในต่างประเทศ ได้แก่ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนโดยตรง การลงทุนในหลักทรัพย์ และการลงทุนอื่นๆ
       
เงินโอนและบริจาค (Current transfers) หมายถึง เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือต่างๆ ที่ผู้มีถิ่นฐานในประเทศ (residents) ได้รับหรือ
       
โอนให้ผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ (nonresidents) ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพยากรที่แท้จริงหรือทางการเงิน
       
ฉะนั้น การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดก็หมายถึง การมีผลรวมสุทธิของบัญชีดุลการค้า ดุลบริการ รายได้ และเงินโอน น้อยกว่าที่เสียไป โดยไม่จำเป็นต้องขาดดุลในทุกบัญชีที่ว่าไว้ อาจจะขาดดุลเฉพาะบัญชีใดบัญชีหนึ่ง แต่เมื่อรวมทั้งหมดแล้วมีรายได้น้อยกกว่ารายจ่ายก็ถือว่า เป็นการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเช่นกัน      สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดการขาดดุลนั้นก็อาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น รายได้จากการส่งออกน้อยกว่าการนำเข้าสินค้า ชาวต่างชาตินำเงินเข้ามาท่องเที่ยวน้อยกว่าคนไทยนำเงินออกไปเที่ยวต่างประเทศ หรือมีการโอนเงินไปต่างประเทศมากกว่าการส่งเงินกลับเข้ามาในประเทศ เป็นต้น
       
ส่วนวิธีแก้ไขการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดก็มีเยอะแยะมากมาย ตั้งแต่การกระตุ้นการส่งออกให้มากกว่าการนำเข้า การใช้มาตรการดึงดูดนัก   ท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวภายในประเทศ หรือแม้แต่การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการใช้มาตรการทางด้านภาษี ก็อาจทำได้ข่าวอื่นๆในคอลัมน์นี้
>> เนื่องจากคุณหมอสุวัฒน์ติดธุรกิจบางประการไม่สามารถส่งบทความได้ ทางเสรีชัยขอนำบทความพิเศษ ร้อยแก้ว โดย วัลลภา ดิเรกวัฒนะ มาแทน
>> เนื่องจากคุณหมอสุวัฒน์ติดธุรกิจบางประการไม่สามารถส่งบทความได้ ทางเสรีชัยขอนำบทความพิเศษ ร้อยแก้ว โดย วัลลภา ดิเรกวัฒนะ มาแทน
>> เนื่องจากคุณหมอสุวัฒน์ติดธุรกิจบางประการไม่สามารถส่งบทความได้ ทางเสรีชัยขอนำบทความพิเศษ ร้อยแก้ว โดย วัลลภา ดิเรกวัฒนะ มาแทน
>> เนื่องจากคุณหมอสุวัฒน์ติดธุรกิจบางประการไม่สามารถส่งบทความได้ ทางเสรีชัยขอนำบทความพิเศษ ร้อยแก้ว โดย วัลลภา ดิเรกวัฒนะ มาแทน
>> เนื่องจากคุณหมอสุวัฒน์ติดธุรกิจบางประการไม่สามารถส่งบทความได้ ทางเสรีชัยขอนำบทความพิเศษ ร้อยแก้ว โดย วัลลภา ดิเรกวัฒนะ มาแทน
>> เนื่องจากคุณหมอสุวัฒน์ติดธุรกิจบางประการไม่สามารถส่งบทความได้ ทางเสรีชัยขอนำบทความพิเศษ ร้อยแก้ว โดย วัลลภา ดิเรกวัฒนะ มาแทน
>> เนื่องจากคุณหมอสุวัฒน์ติดธุรกิจบางประการไม่สามารถส่งบทความได้ ทางเสรีชัยขอนำบทความพิเศษ ร้อยแก้ว โดย วัลลภา ดิเรกวัฒนะ มาแทน
>> เนื่องจากคุณหมอสุวัฒน์ติดธุรกิจบางประการไม่สามารถส่งบทความได้ ทางเสรีชัยขอนำบทความพิเศษ ร้อยแก้ว โดย วัลลภา ดิเรกวัฒนะ มาแทน
>> เนื่องจากคุณหมอสุวัฒน์ติดธุรกิจบางประการไม่สามารถส่งบทความได้ ทางเสรีชัยขอนำบทความพิเศษ ร้อยแก้ว โดย วัลลภา ดิเรกวัฒนะ มาแทน
>> เนื่องจากคุณหมอสุวัฒน์ติดธุรกิจบางประการไม่สามารถส่งบทความได้ ทางเสรีชัยขอนำบทความพิเศษ ร้อยแก้ว โดย วัลลภา ดิเรกวัฒนะ มาแทน
>> เนื่องจากคุณหมอสุวัฒน์ติดธุรกิจบางประการไม่สามารถส่งบทความได้ ทางเสรีชัยขอนำบทความพิเศษ ร้อยแก้ว โดย วัลลภา ดิเรกวัฒนะ มาแทนcopyright @ 2005 Sereechai Newspaper. All Right reserved, Contect us: editor@sereechai.com
หนังสือพิมพ์เสรีชัย Sereechai Newspaper 1253 N.Vine St., Suite 16A, Los Angeles, CA.90038
Tel : 323-465-7550, 323-465-7409, 323-465-3967 Fax : 323-465-7383 Email : sereechai@sbcglobal.net


เกี่ยวกับเสรีชัย l บทบรรณาธิการ l ทางด่วนสายร้อยเอ็ด l ชาติไทยในอดีต l มองอเมริกา l บ้านเขาเมืองเรา l ต่างองศา l นอกรอบกับปีเตอร์ l กฏหมาย l มหาวิทยาลัย Top10 l ร้อยแก้ว l ฮอลลีวูดบูโลวาร์ด l หยุดพักอารมณ์ที่ตรงนี้ l ตามใจผู้เขียน l เรียง 100 เรื่องราว l ศิลปะตะวันออก ตะวันตก l สัพเพเหระ l โหราปริทรรศน์ l บอกเล่าเก้าสิบ l สังคมไทยในสหรัฐ l สังคมกอล์ฟ