Get Adobe Flash player

ระบบภาษีในเมืองลุงแซม (ส่วนลดหย่อนภาษี) โดย วลัยพรรณ เกษทอง

Font Size:

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ในฉบับที่แล้วได้พูดค้างไว้ถึงเรื่องภาษีรายได้ของบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นภาษีที่คนส่วนใหญ่จ่ายและเป็นรายได้หลักของภาษีทั้งหลาย ทุกคนที่มีเงินได้มากกว่ารายได้ที่ IRS กำหนด (หาดูได้จากเวบของ IRS หรือดูในตารางของอาทิตย์ที่แล้ว) จะต้องยื่นแบบรายการเสียภาษีทุกคน มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฏหมายได้ แต่คนที่มีรายได้เท่ากัน อาจจะไม่ต้องเสียภาษีเท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สถานะสมรส คนโสดเสียภาษีมากกว่าคนแต่งงาน คนเป็นหัวหน้าครอบครัว (ทำงานคนเดียว) เสียภาษีน้อยกว่าคนแต่งงานและทำงานสองคน โดยในการคำนวณภาษีจะนำรายได้ทั้งหมดที่คุณทำได้ในแต่ละปี (gross income) มาหักเอาส่วนลดหย่อนออกไปก่อนที่จะนำไปคำนวณเงินได้ที่จะถูกนำไปคิดภาษี (taxable income) ดังนั้นคนที่มีรายได้เท่ากันแต่มีส่วนลดหย่อนมากกว่าก็จะเสียภาษีน้อยกว่าคนที่มีส่วนลดหย่อนน้อย  โดยฉบับนี้เราจะพูดถึงเรื่องส่วนลดหย่อนกันค่ะ ตื่นเต้นแล้วหรือยังคะ เราจะมาหาเรียนรู้วิธีการลดหย่อนภาษีอย่างถูกต้องตามกฏหมายกันค่ะ

อับดับแรกง่าย ๆ IRS จะอนุญาตให้บุคคลธรรมดาทุกคนสามารถหักส่วนลดหย่อนมาตรฐาน เช่น คนโสดจะหักเหมาจ่ายได้ปีละ 6,300 เหรียญต่อปี คนแต่งงานยื่นภาษีร่วมกันจะหักได้ 12,600 ต่อปี และหัวหน้าครอบครัวจะหักได้ 9,250 ต่อปี ซึ่งผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 หรือตาบอดจะมีส่วนลดหย่อนนี้ที่สูงกว่า เนื่องจากในปี 2016 จะมีอัตราการเก็บภาษีที่ต่างไปจากปีก่อน (ดูในแหล่งอ้างอิง)  ดังนั้นในการยื่นภาษีปลายปีควรจะให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษีช่วยคำนวณภาษีให้นะคะ จะได้คำนวณภาษีที่ต้องเสียได้ถูกต้อง

นอกจากการยื่นภาษีแบบใช้การลดหย่อนแบบมาตรฐานหรือที่ผู้เขียนเรียกง่าย ๆ ว่าแบบเหมาจ่าย ผู้ยื่นภาษีก็สามารถยื่นภาษีแบบที่แจกแจงค่าใช้จ่ายหรือที่เรียกว่า Itemized deduction แทนได้ค่ะ อาจจะดูยุ่งยากกว่าแต่ก็จะสามารถหาส่วนลดหย่อนมาลดภาษีได้มากกว่า ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างที่พอจะไปหักได้ บางทีถ้าไม่ได้บอกคนทำภาษีเขาก็ไม่ทราบนะคะ เพราะฉะนั้นรู้ไว้บ้างก็ดีค่ะจะได้เอาไปแจ้งให้ผู้ทำภาษีทราบ เราจะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะ

สำหรับผู้ที่เป็นประชากรอาศัยอยู่ในรัฐหรือท้องถิ่นที่เก็บภาษีเงินได้และภาษีการขาย (sales tax) อย่างเช่น ผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างผู้เขียน สามารถขอหักลดหย่อนภาษีที่ได้จ่ายให้กับรัฐออกจากภาษีที่ยื่นให้กับรัฐบาลกลางหรือภาษีที่จ่ายในต่างประเทศได้ เช่น  ภาษีโรงเรือน (state and local personal property tax) ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (state and local, and foreign real estate tax) ภาษีเงินได้ (state, local and foreign income tax) ใครเสียภาษีเงินได้ที่ได้จากต่างประเทศก็แจ้งให้คนทำภาษีทราบด้วยนะคะ เผื่อได้ส่วนลดหย่อน ไม่ต้องเสียภาษีซ้ำซ้อนค่ะ

