Get Adobe Flash player

รัฐบาลถังแตกจริงหรือ

Font Size:

จากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลถังแตก จึงต้องปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินภายในประเทศ รวมถึงที่มีการระบุว่า ในช่วงที่รัฐบาล คสช. เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆ ตอนนั้นรัฐบาลมีเงินคงคลัง 495,747 ล้านบาท แต่ผ่านไป 2 ปีกว่า เงินคงคลังของรัฐบาล เหลืออยู่ 74,907 ล้านบาท

และจนถึงสิ้นปีลดลงไปถึง 420,840 ล้านบาท ยังไม่รวมที่รัฐบาล คสช. ได้กู้ยืมเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณอีก 744,187 ล้านบาท จากตัวเลขดังกล่าว ทำให้เกิดกระแสในโลกโซเชียลมีเดีย จนทำให้นายกรัฐมนตรีแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่ง

ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง คอลัมน์ “บ้านเกิดเมืองนอน” โดย “สิริอัญญา” นสพ.แนวหน้า มองว่าเป็นการอาศัยสื่อเสี้ยมช่วยขยายผล เพื่อให้ผู้คนหลงเชื่อว่าเมื่อรัฐบาลถังแตก อีกไม่นานก็จะไม่มีเงินเดือนจ่ายให้กับข้าราชการ และโครงการทั้งหลายก็ต้องหยุดชะงักลง ประเทศจะถล่ม แผ่นดินจะทลาย ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องแหกตาประชาชน เพื่อให้ถอยความศรัทธาจากรัฐบาล เพื่อทำลายความเชื่อมั่นต่อประเทศ และบั่นทอนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรง ดังนั้นประชาชนขอให้ตั้งใจสดับให้ดี

“สิริอัญญา” ชี้ว่า ประเทศไทยปัจจุบันมีรายจ่ายแผ่นดินตามกฎหมายงบประมาณ 2560 เดือนละประมาณ 200,000 ล้านบาทเศษ ขณะเดียวกันก็มีรายได้แผ่นดินที่สำคัญดังต่อไปนี้

จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนละประมาณ 150,000 ล้านบาท

รายได้หลักอยู่สามงวดใหญ่ๆ คือ ในสิ้นเดือนมีนาคม จะเป็นเวลาสิ้นสุดการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งจะจัดเก็บได้ไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท

ในสิ้นเดือนเมษายน และพฤษภาคม จะเป็นเวลาสิ้นสุดการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งจะจัดเก็บได้ไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท

ในสิ้นเดือนสิงหาคม จะเป็นห้วงเวลาการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ซึ่งจะจัดเก็บได้ประมาณ 500,000 ล้านบาท รวมสามรายการ ก็จะมีเงินเข้าประมาณ1.5 ล้านล้านบาท

ยังได้อ้างถึงที่ กระทรวงการคลังแถลงว่า เมื่อสิ้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560 คือสิ้นธันวาคม 2559 มีเงินคงคลังคงเหลือ 74,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนละ 150,000 บาท ก็จะเป็นเงิน 220,000 ล้านบาทเศษ เพียงพอต่อการใช้จ่าย ไม่ได้ถังแตกอย่างที่โกหกกัน นี่ยังไม่รวมรายได้ประจำงวดทั้งสามงวดดังกล่าวแล้ว

ที่มีการเอาตัวเลขมาแสดงว่าบางรัฐบาลมีเงินคงคลังเหลือ 400,000-500,000 ล้านบาท การที่เงินคงคลังเหลือ 74,000 ล้านบาทเท่ากับผลาญเงินคงคลังไป 300,000 กว่าล้านบาท นี่คือการแหกตาที่ดูถูกดูแคลนคนไทยอย่างร้ายกาจ

เพราะถ้าจะเอาตัวเลขเงินคงคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม มาแสดง ก็ย่อมมีตัวเลขเงินคงคลังประมาณ 500,000 ล้านบาท ดังนั้นการหยิบเอาตัวเลขแต่ละห้วงเวลาของแต่ละรัฐบาลมาเปรียบเทียบโดยไม่ได้กล่าวถึงรายได้ รายจ่าย อย่างครบถ้วนจึงเป็นการแหกตาประชาชน “สิริอัญญา” ระบุ

เรามองว่า กระแสวิพากษ์วิจารณ์ ส่วนหนึ่งมาจากสิ่งที่ประชาชนไม่เข้าใจในรายละเอียดหรือยั่วยุก็ตาม สำหรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะต้องพร้อมที่จะชี้แจง หรือให้คนที่จะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ เพราะการใช้อารมณ์ หรือกร้าวออกสื่อฯ จะยิ่งทำให้ประชาชนตกใจ เท่ากับเป็นการเติมไฟให้ลุกลาม ให้สถานการณ์แย่ลง

ประชาชน ไม่ได้ต้องการอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเสมอไป แต่รัฐก็ต้องพูดความจริง และให้ความสำคัญกับประชาชนด้วย.