Get Adobe Flash player

แก้ปัญหาราคายางแบบคสช.

Font Size:

ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เป็นปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ หลังจากเกษตรกรแข่งกันปลูกยางกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ในประเทศเพื่อนบ้านก็เร่งปลูกจนยางล้นตลาด เป็นความเดือดร้อนที่ต่อเนื่องยาวนานที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกทาง

จากสถิติเมื่อมกราคมปี 2559 ราคายางพาราได้ตกต่ำหนักสุดในรอบหลายสิบปี ตั้งแต่มียางพาราเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยยางแผ่นดิบชั้น 3 ราคากิโลกรัมละ 25 บาท หรือเท่ากับ 4 กิโลกรัม 100 บาทเท่านั้น

ลึกลงไปในรายละเอียด พบว่าผลกระทบทำให้มีชาวสวนยางบางส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ถึงขั้นต้องกู้เงินนอกระบบมาเป็นค่าใช้จ่าย มีหนี้สินมากขึ้น บางรายต้องเริ่มโค่นต้นเพื่อขายนำมาปลดหนี้

การร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐ ก็ได้กระทำกันมาโดยตลอด เคยได้เรียกร้องไปยังรัฐบาล เช่น ขอให้นายกรัฐมนตรี ใช้มาตรา 44 ในการนำยางในสต็อก 300,000 ตัน มาทำถนน หรือขอให้มีการเรียกประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหานี้ เร่งหามาตรการหยุดการไหลของราคาไม่ให้ตกต่ำ  หรือมุ่งก็ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้แปรรูปยางให้มีมาตรฐาน เพราะหลายกลุ่มทำได้แต่ติดขัดที่การรับรองจากภาครัฐ รวมทั้งความช่วยเหลือการจ่ายเงินชดเชยให้ทั่วถึงฯลฯ

แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาล จะตกอยู่ในสภาพ “ไปไม่เป็น” ก็ได้แต่ประคองสถานการณ์เอาไว้ ทั้งยังให้เกษตรกรสวนยางมีอาชีพเสริม เช่นการปลูกกล้วยหอมทองแซมในร่องสวนยางพารา แต่ในความเป็นจริงก็ไม่ได้ผล

ครั้งล่าสุด ชาวสวนยางนัดหมายกันว่า ในวันที่ 13 พฤศจิกายน เกษตรกรชาวสวนยาง จะแสดงเชิงสัญลักษณ์รวมตัวกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องให้รัฐเร่งแก้ปัญหาในฐานะของผู้บริหารประเทศ

ซึ่งการแก้ปัญหาของรัฐบาล คือเมื่อเวลา 21.45 น. ของวันที่ 11 พ.ย. ทหารมณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.ที่ 42) ได้ควบคุมตัวนายไพรัช เจ้ยชุม และนายสำรอง เพชรทอง สองแกนนำ โดยนำไปควบคุมตัวภายในกองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

ส่งผลให้การเตรียมการเดินทางของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อรวมตัวกันไปยื่นหนังสือ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราที่หน้ากระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ที่กรุงเทพฯ ต้องหยุดชะงักลง

หลังจากมีการเจรจาทำความตกลง คนทั้งสองถูกปล่อยตัวออกจากค่ายทหาร พร้อมทั้งสั่งห้ามแกนนำเกษตรกรทั้งสองเปิดเผยรายละเอียดต่อสื่อมวลชน

เรื่องนี้ก็จบลง รัฐบาลแก้ปัญหาการบุกเข้ากรุงเทพฯ ได้สำเร็จ

นอกจากนี้เมื่อเวลา 23.00 น. ของวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา กอ.รมน.ตรัง ได้รับคำสั่งจากแม่ทัพภาคที่ 4 ให้เรียกตัวนายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ ให้ไปรายงานตัว จากนั้นได้นำตัวนายถนอมเกียรติเข้าไปภายในค่ายกองพันทหารราบที่ 4 รวมทั้งนายประทบ สุขสนาน ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางฯ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เดินทางเข้าไปร่วมประชุมพูดคุยทำความเข้าใจด้วย

อีกด้านหนึ่ง ก็ดำเนินการเชิงรุก สั่งคุมเข้มสวนยางที่ผิดกฎหมาย เข้าตรวจสอบสวนยางพาราในเขตพื้นที่ป่าสงวนอีกด้วย

ซึ่งได้มีการชี้แจงต่อมาว่า รัฐบาลรับทราบปัญหายางพาราและความเดือดร้อนของเกษตรกร พร้อมหาทางอย่างจริงจัง ให้แกนนำทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เสนอต่อ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ คสช.และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วน

เมื่อแกนนำไม่เดินต่อ ชาวบ้านไม่กล้าโต้แย้ง การแก้ปัญหาราคายางก็จบลง.