Get Adobe Flash player

การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ

Font Size:

การบูรณะวัดซึ่งเป็นโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องปกติที่ทำกันมาแล้วอย่างต่อเนื่อง แต่การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ ของกรมศิลปากร กลับกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาวิจารณ์อย่างรุนแรงในโลกโซเชียลมีเดีย

อย่างเช่นกรณีที่โลกโซเชียลมีเดีย ได้โพสต์รูปภาพของพระปรางค์ฯ หลังจากมีการบูรณะพร้อมเขียนข้อความระบุว่า

“บูรณะแบบไหน ถึงมาแปลงโฉม พระปรางค์ วัดอรุณฯ เป็นโทนสีขาว แกะกระเบื้องสี หลากสี จากจานเคลือบสีโบราณล้ำค่าหายออกไปแล้ว ทำแบบนี้ ทำไม? ใครรู้ช่วยตอบด้วย”

หรือที่ระบุว่า ช่างไทยเดี๋ยวนี้ทำได้แค่นี้หรือ ชุ่ยๆ ง่ายๆ เข้าว่า แกะกระเบื้องถ้วยชามโบราณหลากสีที่ล้ำค่า ที่ชำรุด หรือหายออกไป แทนที่จะทำเลียนแบบขึ้นมาใหม่ กลับเลาะทิ้ง รื้อทิ้ง เปลี่ยนรูปแบบสีขององค์พระปรางค์ใหม่ซะเลย เขาเรียกว่า ขอชุ่ยเข้าว่า ใครหนอเป็นต้นคิด ถึงสาเหตุการบูรณะที่เปลี่ยนแปลงจากของเก่าที่ทรงคุณค่า มาเป็นของใหม่ที่กะหลาป๋าเช่นนี้

ช่วยตอบให้ประชาชนเจ้าของประเทศได้รับรู้ ว่าในการบูรณะ พระปรางค์ วัดอรุณใหม่ ถึงได้มีการมาแปลงโฉม (พระปรางค์) ออกมาเป็นเช่นนี้ จริงแล้วถ้าองค์พระปรางค์ชำรุด ถึงขนาดที่จะต้องบูรณะ ซ่อมแซมใหม่น่าทำกระเบื้องเลียนแบบกระเบื้องถ้วยชามโบราณหลากสีที่ล้ำค่าก็ได้ และใช้ช่างที่กรมศิลปากรได้อนุรักษ์ และฝึกฝนมาทำการซ่อมแซม ไม่ใช่ให้บริษัทผู้รับเหมา ช่างอิฐ ช่างปูนธรรมดา ที่ฝีมือไม่ถึงมาทำการบูรณะ

หรือเป็นกรรมของลูกหลาน คนไทย ที่มีคนคิดและทำกับศิลปะอันล้ำค่า ที่ประเมินค่ามิได้ของประเทศชาติ แต่ประชาชนคนไทยก็ยังโชคดีหน่อย ที่ทางการไม่ทุบทิ้งองค์พระปรางค์ แล้วสร้างขึ้นใหม่ ฯลฯ

ในประเด็นดังกล่าว ทางวัดและกรมศิลปากร ได้ออกมาชี้แจงว่า การบูรณะครั้งนี้ กรมศิลปากรและวัด ได้ดำเนินงานบูรณะร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยมีการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการอนุรักษ์ เพื่อออกแบบบูรณะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและรักษาความเป็นของแท้ดั้งเดิมให้มากที่สุด

แม้แต่ กระเบื้องสีที่นำขึ้นไปประดับบนองค์พระปรางค์ เป็นการซ่อมเปลี่ยนแทนวัสดุเดิมที่ร่วงหล่น ส่วนของดั้งเดิมที่ยังสภาพดีอยู่ ก็คงไว้ดังเดิม

ยืนยันว่า การบูรณะได้มีการศึกษาค้นคว้าก่อนการดำเนินการและบันทึกรายละเอียด ระหว่างการทำงานและควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรที่มีความรู้ความชำนาญ และอยู่ในสายตาของวัดทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มดำเนินจนเสร็จสมบูรณ์

สำหรับเรื่องนี้ เรามองว่าหลายฝ่ายแสดงความห่วงใยนั้น เป็นเพราะทุกคนต่างก็หวงแหน หลังจากสีที่ปรากฏออกมา ขาวกว่าของเดิม จนเกิดข้อสงสัยว่ามีการทำลายกระเบื้องของเดิมที่ประดับไว้หรือไม่

ซึ่งในความเป็นช่างกรมศิลปากรเอง ก็ได้อนุรักษ์ของเก่า ไว้ให้มากที่สุด แต่ที่มองเห็นเป็นสีขาว เพราะสีของ “ปูนใหม่” เมื่อผ่านระยะเวลาหนึ่ง องค์พระปรางค์ ก็จะกลับมาเป็นสีในแบบเดิมแน่นอน

ต้องขอบคุณประชาชน เพราะการช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่ให้โบราณสถานที่มีมา ถูกบูรณะจนผิดเพี้ยนซึ่งมีให้เห็นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจากผู้ที่ขาดความเข้าใจลึกซึ้งในศิลปะไทย วัดหลายแห่งได้รื้อโบราณสถานทิ้งไปเพื่อใช้ที่ดินในการสร้างตึกสมัยใหม่ หรือแม้แต่ในระดับชาติดังเช่นการบูรณะโบราณสถานที่ พระนครศรีอยุธยา ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลมาแล้ว.