หน้าแรก


ค้นหาข่าว โดยใส่ Keyword :


21 ธันวาคม 2557
เกี่ยวกับเสรีชัย


บทบรรณาธิการ


คอลัมน์ประจำฉบับ


กฏหมาย-มหาวิทยาลัย


บุคคล-สตรี-บันเทิง


ศิลปะ-ท่องเที่ยว


โหราศาสตร์


สังคม


เปิดตัวเหรียญสุริยะภูมิจักรวาล ประติมากรรมทอง,เงิน,บรอนซ์

เปิดตัว เหรียญสุริยะภูมิจักรวาล ราคาตั้งแต่ห้าพันบาทจนถึงเกือบ 4 ล้าน ออกแบบโดยถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ด้านทัศนศิลป์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา อนุรักษ์พิพิธภัณฑ์ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรม เพื่อเป็นกองทุนสำหรับนักเรียน-นักศึกษาศิลปะ ศิลปินท้องถิ่นฯลฯ

เชิญชวนชาวไทยร่วมงานเปิดตัว เหรียญสุริยะภูมิจักรวาล เนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี ศิลปินแห่งชาติ นายถวัลย์ ดัชนี ในวันที่ 7-8-9 ธันวาคม ณ บริเวณชั้น M โซน Hall of Mirrors สยามพารากอน พิธีเปิดงานวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2012 เวลาหกโมงเย็น และขอเชิญร่วมประมูลการกุศล เหรียญสุริยะภูมิจักรวาล ชุดพิเศษ เปิดรับสั่งจองเหรียญและของที่ระลึกครบรอบ 73 ปี ภายในงาน

เหรียญสุริยะภูมิจักรวาล ชุด “สุริยะคลาสครองสรวง” (ชุดพิเศษ 9 ชุด) ราคาสามล้านเก้าแสนบาท ประกอบด้วย เหรียญทองล้อมเพชร 5 เหรียญ เหรียญเงินล้อมทับทิม 5 เหรียญ เหรียญบรอนซ์ล้อมบุษราคัม 5 เหรียญ

เหรียญสุริยะภูมิจักรวาล ชุด “สุริยาธรทรงกลด” (ชุดพิเศษ 22 ชุด) ราคาสองล้านเก้าแสนบาท ประกอบด้วย เหรียญทอง 5 เหรียญ เหรียญเงิน 5 เหรียญ เหรียญบรอนซ์ 5 เหรียญ

เหรียญสุริยะภูมิจักรวาล ชุด “สุริยะไหวจักรวาล” ราคาหนึ่งล้านแปดแสนบาท (33 ชุด) ประกอบด้วย เหรียญทองล้อมเพชร  3 เหรียญ เหรียญเงินล้อมทับทิม 3 เหรียญ เหรียญบรอนซ์ล้อมบุษราคัม 3 เหรียญ

เหรียญสุริยะภูมิจักรวาล ชุด “สุริยะฉานไตรภพ” (55 ชุด) ราคาหนึ่งล้านสี่แสนบาท ประกอบด้วยเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญบรอนซ์ อย่างละ 3 เหรียญ

เหรียญสุริยะภูมิจักรวาล เหรียญทองคำหนัก 8 บาท ขนาด 4.5 ซ.ม. (222 เหรียญ) ราคาเหรียญละสามแสนเก้าหมื่นบาท เหรียญเงินขนาด 4.5 ซ.ม. (5,555 เหรียญ) ราคาสองหมื่นบาท เหรียญบรอนซ์ขนาด 4.5 ซ.ม. (9,999 เหรียญ) ราคาห้าพันบาท

เหรียญสุริยะภูมิจักรวาล ประติมากรรม “สุริยะประภามณฑล” เหรียญบรอนซ์ ขนาด 99 ซ.ม.(9เหรียญ) ราคาเหรียญละสามล้านเก้าแสนเหรียญ

เหรียญสุริยะภูมิจักรวาล ประติมากรรม “สุริยะกมลแสงฉาย” เหรียญบรอนซ์ ขนาด 59 ซ.ม. (9 เหรียญ) ราคาเหรียญละหนึ่งล้านเก้าแสนเหรียญ

เหรียญสุริยะภูมิจักรวาล ประติมากรรม “สุริยะพรายวชิรา” เหรียญบรอนซ์ ขนาด 29 ซ.ม. (9 เหรียญ) ราคาเหรียญละเก้าแสนบาท        

สอบถามรายละเอียด พิพิธภัณฑ์บ้านดำ เลขที่ 333 หมู่ 13 ต.นาแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 หมายเลขโทรศัพท์เชียงราย 053-776-333 แฟ็กซ์ 053-776-333 มือถือ 083-336-5333 กรุงเทพฯ 02-526-1033 แฟ็กซ์ 02-526-1033 มือถือ 089-225-3333      

