Get Adobe Flash player

ถนนทุกสายมุ่งปราบโกง

Font Size:

เมื่อวันศุกร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 5

ที่น่าสนใจคือโอวาทของ พล.อ.เปรม ในประเด็นที่เกี่ยวกับ การฉ้อราษฎร์บังหลวง ที่ท่านย้ำว่ายังมีอยู่มากในประเทศของเรา และยังแก้ไขไม่ได้ เพราะต่างคนต่างคิดว่าไม่ใช่ธุระ ไม่ใช่หน้าที่ของตน จะไปเพาะศัตรูทำไม อยู่เฉยๆ ดีแล้ว

ซึ่ง พล.อ.เปรมมองว่าเป็นความคิดที่แย่มาก ถือว่าไม่ร่วมมือกันพัฒนาชาติ หรืออาจจะพูดว่าไม่รักชาติ

และว่า การปราบทุจริต จะช้าไม่ได้ เพราะไม่ทันกับความเลวร้ายในเรื่องของการฉ้อราษฎร์บังหลวง เราจะต้องทำตัวเราเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี ต้องเงยหน้ากล้าพูดยืดอกว่าเราไม่โกง  ต้องกล้าหาญพอที่จะไม่ยกมือไหว้คนโกงชาติบ้านเมือง ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร

พล.อ.เปรม อยากให้ทุกคนไปสอนคนอื่นให้เกลียดคนโกง เพราะคนโกงคือสิ่งเลวร้ายที่สุดที่มีในชาติบ้านเมืองของเรา

พล.อ.เปรมเห็นว่า การปราบโกงต้องทำคดีให้เร็วและลงโทษให้รุนแรง กฎหมายก็ดี ข้อบังคับก็ดี จะต้องทำด้วยความรวดเร็วและรุนแรง ให้คนกลัวการกระทำนั้น เพราะจะต้องติดคุกติดตะรางนาน

การฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่สิ่งหนึ่งสำคัญกว่าการกระทำผิดกฎหมาย คือความอับอายของชาติบ้านเมือง ถ้าประเทศไทยถูกมองว่าเป็นประเทศขี้โกง อยากให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ใหญ่รู้สึกว่าที่เขาว่าเราอย่างนั้น เราควรจะได้รับความอับอาย แต่ถ้าประเทศของเราได้รับความอับอาย คิดว่าเราปล่อยปละละเลยไม่ได้ เป็นหน้าที่ของเราที่อาสาเข้ามาช่วยชาติบ้านเมือง ต้องแก้ไขความอับอายของชาติเราให้ได้ ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันทำเรื่องนี้ ถือว่าเราไม่ได้รักชาติ เราไม่ได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน เราทำให้ชาติได้รับความอับอาย

เราอับอายไม่เป็นไร แต่ชาติรับความอับอายไม่ได้ ต้องทำให้ได้ว่าชาติเราไม่โกง หรือโกงแต่น้อย ความโกงในชาติของเราค่อยๆ หายไปทีละนิด หายไปในที่สุดด้วยฝีมือของพวกเรา ด้วยความพยายามของพวกเรา ความเสียสละของพวกเราที่จะทำให้ชาติที่มีเกียรติเป็นชาติที่ไม่โกง จะต้องยืดอกอย่างสง่าผ่าเผย แล้วต้องพูดว่า ชาติไทยไม่โกง พล.อ.เปรมกล่าว

จากโอวาทของพล.อ.เปรม ก็ดี จากคำกล่าวของนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีก็ดี หรือแม้กระทั่งบทความล่าสุดของ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ก็ดี

รวมทั้งจากภาคประชาชน ล้วนแล้วแต่ กล่าวถึงปัญหาหนึ่งในการปราบปรามทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในวงราชการและผู้มีอำนาจทางการเมือง ทั้งสิ้น

กล่าวโดยสรุปคือ ปัญหาที่สำคัญในระดับต้นๆ ของชาติที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในขณะนี้ คือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง และมีการป้องกัน แก้ไข และบทลงโทษที่มีประสิทธิภาพ ต้องทำให้เชื่อว่า หากผู้ใดทำการทุจริต ผู้นั้นจะไม่มีวันผ่านเงื้อมมือกฎหมายไปได้

เพราะฉะนั้น การปฎิรูปประเทศ ที่กำลังเกิดขึ้น จะต้องสร้างกฎกติกาที่ชัดเจนและเหนียวแน่น แม้จะถูกใครก็ตามเยาะเย้ยว่า กฎระเบียบ ไม่มีทางที่จะสกัดกั้นการคอร์รัปชั่นก็ตาม

ที่สำคัญ รัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร จะต้องใช้กลไกตรงนี้ นำคนผิดในคดีใหญ่ๆ มาลงโทษให้ได้ เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง.