Get Adobe Flash player

เอะอะก็จะจับเข้าคุก

Font Size:

เข้าใจตรงกันหรือไม่ว่า “กฎหมาย” มีไว้จัดระเบียบให้หมู่ชนอยู่กันค้วยสันติสุข บนความทัดเทียมของความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าคนๆ นั้นจะสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนขับเคลื่อนรถเมล์ รถสองแถว หรือเป็นพนักงานธรรมดาในร้านอาหาร ฯลฯ

สังคมแบบเดิม แบ่งคนออกเป็นฝ่ายปกครอง และฝ่ายที่ถูกปกครอง ใครที่มีอำนาจรัฐก็พลอยคิดว่าตนเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไป หรือคิดจะทำอะไรกับใครก็ได้

จากข่าวเตรียมการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่จังหวัดกระบี่ จนเกิดการคัดค้านจากภาคประชาชน ทำให้รัฐบาล คสช.ได้ให้กลับไปศึกษามาใหม่ ซึ่งก็น่าจะจบลงด้วยดีตามกระบวนการของการฟังซึ่งกันและกัน

แต่ดูเหมือนว่า ฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะยังไม่จบ เพราะ กฟผ. แจ้งดำเนินคดีกับผู้คัดค้าน โดยระบุว่าคนเหล่านั้น เจตนาเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงอันเป็นเท็จผ่านสื่อโซเชียลมีเดียฐานหมิ่นประมาท รวม 15 คดี

โดยฝ่ายกฎหมาย กฟผ. มองว่าเป็นเรื่องของ “ผู้ไม่หวังดีเจตนาเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับ กฟผ.” ฯลฯ

ทั้งนี้ ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเป็นความผิดตามมาตรา 14 (1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

มีคำถามว่า ประชาชนเท่านั้นหรือที่ให้ข้อความอันเป็นเท็จ แล้วถ้าฝ่ายอุตสาหกรรม ไม่บอกความจริงถึงอันตรายทั้งหมด จะถือเป็นการกล่าวเท็จ โดยจะรับผิดชอบหรือไม่

ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ กรีนพีช โดย รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ กล่าวถึงภัยเสี่ยงที่มาพร้อมกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยระบุว่า ไม่มี “ถ่านหินสะอาด” อยู่จริงบนโลกนี้ ไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใดที่สะอาดอย่างแท้จริง โรงไฟฟ้าถ่านหินแต่ละโรงนั้นต่างปล่อยสารพิษอันตรายหลากหลายชนิดออกมา ทำให้เกิดสารพิษตกค้างในดิน แหล่งน้ำ และมลพิษทางอากาศ ได้อ้างถึง ผลจากการศึกษาวิจัยของ องค์กรแพทย์เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มแพทย์ในสหรัฐอเมริกา

เผยว่ามลพิษจากการเผาผลาญถ่านหินนั้นคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก ซึ่งสำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา นั้นมีอัตราการเสียชีวิตจากมลพิษถ่านหินสูงถึงหลายหมื่นคนต่อปี และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคทางระบบประสาท ทางเดินหายใจ หอบหืด โรคหัวใจ และอาจเป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็ง ด้วยมลพิษจากถ่านหินสูงถึงสี่ในห้าของสาเหตุการเสียชีวิตทั่วสหรัฐอเมริกา

โรงไฟฟ้าถ่านหินปลดปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ โดยมลพิษหลักนั้นได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ฝุ่น และปรอท ซึ่งไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะใช้ดักจับปรอทที่ปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อสุขภาพอย่างรุนแรง

นอกจากนี้ยังมีสารโลหะหนักต่างๆ เช่น อาร์เซนิก แบรีเลี่ยม แคดเมี่ยม โครเมี่ยม ตะกั่ว แมงกานีส นิกเกิล เรเดี่ยม เซลีเนี่ยมและโลหะชนิดอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ในผงฝุ่นที่ออกมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วย  สารพิษที่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นจะวนเวียนอยู่ในห่วงโซ่อาหารของสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น เมื่อคนในชุมชนบริโภคปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำปนเปื้อนสารพิษเข้าไป คนก็จะได้รับสารพิษนั้นเข้าสู่ร่างกาย

กล่าวโดยสรุป ประชาชนซึ่งแทบไม่มีอำนาจใด ก็ควรมีสิทธิออกมาปกป้องตัวเอง ปกป้องประเทศ ปกป้องโลก เท่าที่จะมีช่องทาง ซึ่งก็ไม่น่าจะเอาอำนาจ กฎหมาย มาข่มขู่ปิดปากประชาชนที่เห็นไม่ตรงกับตน

เราเห็นว่าควรจะพอได้แล้ว ที่จะเอาคุกตะรางมาเป็นตัวต่อรอง เพื่อให้ประชาชนเป็นฝ่ายเดินตาม โลกเจริญไปถึงไหนแล้ว ทำไมเราถึงยังวนกันอยู่ที่เดิม.