Get Adobe Flash player

เรื่องที่ท้าทายของนายกฯ

Font Size:

ระยะนี้ เรามักจะได้รับข่าวจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ที่เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ เนื่องจากถูกร้องเรียนหรือกล่าวหา ว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายจากปฏิบัติหน้าที่ จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และมีมูลอันสมควรตรวจสอบ

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง..... ฯลฯ

ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำหลายคน ไม่สามารถรอดพ้นเงื้อมมือกฎหมายนี้ไปได้ ไม่เว้นแม้แต่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

จนกระทั่งขณะนี้ กทม.เจอปัญหาฝนตก น้ำท่วมรอการระบายไปทั่วเมือง แต่ประชาชนก็ “ไม่มีผู้ว่าฯ” ให้ระบายควารู้สึกได้อีก

อย่างไรก็ตาม เราก็ยังมองว่า กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการตรวจสอบผู้มีอำนาจรัฐ ถือเป็นสิ่งจำเป็น เพราะความซื่อสัตย์เป็นหัวใจสำคัญของคนทำงานเพื่อประชาชน

เรามาดูในขณะที่ช่วงนี้เช่นกัน ที่มีข่าวคราววิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม (น้องชายนายกรัฐมนตรี) และครอบครัวค่อนข้างมาก

เริ่มจากการวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของ นางผ่องพรรณ จันทร์โอชา นายกสมาคมแม่บ้านปลัดกระทรวงกลาโหม ในช่วงเวลาของการออกงานในสถานที่ต่างๆ ที่แม้เป็นประธานของงาน แต่ถ้าหากเชื่อในความสำคัญนั้นมากไป ก็อาจเลยจากความเหมาะสม จนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า “เกินงาม”   

หรือกรณีลูกชายเข้ารับราชการในกองทัพค่อนข้างจะเป็นวิธีพิเศษ โดยบรรจุนายปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา บุตรชาย เข้ารับราชการในตำแหน่งรักษาราชการนายทหารปฏิบัติภารกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 และแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี เหล่าสารบรรณ

ในขณะที่ลูกชายเช่นกัน ที่ระบุว่าตั้งบริษัทรับงานก่อสร้างอยู่ในค่ายทหาร บริษัทที่ว่าคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ที่มีนายปฐมพล จันทร์โอชา บุตรชาย พล.อ.ปรีชา ได้รับงานก่อสร้างโดยผ่านการประมูล

ทั้งนี้สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้างหน่วยงานในกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า อย่างน้อย 2 โครงการ

 อาทิ 1.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของกองทัพภาคที่3 จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ค่ายพ่อขุนผาเมือง วงเงิน 13,680,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 23 มี.ค. 58

2.ก่อสร้างตึกแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว ของโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ต.น้ำริม อ.เมืองตาก จ.ตาก วงเงิน 13,280,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 25 เม.ย. 59

กรณีดังกล่าว ได้มีผู้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป.ป.ช.ให้ตรวจสอบ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้เกี่ยวข้อง กรณีใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ช่วยเหลือห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่นฯ

ฝ่ายผู้ร้องระบุตอนหนึ่งว่า ที่ผ่าน มาคสช.เคยโจมตี ตำหนินักการเมือง ผู้มีอำนาจรัฐ เรื่องการใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปทำสัญญากับรัฐ แต่เมื่อมาถึงยุคการปฏิรูป ที่ให้ความสำคัญเรื่องจริยธรรม ก็ยังมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้น และเกิดขึ้นกับคนที่ใช้นามสกุลเดียวกับนายกรัฐมนตรี จึงอยากทราบว่า นายกฯ จะจัดการเรื่องนี้อย่างไร

ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย มาตรา 44 และสังคมจับตาโดยหวังว่า ผู้ถือกฎหมายก็ต้องไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใคร.