Get Adobe Flash player

'มีชัย'ต้องเป็นตัวของตัวเอง

Font Size:

 

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จะออกมามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร เป็นที่จับตาของคนทั้งประเทศที่ต่างตั้งความหวังไปตามทิศทางที่ตัวตนแต่ละคนมีความเชื่อ

ดังเช่นที่เชื่อว่า รัฐธรรมนูญ จะต้องให้สามารถป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นได้ หรือป้องกันไม่ให้คนที่ “ไม่ดี” เข้าสภา หรือป้องกันการทำรัฐประหารที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ก็มีบางส่วนของผู้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ “หน้าตา” ของรัฐธรรมนูญ ที่พยายามให้เนื้อหาสาระ คงความได้เปรียบของฝ่ายตนให้มากที่สุด

คนกลุ่มนั้นอาจเป็นนักการเมืองฝ่ายต่างๆ หรือแม้แต่ฝ่ายอำนาจเอง ก็อยากจะปกป้องอำนาจของฝ่ายตนแม้จะพยายามปฏิเสธ ซึ่งสิ่งที่ฝ่ายอำนาจห่วง ก็คือเมื่อพ้นจากอำนาจแล้ว อาจไม่พ้นเงื้อมมือของอำนาจการตรวจสอบ

แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังมีผู้คนจำนวนมากเช่นกัน ที่อยากเห็นรัฐธรรมนูญที่เป็นสากลอย่างอารยประเทศ เพื่อให้รัฐธรรมนูญเป็นของทุกคนบนแผ่นดินโดยไม่เป็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มีการเคารพสิทธิของประชาชน

สิ่งที่คาดหวังนี้ ยังมีความห่วงใยว่าจะเป็นไปได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากรัฐธรรมนูญที่เกิดจากรัฐประหาร ยังติดยึดกับกระบวนการทางความคิดของผู้ที่เชื่อว่าฝ่ายตนคือฝ่ายปกครอง และประชาชนคือฝ่ายถูกปกครอง ทำให้รู้สึกเหมือนมีตำหนิตั้งแต่ต้น ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีลักษณะ สั่งการให้เป็นประชาธิปไตย

ในส่วนการได้มาของกรรมการร่างเอง ไม่ได้มาจาก “วิธีพิเศษ” ดังคำกล่าวที่ว่า ชนชั้นใดเป็นผู้ออกกฏหมาย ก็จะรับใช้ชนชั้นนั้น

สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ อย่าปฏิเสธความเห็นของประชาชน อย่ารำคาญกับความคิดที่แตกต่าง แม้ความเห็นนั้นจะมาจากกลุ่มคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของท่านก็ตาม และอยากเห็นการรวบรวมความคิดอย่างเป็นธรรม ไปสู่การนำไปปรับใช้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

สิ่งที่อยากเห็นอีกสิ่งคือ การเปิดกว้างให้รัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้ เพราะในช่วงของการร่าง ผู้ร่างคาดหมายว่าจะต้องเป็นไปอย่างที่คิดไว้ แต่เมื่อนำไปใช้จริง อาจไม่เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ จึงควรมีการแก้ไข เพื่อความสมบูรณ์และเหมาะสม

ในยุคที่ประชาชนอยู่ภายใต้อำนาจของ คสช. เรายังหวังที่จะเห็นความจริงใจของฝ่ายปกครอง และไม่อยากติเรือทั้งโกลน แต่ก็หวังที่จะเห็นร่างรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด

เราเชื่อว่า นายมีชัย ซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านกฏหมาย คลุกคลีอยู่ในวงการเมืองมายาวนาน ย่อมจะรู้และเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญที่ดีควรเป็นอย่างไร

เมื่อวันจันทร์ นายกรัฐมนตรีฯ ได้นัดประชุมแม่น้ำ 5 สาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ขาดแต่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ที่ไม่เข้าร่วมประชุม โดยให้เหตุผลว่า “หากเข้าร่วมประชุมกลัวว่าจะถูกผูกมัด ส่วนที่มองว่ากลัวถูกใบสั่งหรือไม่นั้น หากจะสั่งก็สั่งได้ แต่สั่งแล้วจะฟังหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผล”

ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้นจริง ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่น่ายินดี อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่า ไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญตามความต้องการของฝ่ายอำนาจ.