Get Adobe Flash player

มือที่สร้างสรรค์

Font Size:

เหรียญไม่ได้มีด้านเดียว สังคมไทยไม่ได้มีแต่เฉพาะการเมืองที่จะกำหนดชะตากรรมของชาติ ไม่ว่าลัทธิการเมืองใด ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อบกพร่อง และต่อให้เดินตามลัทธิด้วยความเคารพ ก็ใช่ว่าจะสามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องได้เสมอไป

ปัญหาสังคมสุดโต่ง ปัญหาการบีบบังคับจากผู้มีอำนาจมากกว่า มาสั่งการให้ผู้ที่ไร้อำนาจต้องปฎิบัติตาม หรือไล่ล่าผู้ที่มีความเห็นตรงกันข้ามเป็นเรื่อน่าเศร้าใจหากเกิดขึ้นในสังคมหนึ่งสังคมใด สังคมนั้นก็ปราศจากเสรี และความสงบ

สังคมไทยในประเทศไทย กำลังเป็นเช่นนั้น

กลุ่มก๊กต่างๆ กำลังปลุกระดมให้มีการโค้นล้มสิ่งที่เขาเรียกว่า “ระบบอำมาตย์” มีการเตรียมซ่องสุมผู้คน อาวุธยุทโธปกรณ์แบบไม่มีใครเกรงใคร จนอาจเรียกได้ว่า เป็นการแตกแยก แข็งเมืองชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

บางฝ่ายกระหายสงครามท้าทายฝ่ายต่างๆ พร้อมที่จะส่งประชาชนฝ่ายตน ออกไปตายในสมรภูมิที่เขาอ้างถึง เพียงเพื่อต้องการสิ่งที่เขาเรียกว่า “ชัยชนะ”

ส่วนสังคมอีกด้านหนึ่ง นักเรียนยังต้องไปโรงเรียน ครูยังต้องสอนกุลบุตรกุลธิดาให้เรียนรู้ในสิ่งที่เรียกว่าการศึกษา

เกษตรกรกำลังผลิตอาหาร คนขับรถขับเรือยังต้องส่งผู้โดยสารให้ไปถึงที่หมาย หลายมือเร่งผลิตปัจจัยสี่ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้คนที่ต้องการในชีวิตประจำวัน

โลกหมุนไป สิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน ก็ยังต้องรักษาสมดุลย์ไปพร้อมๆ กัน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 น.ส.วันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความสำเร็จของการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มของกลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน จำนวนรวม 36 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 24,000 ล้านบาท ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ครบทั้ง 36 โครงการ พร้อมที่จะผลิตไฟฟ้าจำหน่ายเข้าสู่ระบบเพื่อกระจายสู่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้ทั้งหมดประมาณ 260 เมกะวัตต์ ภายในไตรมาส 2 ของปี 2557

จากความสำเร็จในการบุกเบิกธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แล้วทั้งสิ้น 27 โครงการ ด้วยกำลังการผลิตรวมกว่า 160 เมกะวัตต์ และมีแผนที่จะทำการเชื่อมโยงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ อีกจำนวน 9 โครงการ ได้ภายในไตรมาส 2 ของปี 2557

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการพัฒนา ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายสนับสนุนรัฐบาลไทย สร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยชาติลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

คำกล่าวที่ว่า เหรียญไม่ได้มีด้านเดียว มือไม่ได้มีแต่เฉพาะมือที่ทำลาย ยังมีมือที่มุ่งสร้าง เพื่อรักษาโลกนี้ให้กับทุกคน จริงอยู่แม้การดำรงอยู่ของโครงการ มีเป้าหมายที่จะต้องได้เงินเป็นสิ่งตอบแทน แต่สินค้าที่ส่งไปยังผู้บริโภค คือสินค้าเพื่อโลกสะอาด คือกำไรที่คืนให้กับคนบนแผ่นดิน

เมืองไทยที่รักของเรา ยังต้องการมือที่สะอาด มือที่หยิบยื่นให้ผู้อื่นอีกมากมาย เพื่อนำไปเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอ จากมือที่มุ่งทำลาย.