Get Adobe Flash player

อย่าลืมคำที่พ่อสอน

Font Size:

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคต บรรยากาศของทั้งประเทศก็ตกอยู่ในความโศกเศร้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถือว่าเป็นการสูญเสียและความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ

ตลอดรัชสมัยเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รัก เทิดทูน ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ นับเป็น 70 ปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้ บัดนี้ 70 ปีในรัชสมัยของ “สมเด็จพระภัทรมหาราช” พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทยได้สิ้นสุดลงแล้ว พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมายล้นพ้นหาที่สุดมิได้ มากเพียงใด ความวิปโยคอาลัยของพสกนิกรชาวไทยก็มากมายท่วมท้นหาที่สุดมิได้ เพียงนั้น

ชาวโลกที่รักพระองค์ท่าน อาทิ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก จัดพิธีไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ประกาศหยุดราชการ สวดบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในหลวง 7 วัน ทั้งยังเสค็จมาถวายความเคารพพระบรมศพในประเทศไทยด้วยพระองค์เอง

 ที่ประชุมสมัชชายูเอ็นยืนสงบนิ่งไว้อาลัย เลขาธิการสหประชาชาติ เชิดชูพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ผู้นำต่างประเทศ และเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ร่วมส่งสารแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคต ฯลฯ

ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

สำหรับพวกเรา ประชาชน แม้อยู่ในความทุกข์ต่อกาสูญเสีย “พ่อของแผ่นดิน” แต่สิ่งที่ต้องยึดถือปฏิบัติคือ คำที่พ่อสอน นั่นคือต้องมุ่งหน้าทำความดีเพื่อชาติบ้านเมือง และครอบครัว

รัฐบาลเอง “แม้ช่วงไว้ทุกข์ทั้งแผ่นดิน” แต่ก็ต้องทำงานไม่หยุดนิ่ง “อย่าเอาแต่ห้ามประชาชน” จนเกิดผลกระทบรุนแรงต่ออาชีพต่างๆ ที่ไม่สามารถทำงานได้เลย ทำให้ต้องเดือดร้อนยาวนานของผู้ที่มีอาชีพเหล่านั้น

จากข่าวที่น่าเศร้าใจ ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เปิดให้นักร้อง นักดนตรี มารับประทานอาหารฟรี ผู้ทำสื่อโฆษณา ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ฯลฯ ร้านขายเสื้อผ้า วงการแฟชั่น ฯลฯ สาหัสมาก น่าจะได้รับการพักชำระหนี้ จากธนาคาร

อยากให้รัฐบาลมองปัญหาทุกด้าน อย่าคิดเพียงว่าคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่มีผลกระทบ การที่ทีวี มีแต่จอสีขาวดำ ไม่มีข่าวสาร เท่ากับเป็นการปิดหูปิดตา ปิดประเทศ

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศว่า “ถึงแม้เราจะอยู่ในยามทุกข์โศกน้ำตานองหน้าทั่วกันเพียงใด ประเทศไทยอันเป็นที่รักของพวกเราและของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ต้องดำรงต่อไป อย่าให้การเสด็จสวรรคตครั้งนี้ ทำให้พระราชปณิธานที่จะเห็นราชอาณาจักรของพระองค์มีความเจริญรุ่งเรือง พสกนิกรมีความผาสุกสวัสดี มีเมตตาและไมตรีต่อกันต้องหยุดชะงักลง การจะแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยที่ดีที่สุด คือ เจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานที่จะรักษาเอกราช อธิปไตย ความสมบูรณ์พูนสุข และความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัส ที่เคยพระราชทานไว้”

รัฐบาลก็ต้องไม่ลืมคำที่พ่อสอน และทำให้ได้เช่นกัน.