Get Adobe Flash player

การเลือกตั้งนายกสมาคมไทย

Font Size:

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ได้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ แทนนายสุรศักดิ์ หักฤทธิ์ศึก นายกสมาคมฯ ปัจจุบัน ซึ่งได้สิ้นวาระลงในปี 2559 และได้รับการต่ออายุเพื่อความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560                     

โดยที่ กรรมการเลือกตั้งเฉพาะกิจ ได้เลือกตัวแทนจากองค์กร ชมรม สมาคมต่างๆ ที่ไม่หวังผลกำไรในแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เข้ามาเป็นกรรมการจัดการเลือกตั้งเฉพาะกิจ เพื่อความโปร่งใสและเป็นกลางซึ่งในที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกบุคคลเข้ามาจัดการเลือกตั้งในตำแหน่งต่างๆประกอบด้วย

นางวิภาพร ศิริธารา ประธานกรรมการเลือกตั้ง พร้อมกับกรรมการประกอบด้วย นางจุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช นายกสมาคมไทยปักษ์ใต้, นางวรลักษณ์ เอกสกุล เลขาธิการ สมาคมไทยปักษ์ใต้, นายสุรสิทธิ์ หักฤทธิ์ศึก รักษาการนายกสมาคมไทยฯ, นางธันวกาญจน์ สัตยาวิบูล อดีตนายกสมาคมชาวเหนือ นางจันทรา แก้วดี นายกสมาคมอีสาน เป็นเลขาฯกกต. และ นางหทัยรัตน์ บุญชู เป็นผู้ประสานงาน

โดยได้เปิดรับสมัครเข้ารับการเลิอกตั้งนายกสมาคมไทยฯ จนถึงวันที่วันที่ 6 มกราคม ปรากฏว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้น 2 ทีม

1 ทีม “แนวร่วมใหม่” นำโดย นางจีน่า ปรีชา (ชื่อเดิม จารุทิพย์ เปรมะรัศมี) อายุ 45 ปี เป็นผู้สมัครหมายเลข 1

2 ทีม “รวมใจไทย” นำโดย นางสาววลัยพรรณ เกษทอง อายุ 45 ปี

มีการดีเบตแถลงนโยบาย และแผนงานของทีม ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.ที่วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีนายคิด ฉัตรประภาชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

ส่วนการลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง ที่หน่วยเลือกตั้งที่วัดไทยแอล.เอ. เมืองนอร์ทฮอลลีวูด ในวันที่ 29 มกราคม 2017 ระหว่างเวลา 9:00- 15:00 น. โดยผู้ลงคะแนนเสียงจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทย พร้อมด้วย หลักฐานแแสดงถิ่นที่อยู่อาศัยเช่น ใบขับขี่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือใบเสร็จรับเงินจาก การไฟฟ้า - ประปา หรือ แก๊ส ที่มีชื่อของผู้ลงคะแนนเสียงและที่อยู่ในเขตรัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้

นอกจากนี้ ยังเปิดให้ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ ที่สามารถดูรายละเอียดจากสื่อต่างๆ

สำหรับผู้สมัคร ก็ต้องยอมรับว่าทั้งสองทีม มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาบริหารสมาคมไทย ทั้งด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ ทั้งสองทีมมีดีกันคนละอย่าง ซึ่งคนไทยในแคลิฟอร์เนียภาคใต้ จะเป็นผู้ตัดสิน

อย่างไรก็ตาม เรายังคงยืนยันด้วยความเชื่อมั่นว่า การเลือกตั้งเป็นกติกาสากล เมื่อชุมชนไทยมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง

แต่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ หรือช่วงหาเสียงนี้ แม้เราจะได้เห็นการ “เลือกข้าง” มาบเงไม่มากก็น้อย ซึ่งก็เป็นสิทธิของทุกคน ที่จะเลือก ผู้ที่เรามีความมั่นใจ

แต่สำหรับกรรมการ การเลือกตั้ง ก็ต้องพึงระวังโดยให้เกิดความเที่ยงธรรมมากที่สุด อย่าให้เกิดการก้าวล่วง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จนไปกระทบฝ่ายหนึ่งเข้า โดยเฉพาะผู้ใหญ่ หลายๆ ท่านในชุมชน อาจต้องใช้ความระมัดระวัง้ป็นพิเศษ การพูดปากต่อปาก ด้วยประโยคที่ว่า “อย่าไปบอกใครนะ” นั่นคือการแพร่ข่าวอย่างดี

อยากให้กรรมการ ก็ดี ผู้ใหญ่ต่างๆ ก็ดีมีความเป็นกลางด้วยตวามมั่นคง เพื่อรักษาสิ่งดีๆ ไว้ให้กับสังคม

ทั้งก่อนการเลือกตั้ง ขณะเลือกตั้ง และหลังการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะของสมาคมไทย ซึ่งเป็นสมาคมที่ใหญ่ที่สุดในชุมชน