สำหรับผู้เป็นเจ้าของบ้าน มีส่วนลดหย่อนเยอะอยู่เหมือนกัน เช่น ค่าเบี้ยประกันค่าผ่อนบ้าน ( mortgage insurance premium)  ดอกเบี้ยเงินกู้ก็สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ โดยสามารถหักได้เฉพาะส่วนของเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านเหรียญ (กู้เกิน 1 ล้านเหรียญได้แต่นำมาคิดลดหย่อนภาษีได้แค่ 1 ล้านแรกค่ะ) แต่ถ้าหากว่าสถานะสมรสแต่ยื่นแยกกันสามารถหักได้เพียงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนเหรียญเท่านั้นค่ะ Mortgage points ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านใหม่ก็สามารถนำไปหักได้เช่นกันค่ะ หากอยู่ ๆ ไปแล้วมีการซ่อมแซมบ้านโดยปกติค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ แต่การปรับปรุงบ้านที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบางอย่างสามารถนำไปหักส่วนลดหย่อนภาษีได้ เช่น การเพิ่มขยายทางเดิน การปรับพื้นที่เก็บของเพื่อให้รถเข็นสามารถเข้าได้ หากวันนึงบ้านเกิดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ หรือภัยอื่น  ๆ เช่น การขโมย ซึ่งประกันบ้าน (home owner insurance) ไม่ได้คุ้มครอง เจ้าของบ้านก็อาจจะสามารถนำไปเคลมเพื่อลดหย่อนภาษีได้เช่นกันค่ะ คนขายบ้านเพื่อทำกำไรสามารถหักกำไร 250,000 เหรียญจากภาษีเงินได้ที่ต้องแสดงสำหรับคนโสด และสำหรับคู่สมรสที่แสดงภาษีร่วมกันสามารถหักกำไรจากการขายได้ถึง 500,000 เหรียญค่ะ พูดง่าย ๆ คือ ถ้าขายได้กำไรไม่เกิน 250,000 เหรียญก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในปีที่ขายค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ขายบ้านจะสามารถใช้ประโยชน์นี้ได้ทุกคนนะคะ โดยทั่วไปคุณจะต้องเป็นเจ้าของบ้านและใช้บ้านนั้นเป็นที่อยู่อาศัยหลักในระยะเวลารวมอย่างน้อย 2 ปีใน 5 ปีหลังก่อนที่จะมีการซื้อขายบ้าน แต่บางคนก็สามารถใช้ประโยชน์ลดหย่อนนี้ได้ภายใต้เงื่อนไขอื่นที่ปรากฏในเวบไซด์ IRS ซึ่งจะไม่นำมากล่าวในที่นี่ หรือคุณสามารถหาข้อมูลหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางภาษีดูว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างที่พอจะหามาลดหย่อนได้ค่ะ

คนย้ายบ้าน หากคุณเพิ่งย้ายบ้านและย้ายมาเพื่องานใหม่ในบริเวณที่ใหม่ ลองเช็คดูระยะทางจากที่อยู่เก่ามาที่อยู่ใหม่ดูว่าเข้าข่ายตามกฏของ IRS หรือเปล่า อย่างเช่นผู้เขียนย้ายมาจากรัฐฟลอริด้ามาแคลิฟอร์เนียในปี 2013 ก็สามารถนำค่าใช้จ่ายในการย้ายไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ในปีนั้นได้เยอะอยู่เหมือนกันค่ะ

ส่วนลดต่อไปสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในวัยศึกษาหรือมีบุตรที่อยู่ในวัยศึกษา สามารถหักค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาสำหรับตัวเอง คู่สมรสและบุตรหรือผู้ที่คุณเลี้ยงดู (Dependent) ได้ รวมถึงสามารถเคลมหักจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา เช่นค่าหนังสือ ค่าเล่าเรียน นอกจากสามารถหักเคลมลดหย่อนภาษีได้แล้ว ยังสามารถนำไปรับเครดิตภาษีได้ด้วย เท่าที่ทราบขณะนี้นักเรียนแต่ละคนสามารถได้รับเครดิตภาษีถึง 2, 500 เหรียญต่อคนค่ะ

