Get Adobe Flash player

คสช.มองสื่อมวลชน

Font Size:

ทุกค่ำวันศุกร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะออกมาพูดให้ประชาชนฟังในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งหมายความว่า ทีวีช่องมาตรฐานทุกช่อง ต้องถ่ายทอดรายการนี้

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา        พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวถึงการปฏิรูปในระยะที่ 1 และที่ 2 ว่าวันนี้อยู่ในขั้นเตรียมการโดย คสช.ในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้ทุกฝ่าย ทุกกลุ่ม ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในระยะที่ 2 เมื่อมีรัฐบาลแล้ว มีการจัดตั้งสภาปฏิรูป วิธีการก็คือการรับสมัครบุคคลทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ทั้งกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การเมือง คู่ขัดแย้ง นักวิชาการ การศึกษา พลังงาน เศรษฐกิจ สังคม สมาคมต่างๆ ตลอดจนผู้แทนแต่ละจังหวัด มีครบทุกกลุ่ม โดยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว

พยายามให้เกิดการปฏิรูปทุกระบบ ผิดถูกเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย ระบบการบริหารราชการระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการจำเป็นต้องมีการปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง บุคลากร คุณภาพ ความซื่อสัตย์ รวมไปถึงรูปแบบการปฏิบัติงานร่วมกัน หน้าที่ พันธกิจ ความริเริ่ม การมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ การประเมินคุณภาพ คนดีย่อมมีมากกว่าคนที่ไม่ดี ต้องพยายามใช้คนดีในการทำงาน จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจนกว่าจะได้คนดี ซื่อสัตย์ สุจริต จริงๆ

ในด้านบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน พล.อ.ประยุทธ์ มองว่า คสช. ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้ง จำเป็นต้องขอให้ลดการนำเสนอข่าวที่จะขยายความขัดแย้ง และว่าการโพสต์ข้อความ หรือเสนอข่าวใดที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ก็จะมีแต่ข้อมูลสร้างความเกลียดชัง

หากปล่อยให้เป็นเช่นนั้น ความแตกแยกจะมากขึ้น ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นได้ยาก

จึงขอความร่วมมือฯ ให้มีมาตรการควบคุมเนื้อหาสาระของสื่อในความรับผิดชอบ และช่วยให้การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ

หากสื่อใดนำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นจริง หรือสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ จะต้องรับผิดชอบ

พล.อ.ประยุทธ์ มองว่า ที่ผ่านมาประชาชนนั้นบริโภคข่าวจากสื่อทั้งเลือกข้าง และเป็นกลาง ทำให้สังคมและประชาชนเกิดความสับสน มีความเกลียดชังซึ่งกันและกัน

วันนี้โลกไม่มีพรมแดน การกระจายข่าวสารรวดเร็วมาก หากมีการโพสต์ข้อความ หรือเสนอข่าวใดที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ก็จะมีแต่สร้างความเกลียดชัง อาจจะเป็นการประจานประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติ รวมทั้งอาจจะสร้างผลกระทบต่อภายในประเทศของเราเอง ความขัดแย้งก็จะไม่มีวันจบสิ้น บางทีท่านอาจจะสร้างผลกระทบต่อความคิดความอ่านของเยาวชนไทย ที่เป็นอนาคตของเราด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ มองว่า หากปล่อยให้เป็นเช่นเดิม ความแตกแยกมากขึ้น เด็กไม่เคารพผู้ใหญ่ ต่างฝ่ายต่างใช้ถ้อยคำที่หยาบคายใส่กัน สังคมก็จะเกิดความไม่เชื่อมั่น ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันในทุกระดับ ความสงบสุขก็เกิดขึ้นได้ยาก

ขอให้สื่อ ได้กำหนดมาตรฐาน มีมาตรการในการควบคุมเนื้อหาสาระของสื่อในความรับผิดชอบ นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง

คสช.ไม่ได้มุ่งหวังในการจะใช้อำนาจ จำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อ เพียงต้องการความสงบสุข เพื่อ คสช.จะได้แก้ไขปัญหา คสช.รู้ว่า ทุกท่านมีความห่วงใย มีความหวังดีกับประเทศชาติ แต่ขอให้กรุณาฟังบ้าง หากไม่ฟังเลยมันจะไม่ใช่ติเพื่อก่อ แต่เป็นการติเหมือนทำลายกัน

นี่คือภาพของสื่อในมุมมองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ ผบ.ทบ และประธาน คสช.