Get Adobe Flash player

ปฏิรูปทหารเกณฑ์

Font Size:

ถ้าเราเชื่อว่า ทุกคนในประเทศ ทุกองค์กรในสังคมต้องอยู่ร่วมกัน แล้วแก้ปัญหาร่วมกันโดยปราศจากความเกลียดชัง การเสนอความเห็นด้วยเหตุผล เพื่อพัฒนาองค์กรนั้นๆ ย่อมเป็นส่วนที่สำคัญยิ่ง

เรื่องของการเกณฑ์ทหารของชายหนุ่มไทยที่มีอายุตามกำหนด แม้เป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้ แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังคงกลัวการที่จะต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่เราล้วนเคยได้ยิน

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นักกฎหมายและนักการเมืองคนหนึ่ง เคยได้ให้ความเห็นไว้ว่า การเกณฑ์ทหาร เป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคนที่หนีไม่ได้ มันหมายถึงความเท่าเทียมกันของชายไทยทุกคน ไม่ว่าคุณจะจนหรือรวย

แต่หลักการคือทุกคนต้องเสมอภาคกันในการคัดเลือก หากวิธีการไม่ถูกต้องก็ต้องแก้ที่วิธีการมิใช่แก้หลักการ แต่หากเรายอมให้มีการสมัครเป็นทหารเกณฑ์โดยสมัครใจและเพิ่มค่าตอบแทนให้สูงขึ้น

ในที่สุดเราจะเห็นลูกคนจนเป็นทหารเกือบทั้งหมด ลูกคนรวย คนมีชื่อเสียง หรือดารา จะไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์อีกต่อไป ฯลฯ

เราอยากให้ความเห็นในประเด็นนี้ เพื่อให้กองทัพพิจารณา

ในเมื่อการเกณฑ์ทหาร เป็นภาระสำคัญของกองทัพ ทำไมกองทัพ จึงไม่ทำให้การเกณฑ์ หรือการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารเกณฑ์ เป็นสิ่งที่ชายไทยอยากจะเข้ามา

เริ่มต้นจากการฝึกทหารเกณฑ์ อาจต้องเปลี่ยนวิธีคิดทั้งหมด จากระบบครูฝึกที่เหี้ยมโหด มาเป็นโคช ที่สร้างความแข็งแกร่งของร่างกายด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เรียนแล้วสนุก ให้ฝึกวินัยด้วยความรู้สึกรับผิดชอบ เรียนรู้วิถีของสุภาพบุรุษที่ควรปฏิบัติต่อผู้อื่น และหน้าที่พลเมืองในฐานะผู้ปกป้อง

การเตะถีบ ซ่อม จนบางคนถึงตาย มีแต่จะทำให้องค์กรเสียหาย แก้ตัวอย่างไรก็ฟังไม่ขึ้น และไม่ได้ทำให้คนที่ถูกกระทำแต่ไม่ตาย กล้าหาญขึ้น ไปรบแล้วชนะ แต่การแข็งแกร่งด้วยความภูมิใจต่างหาก ที่จะทำให้ผู้นั้นรักภาระหน้าที่ รักความเป็นทหาร รักองค์กร และรักชาติ

ให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ทุกจุดทุกเวลาในค่าย และสามารถตรวจสอบได้ แม้เวลาจะผ่านไป

เมื่อมีความแข็งแกร่งก็ให้เรียนภาคบังคับ ของการเป็นทหารให้มีการฝึกภาคสนาม ฝึกอาวุธ ด้วยการเรียนรู้อย่างนักกีฬา   เพื่อต่อยอดเป็นทหารอาชีพ

ให้สอนกีฬาประเภทต่างๆ แล้วสามารถแยกเรียนเป็นวิชาเอก เช่นการเรียนมวยไทย มวยสากล กรีฑา ฟุตบอล บาสเก็ตบอล เรือพาย ฯลฯ ตามแนวที่ตนชอบหรือมีความถนัด จนสามารถส่งนักกีฬาไปแข่งขันในระดับที่เหมาะสม หรือมี “ช้างเผือก” ที่สามารถก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ทำชื่อเสียงให้ประเทศ

ส่งเสริมด้านการศึกษา “สำหรับผู้ที่สนใจ” ให้โอกาสในการเรียน ตั้งแต่การฟื้นฟูในระดับประถม การเรียนมัธยม อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ซึ่งทหารอาจจัดการเรียนการสอนเอง หรือฝากกับสถาบันอื่น จบแล้วมีตำแหน่งงานรองรับพอสมควร

แน่นอน ลูกคนรวย อาจไม่สนใจโปรแกรมเหล่านี้ เพราะเขามีตัวเลือกที่ดีกว่า แต่สำหรับลูกคนจน สิ่งเหล่านี้เป็นทางเลือกที่มีค่ามาก เท่ากับว่าลูกมีอนาคตเพราะการไปเป็นทหาร เท่ากับว่า บุคคลากรของทหารกาวพ้นความรวยจน ไปอยู่ในหน่วยงานต่างๆ อย่างมีเกียรติ ทหารที่ปลดประจำการ เขาจะไม่ใช่ “ไอ้เณร” อีกต่อไป แต่จะกลายเป็น “ไอ้ฑิต” หรือบัณฑิต ที่เปี่ยมความรู้ และมีวินัยยอดเยี่ยม

ถึงเวลานั้น จะมีชายไทยจำนวนมากจะมาสมัครเป็นทหาร การคัดเลือก ก็จะเป็นการคัดออก เพื่อหาคนที่มีความพร้อมที่สุด

เป็นทหารเกณฑ์ที่มีคุณภาพที่สุดของกองทัพ เป็นคนคุณภาพสำหรับประเทศชาติและครอบครัว.