กิจกรรมการกุศล เราสามารถขอหักลดหย่อนจากการบริจาคเงินสดให้กับองค์กรการกุศลได้ โดยจะต้องมีหลักฐานบันทึกการบริจาคไม่ว่าจะเป็นการบริจาคจำนวนน้อยหรือมาก โดยหลักฐานจะต้องเป็นหลักฐานจากองค์กรการกุศลหรือหลักฐานการหักบัญชี ส่วนจำนวนเงินบริจาคที่สามารถนำไปหักภาษีได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพขององค์กรด้วยเช่นกัน บางคนคิดว่าเงินบริจาคเท่าไหร่ก็หักได้หมดเท่านั้น ซึ่งไม่จริงเลย การบริจาคแต่ละอย่างสามารถนำไปหักภาษีได้ไม่เท่ากัน และก็ไม่สามารถจะสามารถนำเงินบริจาคไปหักภาษีได้หมด ควรจะเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับรายได้ที่ยื่นด้วย โดยองค์กรที่เรียกว่า 501(c)(3) ผู้บริจาคจะสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้มากกว่าองค์กรแบบอื่น ดังนั้นผู้บริจาคควรจะตรวจสอบสถานะองค์กรก่อนจะนำไปเคลมในการหักภาษี เพื่อที่จะได้ไม่เกิดการผิดพลาดจะต้องมาโดนจ่ายภาษีย้อนหลังกันให้รำคาญใจ ส่วนการบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช่เงินสด เราสามารถเคลมมูลค่าของสินค้านั้นได้ตามราคาท้องตลาดหรือ fair market value คิดง่าย ๆ ก็คือราคาที่คนทั่วไปซื้อขายสินค้าที่เราเอาไปบริจาค เพราะฉะนั้นไม่ใช่คิดตามราคาที่เราซื้อมานะคะ ซึ่งถ้าหากว่าจะบริจาคของชิ้นใหญ่ ๆ มีมูลค่ามาก เช่น รถยนต์ ก็แนะนำให้บริจาคกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแบบ 501(c)(3) ค่ะ ซึ่งจะทำให้หักเคลมค่าใช้จ่ายได้มากค่ะ คุณสามารถหักค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมการกุศลได้ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำกิจกรรมการกุศล รวมทั้งค่าประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ก็อาจสามารถนำไปขอเคลมหักส่วนลดหย่อนภาษีได้เช่นกันค่ะ

สำหรับผู้กำลังสมัครงาน คุณสามารถหักค่าใช้จ่ายในการหางานได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมข้อมูลการสมัคร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร การลงโฆษณาหรือค่าสมัคร

หากคุณเป็นสมาชิกของยูเนียน ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การต่อรองเกี่ยวกับการจ้างงานของหลายอาชีพ เช่น อาชีพนักแสดง เป็นต้น และคุณต้องเสียค่าสมาชิกหรือค่าใช้จ่าย คุณสามารถนำค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไปขอหักลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน

หากนายจ้างกำหนดให้คุณต้องแต่งแบบฟอร์มไปทำงาน ทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายไปตัดเย็บชุดฟอร์มหรือซื้ออุปกรณ์มาสวมใส่เพื่อการทำงานเพิ่มเติม คุณอาจสามารถนำค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาขอหักลดหย่อนภาษีได้ นักแสดงสามารถนำชุดที่ใช้แสดงมาใช้ลดหย่อนได้ แต่จะต้องพิสูจน์ได้ว่าใช้ชุดนั้นสำหรับเพื่อการแสดงเท่านั้นนะคะ อย่าเผลอไปใส่กินข้าวกับเพื่อนเชียวหละ

คุณครูในระดับ K-12 สามารถหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน คอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ในการสอนได้ถึง 250 เหรียญต่อปี แต่จะต้องสอนเป็นเวลาอย่างน้อย 900 ชม.ต่อปีถึงจะนำมาหักได้ค่ะ

