Get Adobe Flash player

ปัญหากับการแก้ไข

Font Size:

ปัญหาทางการเมืองในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนอื่นๆ เช่นกรณี  สหรัฐอเมริกา ประกาศรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Tip Report) ประจำปี 2558 และยังคงจัดอันดับประเทศไทยไว้ในบัญชีกลุ่มที่ 3 หรือเทียร์ 3 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ต่ำสุดในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

เรื่องนี้ ได้สร้าง “ฝันร้าย” ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบในด้านอื่นๆ ที่จะตามมา

เช่นบางส่วนของประชาคมโลก อาจ “บอยคอต” ไม่ซื้อสินค้าจากไทย

การประมง ก็เป็นปัญหาหนึ่ง ที่ผ่านมามีการการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฏหมาย ซึ่งเราถูกจับตาและตรวจสอบมาโดยตลอด ลามไปจนถึงกระบวนการ วิธีการจับปลาของเรือประมงไทย ที่กำลังถูกเพ่งเล็งอย่างหนัก ถึงการใช้เครื่องมือที่ไม่เป็นไปตามสากล

ความละเลยบกพร่องทุกส่วนถูกขยายผล ทำให้ไทยตกเป็นจำเลยสังคมโลก

ปัญหาหมักหมมจากรัฐบาลไทยที่ผ่านๆ มา ไม่ว่านักการเมืองซีกใด ไม่เข้าไปแก้ปัญหานี้ เพราะกลัวเสียคะแนนเมื่อมีการเลือกตั้ง ปล่อยปละละเลยจนผู้ประกอบการเรือประมง กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่ไม่มีใครกล้าแตะต้อง และทำสิ่งที่ผิดในท้องทะเลต่อไปโดยไม่มีการแก้ไข จับปลาเล็กปลาน้อย ตัดวงจรชีวิตของสัตว์น้ำ ทำให้เติบโตไม่ทัน ปลาเกือบหมดทะเลไทย ลามไปถึงประเทศใกล้เคียง

แต่ในที่สุด ก็ต้องแก้ปัญหาโดยรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แก้สิ่งผิดปรับให้ถูก ไม่ใช่เพื่อให้พ้นจากความเป็นเทียร์ 3 แต่เพื่อนำพาประเทศเข้าสู่การดำรงอยู่อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล

 ทำการแก้ไขปัญหา จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายอย่างยั่งยืน

ปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำไทย ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ จะทำให้กิจการประมงของประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต

รัฐ ประกาศงดการจดทะเบียนเรือที่ผิดประเภท ห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือลี่ อวนล้อมจับที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร ทำการประมงในเวลากลางคืนเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ อวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่า 5 เซนติเมตร ฯลฯ

กำหนดโทษผู้กระทำความผิดชัดเจน

เปิดเกมสู้กับกระบวนการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งเครือข่ายในประเทศและขบวนการต่างชาติ มีการจับกุมข้าราชการที่รับผลประโยชน์ เพื่อให้ความสะดวกกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติผิดกฏหมาย และที่ใหญ่สุดคือ กระบวนการทำผิดกฏหมายที่โยงใยมาถึงการวางระเบิดสองแห่งในกรุงเทพฯ

เราปล่อยให้กระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติเข้มแข็ง ปล่อยให้ทุกคนเข้าเมืองไทยได้อย่างเสรี โดยไม่มีการตรวจสอบ ปล่อยให้กลุ่มคนร้ายต่างชาติมาใช้ประเทศไทยทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย และทำผิดต่อชาวโลก ปล่อยให้ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน ตั้งกองบัญชาการปลอมพาสปอร์ตอย่างเป็นล่ำเป็นสัน เพื่อเป็นเส้นทางขนคนจากประเทศหนึ่ง ไปสู่ประเทศหนึ่ง

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ ต้องหันมาสอดส่องดูแลอย่างจริงจัง ด้วยการเข้าไปตรวจค้นแหล่งที่พักอาศัยของชาวต่างชาติที่เจ้าหน้าที่มีข้อมูล และขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ โดยระบุว่าขณะนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนไทยต้องร่วมมือกันดูแลประเทศ

ก็นับว่ายังดีที่ตำรวจไทยสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้ ซึ่งจะนำไปสู่การจับกุม และเชื่อว่าจะนำพาไปสู่การถอนรากถอนโคน

ในความเป็นประชาชน เราเห็นว่าไม่สามารถปล่อยให้ภาครัฐ สู้ไปตามลำพังได้ ภาคประชาชนต้องให้การสนับสนุน ต้องช่วยกันสร้างชาติให้เป็นอารยะประเทศ

หากเราต้องการปฏิรูปประเทศ เราต้องทำพร้อมกัน เริ่มจากการปฏิรูปตัวเอง ปฏิรูปพฤติกรรมการดำรงชีวิต ปฏิรูปกระบวนการทางความคิด แล้วทำหน้าที่ของพลเมือง ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน

เราเชื่อว่า สองมือของประชาชนคือพลังอันยิ่งใหญ่