Get Adobe Flash player

การแต่งกายของสาวงาม

Font Size:

ข้อความ และภาพประกอบที่โพสต์ลงในเฟซบุ๊ค โดย Jaroensook Pone Limbanchongkitระบุว่า

เห็นแล้วเพลียแทน เอาของสูงมาทำเป็นของเล่นขำๆ คิดได้ไงเนี่ย สำหรับการประกวดมิสซิสยูนิเวิร์ส 2016 ได้เตรียมชุดประจำชาติของไทย ชื่อชุด "สุวรรณเจดีย์" ทองอร่ามยกมาทั้งเจดีย์.... ประสาทกลับทั้งทีมงาน

ป.ล. สำหรับประเทศไทย คำว่า สถูป และ เจดีย์ เรามักรวมเรียกว่า “สถูปเจดีย์” หรือ “เจดีย์” มีความหมายเฉพาะ ถึงสิ่งก่อสร้างในพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิ หรือเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป หรือเพื่อเป็นที่ระลึก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในสมัยหลังลงมาคงมีการสร้างสถานที่เพื่อบรรจุอัฐิธาตุ และเพื่อเคารพบูชาระลึกถึงพร้อมกันไปด้วย

เนื้อหา และความเห็นของท่านผู้โพสต์จบเพียงนี้ ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ และแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ขอกล่าวถึงภาพประกอบ เป็นสาวงาม สวมชุดผ้าถุงยาว กรอมเท้า ตัวเสื้อ ทำเป็นรูปองค์ระฆังของ “สถูปเจดีย์” ใบหน้าอยู่ที่บริเวณบัลลังก์และลูกมะหวด ส่วนบนที่เหมือนชฎาครอบบนศีรษะ ทำเหมือนปล้องไฉน และปลียอดเจดีย์ สีทองทั้งชุด

จากสิ่งที่ปรากฏนี้ เราเคารพในความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบ เพียงแต่ห่วงความเหมาะสม ที่เกี่ยวโยงถึงสิ่งเคารพในพระพุทธศาสนา และความเข้าใจในคำว่า สถูปเจดีย์

ในแง่ของความเชื่อเบื้องต้น “สถูป” หรือสถาปัตยกรรมทรงลอมฟาง ทรงโอคว่ำ หรือทรง “มะนาวตัด” เป็นสัญลักษณ์แห่งความตาย

ส่วนที่มาของสถูปในพุทธศาสนา เกิดจากการ “เผา” พระสรีรสังขารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เหลือเป็นกองเถ้า อุปมาเหมือนเนินดิน (เป็นรูปเหมือนครึ่งวงกลมคว่ำอยู่) และเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าเจ้าของเนินดินนั้นมาจากวรรณะกษัตริย์ จึงมีการนำบัลลังก์มาประดิษฐานไว้ด้านบน มีการนำร่มหรือฉัตรเป็นชั้นๆ จากใหญ่ไปหาเล็กไปถึงยอด ปักไว้

สัญลักษณ์นี้ กลายเป็นสิ่งแทน “ปรินิพพาน” ซึ่งเป็น หนึ่งในสี่สังเวชนียสถาน ที่ประกอบด้วย ประสูติ-รอยพระบาท, ตรัสรู้-โพธิบัลลังก์, ปฐมเทศนา- ธรรมจักรประกอบกวางหมอบ, และปรินิพพาน-พระสถูป

มีการนำคำว่า “เจดีย์” หรือ “เจติยะ” ซึ่งหมายถึงสิ่งเคารพในพระพุทธศาสนาต่อท้ายคำ จนกลายเป็น “สถูปเจดีย์” ซึ่งต่อมาคนไทยนำมาเรียกให้สั้นเข้าเป็นเจดีย์ แม้ความหมายเดิมจะเปลี่ยนไป แต่เป็นที่เขาใจร่วมกัน

ผ่านยุคสมัย ตั้งแต่ พ.ศ. 300 เป็นต้นมา รูปทรงสถูป เปลี่ยนแปลงไปตามจินตนาการของศิลปินและสกุลช่างของแต่ละประเทศ แต่ละเมือง อาจเป็นทรงกลมแบบระฆัง ทรงดอกบัวตูม ทรงเหลี่ยม ทรงย่อมุมไม้สิบสอง ไม้สิบหก หรืออื่นๆ แต่ยังคงสัญลักษณ์เดิม คือมีองค์เจดีย์ บัลลังก์ ปล้องไฉนและปลียอด ให้สูงขึ้น อ่อนช้อยสวยงามขึ้น เพื่อเป็นที่กราบไหว้ ของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ

ยุคต่อมา มีการสร้างเจดีย์ไว้เก็บอัฐิของบุรพกษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ แม้กระทั่งชาวบ้าน แต่ก็มีรูปแบบและขนาด หรือชื่อเรียกที่แตกต่างออกไปตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ซึ่งคนโบราณ จะให้ความสำคัญของเรื่องนี้

อย่างที่เรียนมาตั้งแต่ต้น เราไม่มีเจตนาตำหนิใคร เพียงแต่ให้ข้อมูลไว้เพื่อประกอบการพิจารณา