Get Adobe Flash player

การเลือกซื้อประกันคุ้มครองการพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยระยะยาว (Long Term Care Insurance) โดย วลัยพรรณ เกษทอง

Font Size:

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เขียนก็ได้ไปร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนไทยมากมาย ทั้งไปร่วมและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ และงานช่วยลงทะเบียนสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ทำให้ผู้เขียนได้พบปะสนทนากับผู้คนมากหลาย จึงทราบว่ามีผู้อ่านที่ได้ประโยชน์จากบทความที่ผู้เขียนได้เขียนไว้นี้เป็นจำนวนมากมาย ซึ่งเป็นกำลังใจให้ผู้เขียนสรรหาเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังต่อไปในทุกสัปดาห์ค่ะ ก่อนจะถึงหัวข้อของการเลือกซื้อประกัน LTC ต่อไป ผู้เขียนขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไว้ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือช่วงนี้ทางวัดไทยลอสแอนเจลิสและวัดป่าธรรมชาติได้มีการจัดงานสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทุกวันเป็นเวลา 30 วันไปจนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน หากใครต้องการจะไปฟังเทศน์ฟังธรรมร่วมกันทำบุญก็ไปร่วมงานกันได้ โดยจะเริ่มสวดพระอภิธรรมตั้งแต่เวลา 19.00 น. การแต่งกายสุภาพสีดำ ซึ่งเท่าที่ไปมาทางวัดก็ได้มีริบบิ้นสีดำไว้แจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงาน เพื่อที่พี่น้องชาวไทยจะได้เอาไปติดกับชุดสีอื่นในระหว่างช่วงไว้ทุกข์ค่ะ ส่วนเรื่องที่สอง ตอนนี้ผู้ที่เป็น US citizen และลงทะเบียนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ไว้แล้วสามารถกาเลือกในบัตรและเอาบัตรไปหย่อนไว้ที่หน่วยรับบัตรเลือกตั้งได้ตามที่ระบุไว้ในบัตรภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน หรือถ้าอยากจะไปเลือกตั้งล่วงหน้า ผู้ที่อยู่ใน LA county สามารถไปเลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นี้ (29-30 ตุลาคม) และเสาร์อาทิตย์ถัดไป (5-6 พฤศจิกายน) เลย โดยสามารถตรวจสอบสถานที่ทั้ง 5 แห่ง ได้ในเวบ http://www.lavote.net/home/voting-elections/voting-options/early-voting/early-voting#EarlyVotingLocations ค่ะ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทร.มาสอบถามผู้เขียนได้ที่เบอร์ 626-999-4751 ค่ะ จบข่าวประชาสัมพันธ์แล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องการซื้อประกันคุ้มครองการพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยระยะยาวหรือที่เรียกสั้น ๆ ว่าประกัน LTC กันต่อค่ะ

 

จากข้อมูลของ The Wall Street Journal ซึ่งนำเอาข้อมูลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการพยาบาลระยะยาวของ Genworth ในภาพตารางจะเห็นว่าหากท่านเกิดมีภาวะที่ต้องมีคนมาดูแลในระยะยาวขั้นมาเมื่อไหร่ก็จะมีค่าใช้ที่สูงลิบลิวมาก (ดังภาพประกอบ) ดังนั้นหากท่านไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเก็บไว้จำนวนมาก การซื้อประกัน LTC เอาไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยแบ่งเบาภาระสร้างความสบายใจให้ท่านได้ แต่ก่อนท่านจะซื้อประกัน LTC มีข้อควรพิจารณาหลายประการที่อยากจะฝากไว้

 

-          อย่าซื้อประกันมากกว่าที่จำเป็น หากท่านผู้อ่านบางท่านมีรายได้เพียงพอที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลบางส่วน ท่านก็อาจจำเป็นที่จะซื้อประกันเพียงแค่ส่วนต่างที่ท่านไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้ หรือบางครั้งหากท่านมีคนในครอบครัวที่จะช่วยดูแลท่านในยามที่ท่านต้องการความช่วยเหลือ ท่านก็อาจจะลดความจำเป็นในส่วนของการคุ้มครองไปได้พอสมควร

-          อย่าซื้อประกันน้อยกว่าที่จำเป็น หากท่านผู้อ่านซื้อน้อยเกินไป แทนที่จะประกันจะช่วยยกภูเขาออกจากอกไปในระยะยาว ประกันจำนวนน้อยนี้ก็จะเป็นเพียงแค่ช่วยยืดระยะเวลาที่ทรัพย์สินจะถูกใช้ในการรักษาพยาบาลของท่านไปจนหมดเท่านั้น ลองคิดถึงเวลาที่ท่านมีความจำเป็นต้องใช้ประกัน แต่มีประกันไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายของท่าน ประกันส่วนใหญ่สามารถลดปริมาณความคุ้มครองลงได้ง่าย แต่หากว่าท่านต้องการเพิ่มความคุ้มครองส่วนมากจะยากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อท่านมีสุขภาพที่แย่ลง

