Get Adobe Flash player

บทพิสูจน์ กับบัญชีทรัพย์สิน

Font Size:

คำท้วงติงของนายสุริยะใส กตะศิลา เกี่ยวกับการที่ สนช. บางคน ยกเป็นข้ออ้างว่าไม่จำเป็นต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินฯ นั้นนายสุริยะใส เห็นว่า การแสดงความโปร่งใสของ สนช. เป็นหลักการสำคัญของการใช้อำนาจรัฐ ที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ ความสุจริตใจตั้งแต่ต้น เพื่อลดความหวาดระแวง ความไม่ไว้วางใจจากสังคม สนช.ต้องทำคลอดกฎหมาย มากมาย ข้อครหาผลประโยชน์ทับซ้อนต้องไม่เกิดขึ้น ในยุคที่สังคมเรียกร้องการปฏิรูปประเทศอย่างเข้มข้นจริงจัง

เป็นคำท้วงติงที่แผ่วเบาในยุคอำนาจ ที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง   

เพราะอำนาจ ไม่อยู่ได้คงทน ถึงแม้จะมีกองทัพหนุนอยู่ แต่ที่อยู่ได้ ก็เพราะประชาชนส่วนหนึ่งยังให้ความใว้วางใจ

ซึ่งถ้าปราศจากความไว้วางใจ อำนาจกองทัพ ก็ไม่สามารถต้านอำนาจของความศรัทธา หรือไม่ศรัทธาได้

จากความเห็นนี้ ป.ป.ช.น่าจะเป็นผู้ตอบคำถามได้ดีกว่าใคร

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณี สนช.ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.หรือไม่ว่า กรณีดังกล่าวต้องตีความข้อกฎหมาย เพราะปกติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบุให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ได้แก่ ส.ส., ส.ว. และ ครม. แต่ สนช.เป็นตำแหน่งกรณีพิเศษที่ทำหน้าที่เหมือน ส.ส.และ ส.ว. ซึ่งกฎหมาย ป.ป.ช.ไม่ได้ระบุว่าต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

คงต้องมีการนำมาเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2549 ซึ่งขณะนั้นกำหนดให้ สนช.ต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. หลังจากเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วัน

ดังนั้นหากยึดถือตามธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนปี 2549 ที่ผ่านมา สนช.ก็มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน เชื่อว่าที่ประชุม ป.ป.ช.คงยึดถือตามแนวปฏิบัติเดิมที่เคยมีมา

ซึ่ง สนช.หลายคนเข้าใจดีว่าต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ส่วนเมื่อยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้ว จะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบเหมือนกรณี ส.ส.และ ส.ว.หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความเห็นของที่ประชุม ป.ป.ช.ซึ่งจะมีขึ้นภายในสัปดาห์นี้

ซึ่งค่อนข้างจะเห็นคำตอบที่ชัดเจน แม้ยังไม่ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการก็ตาม

เช่นเดียวกับที่ พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ และผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีเสียงเรียกร้องให้ สนช.ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า

สนช.พร้อมทำตามขั้นตอน หากมีการแจ้งให้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ ตนก็พร้อมดำเนินการ

เช่นเดียวกับ นายตวง อันทะไชย สนช. และอดีตแกนนำกลุ่ม 40 ส.ว. ที่กล่าวว่า ในความเห็นส่วนตัว ตนไม่มีอะไรต้องปกปิด เพราะไม่ได้เป็นคนร่ำรวย และตามหลักการแล้ว บุคคลที่จะเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติ จำเป็นจะต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี แสดงความบริสุทธิ์ และทำให้ประชาชนเกิดความสบายใจของคนที่จะเข้ามาทำงานเพื่อปฏิรูปประเทศ ที่ขณะนี้รังเกียจเรื่องคอร์รัปชันทั้งปวง

กล่าวโดยสรุป การยื่นแสดงทรัพย์สิน มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น เป็นไปตามสิ่งที่ผู้ท้วงติงต้องการ

ซึ่งเรายังยืนยันว่า การเปิดโอกาสให้ผู้คนได้แสดงความเห็น การรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน การเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ จะเป็นการกระชับความไว้วางใจของประชาชน ที่มีต่อฝ่ายอำนาจ

ในทางกลับกัน ถ้าฝ่ายอำนาจ ทำอะไรตามอำเภอใจ โดยไม่ให้ค่าของเสียงสะท้อน ก็อาจทำให้อำนาจเสื่อมถอยลงได้ บทเรียนลักษณะนี้เคยมีให้เห็นมาแล้ว.