คนที่ทำงานที่บ้านหรือใช้บ้านเป็นออฟฟิสทำธุรกิจ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งตามแต่ปริมาณกิจกรรมการใช้งาน ไม่สามารถหักได้ทั้งหมดเว้นเสียแต่ว่าใช้ทำธุรกิจ 100% โดยไม่ได้อยู่อาศัยเลย

ส่วนเหล่านักขายที่ต้องใช้รถในการเดินทางเยอะ ๆ ควรจะจดบันทึกการเดินทางในการไปทำธุรกิจอย่างละเอียด ซึ่งสามารถนำระยะทางที่จดไว้ไปคำนวณเพื่อเคลมหักลดหย่อนภาษีหรือใช้ค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าน้ำมันหรือค่าบำรุงรักษารถ ไปหักลดหย่อนภาษีได้ค่ะ ค่าเดินทางในการทำธุรกิจ เช่น ค่าเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมกระเป๋าโดยสาร ค่าอาหาร ค่าที่พักหรือค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า ในส่วนที่ไม่สามารถนำไปขอเงินคืนจากบริษัทได้ สามารถนำมาเคลมขอลดหย่อนภาษีได้เช่นกันค่ะค่าใช้จ่ายในการขึ้นรถโดยสารประจำทาง หรือค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ เช่น การดูแลลูกค้า ค่าของขวัญ อาจสามารถนำไปหักภาษีเป็นค่าใช้จ่ายได้ แต่ต้องมีการจดรายละเอียดว่าลูกค้าเป็นใคร ทำธุรกิจอะไรกัน และของขวัญที่ให้จะต้องมีมูลค่าที่เหมาะสม ปรึกษาคนทำภาษีนะคะก่อนจะนำส่วนนี้ไปเคลม รวมทั้งมีการเก็บเอกสารเพื่อให้ IRS สามารถตรวจสอบได้ภายหลังค่ะ

หากว่าคุณถูกขอรายได้ที่มีการแจ้งไว้ในแบบแสดงภาษีในปีก่อนคืน กรณีนี้มีกันเยอะสำหรับเหล่านักขายที่บริษัทมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ล่วงหน้า บางทีบริษัทสามารถจะขอคืนค่าคอมมิชชั่นหากว่าการขายมีการยกเลิก ซึ่งหากคุณเข้าข่ายนั้นคุณสามารถนำรายได้ที่ส่งคืนให้บริษัทในปีนั้นไปเคลมเป็นส่วนลดหย่อนในการยื่นภาษีในปีนั้นได้ค่ะ

สำหรับทหารกองหนุน หากคุณต้องเดินทางมากกว่า 100 ไมล์เพื่อไปปฏิบัติงาน คุณสามารถเคลมหักค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าน้ำมัน ค่าที่พักและค่าอาหารได้

ค่ารักษาพยาบาลและค่าทำฟันสำหรับทุกคนในครอบครัว ถ้าหากปีไหนมีค่าใช้จ่ายรวมเกิน 10 % (7.5% หากอายุเกิน 65 ปี) ของรายได้รวมหลังปรับแล้ว (Adjusted gross income) ก็ไม่ต้องคิดเยอะนะคะ เอาเป็นว่าหากปีไหนคนในครอบครัวมีการเจ็บป่วย เสียเงินค่ารักษาพยาบาลหรือค่าทำฟันเป็นจำนวนมาก ก็ให้เก็บใบเสร็จและไปให้คนทำภาษีปลายปีตอนยื่นทำภาษีนะคะ อาจจะสามารถนำไปหักลดหย่อนได้เยอะเลยก็ได้ มีลูกค้าของผู้เขียนหลายคนที่ไม่ทราบในเรื่องนี้กันเยอะอยู่เหมือนกัน เวลาที่ผู้เขียนทำเคลมให้ก็พยายามบอกให้ลูกค้าเอาเอกสารไปยื่นให้คนทำภาษีปลายปีค่ะ  ซึ่งหากคุณทำงานส่วนตัวหรือ self-employed คุณสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันฟันและประกัน long term care ที่คุณจ่ายไปขอเคลมหักภาษีได้เช่นกัน

ค่าใช้จ่ายในการยื่นภาษี ไม่ว่าคุณจะยื่นภาษีเองหรือจ้างคนอื่นทำ คุณสามารถนำค่าใช้จ่ายในเตรียมเอกสารและค่าธรรมเนียมในการยื่นภาษีไปหักภาษีได้

