Get Adobe Flash player

สิ่งที่อยากเห็น

Font Size:

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ก็เป็นที่จับตา คาดหวัง หรือผิดหวัง จากบางกลุ่มในมุมมองที่แตกต่าง มีเสียงสะท้อน วิพากย์วิจารณ์กันบ้างพอสมควร ในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะ

นายถาวร เสนเนียม อดีตแกนนำ กปปส. มองว่า ครม.ชุดนี้จะเป็นเพื่อนของนายกรัฐมนตรี มีความเป็นเอกภาพ แต่ถูกมองว่า คนที่เคยทำงานในกองทัพแล้วมาทำงานบริหารหน่วยงานอื่น จะเป็นสิ่งท้าทาย หลายคนไม่ค่อยเชื่อมั่น

ต้องระมัดระวังไม่ให้มีการทุจริต หรือปล่อยให้มีการทุจริต  การที่รัฐบาลมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตให้ได้

ควรรับฟังความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าสะท้อนความต้องการของประชาชนได้ ก็สามารถยึดโยงกับประชาชนได้

ส่วนตัว ดูแล้วยังมีอำมาตย์นั่งอยู่บนหอคอยงาช้าง ขอให้กลับตัว เมื่ออาสาเข้ามารับใช้ประชาชนก็ต้องทำงานให้เต็มที่ เพราะมีเวลาแค่ปีกว่า อย่าฟังการรายงานอย่างเดียว ต้องลงมาสัมผัสและฟังความคิดเห็น เพราะเมื่อไรที่ยังบริหารงานโดยฟังแต่ผู้ใต้บังคับบัญชา จะทำให้การทำงานผิดพลาดได้

นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีนิด้า มองว่ารัฐมนตรีส่วนใหญ่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จุดอ่อนคือข้าราชการมักจะทำงานตามคำสั่งของฝ่ายการเมือง เป็นผู้ที่ปฏิบัติ ไม่ใช่ผู้ที่คิดริเริ่ม การทำงานเชิงรุกอาจจะสู้นักการเมืองไม่ได้ รัฐบาลมีระยะเวลาตามโรดแม็พ 1 ปี เพราะฉะนั้น การที่จะทำงานให้เห็นผลสำเร็จมันยาก เพราะงานคิดโครงการใหม่ก็แทบจะไม่ได้คิด ปัญหาเฉพาะหน้าที่รัฐบาลต้องรีบดำเนินการคือ ราคาข้าว ราคายาง ราคาผลิตผลต่างๆ ที่ตกต่ำ ถ้าไม่รีบแก้ไขเกษตรกรก็จะได้รับความเดือดร้อน

อยากให้ทำเรื่องความโปร่งใสเป็นที่ประจักษ์ ไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นมาทุจริต ทำให้เห็นเด่นชัด ประชาชนจะได้มีความศรัทธามีความน่าเชื่อถือ 

นายเจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีฯ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า อย่าใช้ความเป็นทหารในการบริหารต้องคิดแบบราษฎรทั่วไป ต้องระวังเรื่องทุจริต ถ้ามีต้องจัดการ เราเคยกล่าวหาว่าปัญหาของนักการเมืองคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน เราต้องไม่ทำ ต้องเห็นหัวประชาชน

คอลัมน์ “สายล่อฟ้า” ในไทยรัฐ มองว่า กระทรวงและสำคัญ ได้วางตัวนายทหารเข้าไปควบคุม มีขรก.และผู้ชำนาญการเข้าไปเป็นรัฐมนตรีช่วยฯ รมช.เหล่านี้คือตัวช่วยให้การทำงานราบรื่นเพราะ “ทหาร” คงจะไม่รู้อะไรทั้งหมด

กระทรวงการคลัง มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ถือว่าเป็น งานสำคัญ ที่รัฐบาลจะต้องฟันฝ่าหากให้ “ทหาร” เข้าไปรับผิดชอบคงไปรอดยาก

สายล่อฟ้า เห็นว่ากฎอัยการศึกคือปัญหาสำคัญทำให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศไม่ยอมเข้ามาเที่ยวเมืองไทย โดยเฉพาะจากสหรัฐฯและยุโรป

สรุปหลักๆ คือประชาชนต้องการเห็น การปฎิรูปประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ปฎิรูปพลังงานให้สอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชน อย่าเล่นพรรคเล่นพวก ใช้ความสามารถของคนให้ตรงกับงาน อย่าเอาคนไม่มีความสามารถมาทำงาน อย่าปล่อยให้มีการโกง แก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น สามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยไม่ลูบหน้าปะจมูก แก้ปัญหาการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะราคาพืชผลที่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต แก้ปัญหาอาชญากรรมโดยเฉพาะยาเสพย์ติด มีแผนระระยาวในการดูแลเศรษฐกิจ และการลงทุน พร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประชาคมอาเซี่ยน

แก้ปัญหาธุรกิจการเมือง ป้องกันการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากการได้อำนาจ ดูแลความมั่นคง แก้ปัญหาชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม อย่าเอาทหารเป็นศูนย์กลาง แต่ให้เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการรับฟัง ร่วมมืออย่างเข้าใจ

และอย่าออกคำสั่งกับประชาชนแบบทหาร