อนึ่ง โครงการเหรียญ “สุริยะภูมิจักรวาล” ออกแบบโดยนายถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ด้านทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2544 ผู้ซึ่งมีความสามารถรอบด้านทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมวรรณกรรม และงานออกแบบสร้างสรรค์ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและในระดับสากล เหรียญประติมากรรมสุริยะภูมิจักรวาล เป็นผลงานประติมากรรมที่ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องในโอกาสพิเศษ นายถวัลย์ ดัชนี อายุครบ 73 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสร้างเป็นกองทุน “เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา”

โดยแบ่งออกเป็น 1.กองทุนพิพิธภัณฑ์บ้านดำ เพื่อบริหารจัดการ บำรุงรักษาและอนุรักษ์บ้านดำ ให้ดำรงอยู่สืบต่อไปในอนาคต 2.กองทุนบ้านดำ พื้นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมครบวงจร สืบต่อไปในอนาคต ซึ่งมีห้องจัดแสดงนิทรรศการศิลปะถาวร,  ห้องจัดแสดงนิทรรศการศิลปะชั่วคราว, ร้านจำหน่ายผลงานศิลปะและของที่ระลึก, อาคารที่พักรับรองศิลปินมาพำนัก, ห้องสมุดทางด้านศิลปะ, ห้องโสติทัศนศึกษาทางศิลปะ, โรงเรียนสอนศิลปะ, สตูดิโอที่ทำงานศิลปะ, ตลาดนัดศิลปะ 3. กองทุนเพื่อนักเรียน-นักศึกษาศิลปะที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อต่อยอดและช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ศึกษาด้านศิลปะแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

4.กองทุนเพื่อศิลปิน ที่ต้องการทุนทรัพย์ในการทำงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมศิลปินท้องถิ่น ศิลปินรุ่นใหม่ ทั้งทางด้านงบประมาณในการทำงานศิลปะ ทุนวิจัย ทุนสำหรับศิลปินโครงการแลกเปลี่ยนและศิลปินในพำนัก 5.กองทุนส่งเสริมและปรับปรุงบ้านศิลปินในจังหวัดเชียงราย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรม 6.กองทุนเพื่อทำนุบำรุงทางด้านศิลปกรรมและการศึกษา มีหน่วยงาน สถาบัน องค์กรทางด้านศิลปะ, วัด โบราณสถานและพื้นที่อนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรม, หัตถกรรมพื้นบ้าน, ดนตรีพื้นบ้านและวรรณกรรมพื้นบ้าน.

ข่าวอื่นๆในคอลัมน์นี้
>> หวังมีปาฏิหาริย์ช่วยชีวิต สาวไทยได้อยู่เคียงข้างลูก
>> แอลเอไทม์ จัดอันดับ101 ยอดอร่อย,จิตลดาติดที่ 9
>> เจ้าหญิงซาอุดิอาระเบีย ถูกข้อหาจ้างคนเป็นทาส
>> กสญ.เชิญชวนเยาวชน ร่วมโครงการค่ายจิตอาสา
>> ศูนย์ชาวไทยได้จัดอบรม การเริ่มต้นธุรกิจรุ่นที่ 30
>> เงื่อนปมรัฐ+ศาสนา พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์
>> กงสุลสัญจรไปอริโซนา ซาคราเมนโต,ออเรกอน
>> ‘ทรัพย์สิรี’นักแบดชาวไทย คว้าแชมป์ยูเอสโอเพ่น13
>> พระสันตะปาปา ‘ฟรานซิส’ เศร้าใจคนไม่แยแสผู้อพยพ
>> แบดมินตัน ‘ยูเอสโอเพ่น’ ‘ซูเปอร์แมน’เข้ารอบสาม
>> มือระเบิดบอสตันมาราธอน ‘ปากแข็ง’ปฏิเสธทุกข้อหาcopyright @ 2005 Sereechai Newspaper. All Right reserved, Contect us: editor@sereechai.com
หนังสือพิมพ์เสรีชัย Sereechai Newspaper 1253 N.Vine St., Suite 16A, Los Angeles, CA.90038
Tel : 323-465-7550, 323-465-7409, 323-465-3967 Fax : 323-465-7383 Email : sereechai@sbcglobal.net


เกี่ยวกับเสรีชัย l บทบรรณาธิการ l ทางด่วนสายร้อยเอ็ด l ชาติไทยในอดีต l มองอเมริกา l บ้านเขาเมืองเรา l ต่างองศา l นอกรอบกับปีเตอร์ l กฏหมาย l มหาวิทยาลัย Top10 l ร้อยแก้ว l ฮอลลีวูดบูโลวาร์ด l หยุดพักอารมณ์ที่ตรงนี้ l ตามใจผู้เขียน l เรียง 100 เรื่องราว l ศิลปะตะวันออก ตะวันตก l สัพเพเหระ l โหราปริทรรศน์ l บอกเล่าเก้าสิบ l สังคมไทยในสหรัฐ l สังคมกอล์ฟ