Get Adobe Flash player

มีทหารไว้ป้องกันประเทศ

Font Size:

ในสายตาของเราเคารพกระบวนการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของมนุษย์ แม้กระทั่งการต่อสู้ของหมู่ชนมาลายูปาตานี ที่ระบุว่า เพื่อฟื้นฟู อาณาจักร “ปาตานีดารุลสาลาม” ในอดีต อันหมายถึง ปาตานีดินแดนแห่งสันติสุข ไม่มีการสู้รบ

มีผู้รู้ท่านหนึ่งเคยกล่าวว่า คำนี้เป็นชื่อของสวรรค์ชั้นหนึ่งที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอ่าน 

แต่ผู้รู้ท่านก็ระบุว่าอาณาจักรปาตานีในอดีตนั้น ไม่ได้เป็นดารุลอิสลามอย่างที่ขบวนการได้กล่าวอ้าง เป็นเพียงชื่อเท่านั้น

เพราะในดินแดนดารุลอิสลามจะต้องยึดคัมภีร์อัลกุรอ่านเป็นหลัก  กฎหมายใดขัดแย้งก็ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักในอัลกุรอ่าน 

จริงอยู่ หลักการของอิสลามนั้นเปิดโอกาสให้มีการต่อต้านหรือสู้รบ พวกเขาจะต้องปกป้องและต่อสู้ ซึ่งศาสนาเปิดโอกาส

ให้ญิฮาดได้  ถ้ามีคนจะมาทำลายชาติ ตระกูล แต่ขบวนการไม่ควรที่จะทำร้ายผู้บริสุทธิ์  หากว่าจะสู้รบกับคู่ต่อสู้ที่ถืออาวุธ ญิฮาด

ไม่อนุญาตให้ทำร้ายเด็ก ผู้หญิง และคนชรา   ซึ่งการต่อสู้ในปัจจุบัน  “อยู่นอกกรอบภาวะสงครามตามหลักการของอิสลาม”  และ

มีลักษณะเป็นผู้ก่อการร้าย สิ่งที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดนี้ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็น “มติ” เป็นแต่เพียง “แนวคิด” นอกจากนี้  การญิฮาด

ไม่ว่าจะอยู่ในดินแดนประเภทใดก็ตาม  นักรบไม่สามารถฆ่าผู้บริสุทธิ์ได้

นั่นคือไม่ได้ทำเพื่อศาสนาและมวลมนุษย์ แต่เป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจทางการเมือง   ชาวบ้านก็เป็นเหยื่อของ

กลุ่มคนที่ต้องการอำนาจ โดยใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือ โดยผู้สั่งการในระดับบน ต้องการอำนาจ ไม่ถูกยิง ไม่ตายไปกับการ

ต่อสู้ นั่งเครื่องบินตลอด ส่วนคนระดับล่างต้องการสวรรค์ พวกนี้ตาย ติดคุก และพิการ

ในมุมมองของประเทศไทย ประเทศแบ่งแยกไม่ได้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น คือการก่อวินาศกรรม เข่นฆ่าประชาชนผู้

บริสุทธิ์รายวัน ไม่เคารพกฏหมาย ไม่เกรงกลัวอำนาจรัฐ

กลุ่มนักสิทธิมนุษยชน หัวหดอยู่ในกระดอง ปล่อยให้ผู้บริสุทธิ์ถูกทำร้าย ไม่กล้าออกมาแม้แต่จะเป็นการแสดงความคิดเห็น

ในความเป็นประเทศไทย รัฐบาลใช้วิธีเอาการเมืองนำหน้าทหาร ใช้วิธีสร้างความเข้าใจกับมวลชน ในขณะเดียวกัน

ก็กลายเป็นฝ่ายตั้งรับ เมื่อมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่ง ก็ไปเก็บศพกันครั้งหนึ่ง จนหลายฝ่ายมองว่า การตั้งรับและสร้างความเข้าใจเพียง

ด้านเดียว กลายเป็นความอ่อนแอ รัฐบาลควรแบ่งการทำงาน มีฝ่ายหนึ่งชี้แจงกับมวลชน อีกฝ่าย ก็ต้องรักษากฏหมาย ต้องนำผู้กระทำ

ผิดมาลงโทษ ปกป้องคนในชาติไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดให้ปลอดภัย ไม่ให้ถูกฆ่ารายวัน ต้องนำสันติสุขคืนมายังท้องถิ่น หาไม่แล้ว

ประเทศจะมีตำรวจ ทหารไว้ทำไม

เราเชื่อว่า แม้แต่ตำรวจหรือทหารเอง ก็ไม่มีใครต้องการเป็นฝ่ายตั้งรับ

ถึงเวลาที่รัฐต้องยอมรับความจริงว่า ณ วันนี้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น คือภาวะสงครามนอกแบบ ที่ทหารไทยต้องปรับ

กลยุทธที่ไม่เพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ต้องแก้ที่ต้นเหตุ

ใครคือผู้อยู่เบื้องหลัง มีแหล่งเงินสนับสนุนมาจากที่ใด ผ่านองค์กรใด และฝ่ายใดคือองค์กรผู้ล้างสมองเยาวชน จากเด็ก

ผู้บริสุทธิ์ให้เกลียดชังผู้ที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม มีการฝึกอาวุธกันที่ใด แต่ละคราวมีใครและมีจำนวนเท่าใด

หน่วยข่าวกรอง จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ และต้องกล้าที่จะดำเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อม

ในแต่ละปี ประเทศไทยเสียงบประมาณไปกับเรื่องนี้มากมายมหาศาล เพียงเพื่อการตั้งรับ เพื่อเฝ้าระวัง

แล้วเก็บศพเจ้าหน้าที่ เก็บศพประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ถูกทำร้าย รัฐบาลไทยควรจะเป็นฝ่ายรุกบ้าง  ในเมื่อฝ่ายหนึ่ง

ต้องการแยกดินแดน ฝ่ายรัฐบาลก็จะต้องป้องกันประเทศ.