-          ในการซื้อประกัน ควรจะมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้หากรมธรรม์ที่เหมาะสมเฉพาะกับท่าน ประกัน LTC ที่ออกแบบมาขายในท้องตลาดไม่มีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับผู้เอาประกันทุกคน ดังนั้นเวลาเลือกซื้อควรจะพิจารณาให้ถี่ถ้วน

-          หากคุณเลือกประกันที่จ่ายเฉพาะค่าห้องพักผู้ป่วยเท่านั้นเพื่อลดค่าเบี้ยประกันลง ท่านก็ควรจะวางแผนเก็บเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น  เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่าผ้าปูที่นอน ค่าอุปกรณ์ที่สถานพยาบาลนำมาดูแลท่าน ซึ่งประกันจะไม่คุ้มครองในส่วนนี้ให้

-           การซื้อประกันจะมีราคาถูกกว่าเมื่อท่านซื้อตอนที่ท่านอายุน้อย ตามสถิติคนโดยเฉลี่ยซื้อประกัน LTC เมื่ออายุ 60 ปี ส่วนพวกที่ซื้อประกันผ่านที่ทำงานจะซื้อเมื่ออายุ 50 ปี ทำให้เบี้ยประกันจะถูกกว่าพวกที่ซื้อตอนอายุมากกว่า แต่ประกันนี้หากท่านทำกับที่ทำงานก็ต้องดูเงื่อนไขว่าท่านสามารถขอมีการคุ้มครองต่อโดยจ่ายเบี้ยเองหลังจากท่านออกจากที่ทำงานนั้นได้หรือเปล่าด้วย เพราะคนส่วนใหญ่มักจะมีภาวะที่ต้องการใช้ผลประโยชน์หลังจากวัยเกษียณไปแล้ว

-           ก่อนจะซื้อควรจะมีการวางแผนเรื่องการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้ทำงบค่าใช้จ่ายไว้สำหรับการจ่ายเบี้ยประกันตลอดชีวิตของท่านด้วย เพราะถ้าหากท่านหยุดจ่ายเบี้ย การคุ้มครองของท่านก็จะสิ้นสุดลง

-           ก่อนจะซื้อควรทำการศึกษาดูเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน และขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ก่อนจะทำการตัดสินใจ

-          และที่สำคัญ อย่ารู้สึกว่าถูกกดดันจากผู้ขายให้ตัดสินใจซื้อประกัน Long Term Care

 

ประกันเป็นสิ่งที่ดีเพราะเวลาท่านมีความจำเป็นต้องใช้ ประกันจะช่วยให้ท่านไม่ต้องเกิดปัญหาปวดหัว หาเงินจำนวนมากมาจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือบางคนอาจจะหาไม่ได้เลยต้องไปตกระกำลำบาก แต่เวลาที่ท่านซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันอะไรก็ตาม ท่านควรซื้อเพราะเพราะท่านเห็นความสำคัญของประกันว่าจะให้ประโยชน์กับท่านในยามที่ท่านต้องการใช้ เบี้ยประกันควรจะเหมาะสมกับสภาพฐานะทางการเงินของท่าน ไม่ใช่ซื้อเพราะโดนกดดันจากผู้ขายหรือซื้อเพราะช่วยผู้ขาย ผู้ขายต้องมีใบอนุญาตและมีความรู้ผ่านการรับรองทางการศึกษา รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการทำงาน ผู้เขียนทำงานด้านประกันมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วได้เรียนจากหนังสือของฝรั่งตั้งแต่วันแรกว่าในการทำงานเราจะต้องยึดหลักประโยชน์ของผู้ซื้อ 99% หมายถึงว่า จะต้องเอาประโยชน์ของผู้ซื้อหรือลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งก็ได้ยึดหลักนี้ในการประกอบอาชีพมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะมีลูกค้าบอกปากต่อปาก จากในวันแรกที่ไม่รู้จักใครเลยตอนนี้ก็มีลูกค้าที่กลายมาเป็นเพื่อนฝูงมากมาย ซึ่งผู้เขียนก็เห็นเพื่อนร่วมอาชีพหลายคนที่ยึดหลักนี้ก็มีความสุขในการช่วยเหลือคน และสำเร็จในหน้าที่การงานมาก สัปดาห์หน้าผู้เขียนจะมาพูดถึงเรื่องการเลือกทำธุรกิจกับคนขายประกันและแหล่งที่เราจะสามารถไปซื้อประกัน Long Term Care นี้กันค่ะ

 

 

อ้างอิง: http://longtermcare.gov/

           http://www.wsj.com/articles/why-people-dont-buy-long-term-care-insurance-1433951495