ค่าธรรมเนียมทางกฏหมายที่เกี่ยวกับการทำงาน การเก็บค่าเลี้ยงดูหรือเกี่ยวกับการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับภาษี ก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ แต่ค่าใช้จ่ายทางกฏหมายที่เกี่ยวกับกรณีที่คุณถูกฟ้องร้องนั้นไม่สามารถไปขอหักได้นะคะ

ค่าธรรมเนียมหลายอย่างที่เราจ่ายให้กับธนาคารหรือโบรกเกอร์สามารถนำไปขอเคลมหักภาษีได้ เช่น ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารการลงทุน เช่น ค่าปรึกษา ค่าบริการ ค่าเช่าตู้เซฟ ค่าทนายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรือค่าปรับสำหรับการถอนเงินก่อนเวลา หลายคนมี CD ที่ฝากที่ธนาคารและหากคุณจำเป็นต้องใช้เงินแน่นอนคุณต้องโดนปรับ แต่ค่าปรับนั้นคุณสามารถนำไปขอลดหย่อนภาษีได้ค่ะ

สำหรับผู้ที่เล่นพนัน เนื่องจากรายได้จากการพนันถือเป็นรายได้ที่จะต้องรายงานและเสียภาษีเหมือนกับรายได้ทั่วไป แต่เมื่อคุณเสียการพนัน คุณก็สามารถไปขอลดหย่อนภาษีได้เช่นกันค่ะ เพียงแต่จะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่คุณเคยรายงานไว้เป็นเงินได้เท่านั้น หักเกินกว่าที่รายงานว่าได้ไม่ได้นะคะ

หากคุณต้องเสียค่าเลี้ยงดูตามเงื่อนไขหลังการหย่าร้าง คุณอาจจะสามารถนำค่าเลี้ยงดูนั้นไปเคลมหักภาษีเงินได้ของคุณได้

หากคุณให้คนยืมเงินแล้วเขาไม่จ่าย แปลว่าคุณมีหนี้เสีย (bad debt) คุณสามารถนำหนี้เสียเหล่านี้ไปลดหย่อนภาษีได้ หากว่าคุณสามารถแสดงหลักฐานการให้ยืมเงินและได้แสดงเงินที่ให้ยืมเป็นรายได้ในภาษีของคุณในปีก่อน รวมทั้งคุณจะต้องมีหลักฐานการแสดงว่าคุณพยายามที่จะเก็บเงินแล้วแต่ไม่สามารถเก็บได้

และสุดท้ายสำหรับวันนี้ หากว่าใครติดภาษีของรัฐในปีก่อนและได้มีการชำระในปีนี้ คุณอาจจะสามารถนำเงินภาษีที่จ่ายนี้มาหักเคลมลดหย่อนภาษีในปีนี้ได้เช่นกันค่ะ

เป็นไงคะพูดมาถึงตรงนี้ ผู้เขียนเชื่อแน่ว่าท่านผู้อ่านหลายคนคงจะเริ่มเห็นความหวังที่จะได้เสียภาษีปีนี้น้อยลงแล้ว แต่นี่ยังไม่จบนะคะ ยังมีตัวอย่างของสิ่งที่สามารถนำมาช่วยท่านผู้อ่านหักภาษีได้อีกเยอะเลยซึ่งจะขอยกยอดไปกล่าวต่อในฉบับหน้าค่ะ  และอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ฉบับที่แล้วนะคะว่าผู้เขียนไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะให้คำปรึกษาด้านภาษีผ่านบทความนี้ เรื่องภาษีเป็นเรื่องยุ่งยากและเฉพาะตัว บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ขั้นต้นคร่าว ๆ รู้ไว้เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวเอง ดังนั้นหากมีข้อสงสัยด้านภาษีควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี เพื่อให้ได้รับข้อมูลสำหรับกรณีของคุณที่ถูกต้องค่ะ

อ้างอิง:   https://www.irs.gov/taxtopics/tc701.html

https://www.irs.gov/taxtopics/tc502.html

https://www.gobankingrates.com/personal-finance/49-special-tax-deductions-dont/