Get Adobe Flash player

ท่องเที่ยวไทยมีอนาคต

Font Size:

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีโอกาสเดินทางมาสหรัฐฯ มาเยี่ยมชม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส พร้อมทั้งให้ข้อมูลความเคลื่อนไหว ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยระบุว่า การท่องเที่ยวประเทศไทยยังคงเติบโตเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยตั้งเป้าอยู่ที่ 28.8 ล้านคน ซึ่งก็น่าจะเป็นไปตามเป้า การใช้จ่ายต่อคน ต่อวันของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น อยู่ประมาณ 5,000 บาท การอยู่ในประเทศไทยยาวขึ้นถึงประมาณ 10 วัน

เป้าหมายที่เปลี่ยนไปคือ ไทยไม่ได้มุ่งจำนวนนักท่องเที่ยวในเชิงปริมาณ แต่มุ่งการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

เราพัฒนาการท่องเที่ยวไม่ให้กระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่ และกำหนดเมืองรองมารองรับ และเมืองที่รองๆ ลงมาอีกเป็นลำดับ

สร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักประเทศไทยโดยเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผลสำเร็จตรงนี้สามารถวัดผลได้ โดยสิ่งที่ได้ยินจากนักท่องเที่ยวคือ เมื่อมาเมืองไทยแล้วจะกลับมาอีก ส่วนเหตุผลในการกลับมา นอกจากเป็นเมืองน่าเที่ยว มีภูเขา ท้องฟ้าทะเลสวยแล้ว ที่น่ายินดีคือ ชอบคนไทย มีความรู้สึกว่าคนไทยเป็นมิตร

ซึ่งความเป็นมิตรของคนไทย เป็นจุดขายที่มีค่ายิ่ง

ไทยเรา เป็นแหล่งที่ถูกเลือกใช้โลเคชั่น ในการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของโลก แหล่งผลิตสารคดีที่สำคัญ เป็นการโฆษณาประเทศในทางตรง และทางอ้อมเมื่อสารคดี หรือภาพยนตร์นั้นๆ ถูกแพร่ออกไป

หัวใจสำคัญอีกประเด็นคือ ไทยกลายเป็นเกตเวย์ สู่ภูมิภาคอาเซียน เช่นจะเดินทางไปกัมพูชา ไปนครวัด นครธม สะดวกสุดคือการเริ่มต้นจากประเทศไทย และเสร็จจากการท่องประเทศนั้นๆ ก็ต้องกลับมาที่ประเทศไทย ก่อนที่จะเดินทางกลับมาตุภูมิ

ททท. ยกระดับแนวคิดปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 โปรโมทจังหวัดท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้โครงการ “เมืองต้องห้ามพลาด” คัดสรร 12 เมืองทางเลือกจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และเมืองรองลงมาให้ละแวกเมืองเหล่านั้น

สิ่งที่แปลกตาออกไป คือประเทศไทยเป็นศูนย์กีฬา เป็นศูนย์ฯ สำหรับเก็บตัวนักกีฬาในระดับโลก มีสระว่ายน้ำที่สหพันธ์ว่ายน้ำโลกให้เป็นที่ฝึกว่ายน้ำอย่างเป็นทางการแห่งเดียวในเอเซีย

เรากำลังเติบโตทางด้านการแพทย์แผนไทย เราได้รับความนิยมในเรื่องเรื่องอาหาร มีทั้งระดับที่ได้รับรองในระดับสากล

เรารู้สึกยินดีทุกครั้ง เมื่อได้ทราบข่าวดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แต่สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังคือความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว การฆาตกรรมยังมีให้เห็นอยู่บ้าง ความไม่ซื่อสัตย์ การเรียกเก็บเงินเกินราคาของรถยนต์รับจ้าง รวมไปถึงการหลอกพานักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าปลอม อัญมณีปลอม ฯลฯ ที่จะส่งผลในด้านลบ ต่อภาพลักษณ์ของประเทศ

การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ถนนหนทางที่จะเข้าไปสู่จุดหมาย สถานที่จอดรถ ที่กลับรถ คนขายของไม่รบกวนนักท่องเที่ยว ห้องน้ำสะอาดในรูปแบบของสากล มีที่ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง รวมไปถึงป้ายบอกทางที่ชัดเจน ในภาษาหลักๆ หากต่างฝ่ายต่างเอาใจใส่ โดยเฉพาะภาคประชาชนเจ้าของพื้นที่ เราก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครๆ ก็อยากเดินทางมา.