Get Adobe Flash player

เหตุเกิดที่ศาลปกครอง

Font Size:

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org พบหลักฐาน เป็นจดหมายตัวเขียนด้วยลายมือ มีลายเซ็นกำกับ 2 ฉบับ จากนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ผู้ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ส่งถึง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ระบุในจดหมายเรียกชื่อว่า “พี่เอก” เพื่อฝากนายตำรวจรายหนึ่งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้กำกับการตำรวจ"

เนื้อความในจดหมายมีดังนี้

เรียน ผบ.ตร.ที่เคารพ พ.ต.ท.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงกุล รอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก ขอรับการสนับสนุนแต่งตั้งเป็น ผกก.ตามประวัติและความประสงค์ที่แนบ เป็นเพื่อนสนิทของหลานชายท่านประธานศาลปกครองสูงสุด และได้ช่วยดูแลการปฏิบัติภารกิจของท่านประธานฯ ในหลายโอกาส ท่านประธานศาลปกครองสูงสุดจึงขอความกรุณาท่าน ผบ.ตร.(ส่งเอกสารผ่านท่านรอง ผบ.ตร. เอก อังสนานนท์) ช่วยพิจารณาสนับสนุนด้วยครับ

ขอแสดงความนับถือ ลายเซ็นต์ (นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม) เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 7 ม.ค. 57

และอีกฉบับ เรียน พี่เอกที่เคารพรัก ท่านประธานฯ ประสงค์จะสนับสนุน พ.ต.ท.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงกุล ซึ่งเป็นเพื่อนของหลานท่านให้ได้เป็น ผกก.เพราะเป็นคนดี อยู่ นรต.รุ่น 47 มีอาวุโสมากพอ (เพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นรอง ผบก.และส่วนใหญ่เป็น ผกก.กันแล้ว)

ขอความกรุณาพี่เอก ช่วยแนะนำด้วยครับว่า ท่านประธานหรือผม ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ ขอขอบพระคุณ ลายเซ็นนายดิเรกฤทธิ์ 25 ต.ค. 56

สำนักข่าวอิศรา ระบุว่า จดหมายดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในโลกออนไลน์กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่า เป็นการใช้อำนาจอิทธิพลของฝ่ายตุลาการไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ เพราะ

หนึ่ง นายดิเรกฤทธิ์อ้างว่า นายตำรวจนายดังกล่าว เป็นเพื่อนสนิทของหลายชายประธานศาลปกครองสูงสุด (นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยะกุล)

สอง นายตำรวจนายดังกล่าว ได้ช่วยดูแลการปฏิบัติภารกิจของประธานศาลปกครองสูงสุดในหลายโอกาส

นอกจากนั้น เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ยอมรับกับสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ว่า ได้ทำจดหมายน้อยฉบับดังกล่าวจริง

โดยก่อนดำเนินการ ได้เรียนให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรับทราบด้วย เพราะเห็นว่า พ.ต.ท.ชูธเรศ เข้ามาช่วยงานราชการหลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้ ต้องการคนที่ไว้ใจได้เข้ามาช่วยงาน ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ และมาแทงข้างหลังในภายหลัง

เลขาธิการศาลปกครองอ้างว่า การทำบันทึกดังกล่าว เป็นการชื่นชมการทำหน้าที่ของนายตำรวจนายนี้ จึงได้แจ้งเรื่องไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้รับทราบไว้พิจารณา ประกอบการเลื่อนตำแหน่งในอนาคตเท่านั้น

สำนักข่าวอิศรา ให้ความเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเพียงการกล่าวอ้างของนายดิเรกฤทธิ์เพียงฝ่ายเดียว ถ้านายหัสวุฒิไม่ทราบเรื่อง ต้องออกมาชี้แจงยืนยันว่า นายดิเรกฤทธิ์แอบอ้างชื่อ และตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดไปฝากฝังนายตำรวจ และต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน

เพราะการกระทำของนายดิเรกฤทธิ์ ถูกตุลาการและข้าราชการจำนวนหนึ่งในศาลปกครองเห็นว่า สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อศาลปกครองและเข้าข่ายฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลปกครอง พ.ศ.2555หลายข้อ

เราเห็นด้วยกับการสอบหาความจริงให้ปรากฎ ซึ่งถ้าพบว่ามีความผิดตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากจะต้องถูกลงโทษแล้ว ควรให้พ้นจากหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมด้วย รวมทั้งผู้ที่ถูกพาดพิงถึง แม้ไม่สามารถพิสูจน์ด้วยกระบวนการสอบสวน แต่ก็ควรลาออก

คนของศาล จะต้องสะอาด บริสุทธิโดยไม่มีราคี หาไม่แล้วความศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมจะเสียหาย ดังที่ สำนักข่าวอิศรา ระบุว่าผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาโดยเร็ว  ก่อนที่สถาบันศาลปกครองจะถูกทำลายลงอย่างย่อยยับ