Get Adobe Flash player

แหล่งที่ซื้อประกันคุ้มครองการพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยระยะยาว (Long Term Care Insurance) โดย วลัยพรรณ เกษทอง

Font Size:

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านย่างเข้าเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะ เดือนนี้มีเรื่องสำคัญสองเรื่อง เรื่องแรกคือ เราจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในวันที่ 8 พฤศจิกายน ใครที่มีสิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งนี้ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะ ช่วงนี้ใครที่ลงทะเบียนให้ส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ก็อย่าลืมกาเลือกทั้งคนที่คุณชอบและกฏหมายที่คุณอยากให้ผ่านออกมาในการเลือกตั้งครั้งนี้ แล้วเอาบัตรลงทะเบียไปส่งไว้ให้ทันเวลานะคะ และสำหรับท่านที่พำนักอาศัยอยู่ใน LA county และไม่สะดวกจะไปเลือกตั้งในวันที่ 8 ก็สามารถไปเลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 5-6 พฤศจิกายนนี้ โดยสามารถตรวจสอบสถานที่ทั้ง 5 แห่ง ได้ในเวบ http://www.lavote.net/home/voting-elections/voting-options/early-voting/early-voting#EarlyVotingLocations ค่ะ ฉบับหน้าเราคงจะได้มาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีกัน

ส่วนเรื่องสำคัญอีกประการในเดือนนี้คือ เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนของ Long Term Care Awareness Month ในประเทศสห

ท่านสามารถซื้อประกัน LTC ได้จาก 3 แหล่งคือ จากผู้ขายประกันโดยตรง จากองค์กรรัฐวิสาหกิจร่วมกับรัฐ และผ่านทางนายจ้างรัฐอเมริกา องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลการเจ็บป่วยระยะยาวหรือที่เราเรียกว่า Long Term Care กันมาก เพื่อให้ผู้คนในประเทศเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนการดูแลตนเองเมื่อภาวะเจ็บป่วยระยะยาวมาถึง ซึ่งพวกเราก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องนี้มาแล้วในหลายสัปดาห์แล้วค่ะ ฉบับนี้เราจะมาพูดถึงแหล่งที่เราจะสามารถไปซื้อประกัน Long Term Care นี้กันต่อค่ะ

 

1.การซื้อจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ควรจะซื้อกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ซึ่งมีใบอนุญาตจากรัฐและผ่านการอบรมวิชาเกี่ยวกับ LTC ซึ่งผู้ขายจะมีทั้งที่เป็นคนขายประกัน นักวางแผนการเงินหรืออาจจะเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนก็ได้ สิ่งที่สำคัญคือบริษัทหรือบุคคลเหล่านี้จะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐในการขาย และตัวแบบประกันหรือ policy ที่ขายจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐนั้น ๆ ให้ขายด้วย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ขายประกัน LTC ในรัฐของท่านได้จากกระทรวงประกันภัย (Department of Insurance) ในรัฐของท่าน ซึ่งในขณะนี้มีบริษัทมากกว่า 100 แห่งที่มีการเสนอขายประกันตัวนี้ทั่วประเทศ แต่บริษัทหลัก ๆ ที่ขายประกันLTC มีเพียง 15-20 บริษัทเท่านั้น ซึ่งบริษัทของผู้เขียนก็เป็น 1 ในบริษัทหลักเหล่านั้นค่ะ ดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้อ่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องประกันนี้ สามารถติดต่อผู้เขียนได้โดยตรงค่ะ

2.การซื้อผ่านโปรแกรมที่บริษัทประกันร่วมกับรัฐ ประชากรในรัฐสามารถซื้อประกัน LTC ได้โดยผ่านโปรแกรมที่เสนอโดยโปรแกรมที่บริษัทประกันเอกชนทำร่วมกับรัฐ เช่น ประกันที่เรียกว่า Partnership-qualified (PQ) long term policies ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของบริษัทประกันภัยกับเมดิเคด ประกันตัวนี้จะช่วยให้สามารถซื้อประกันในระยะเวลาสั้นและคุ้มครองได้มาก มีการเพิ่มมูลค่าการคุ้มครองตามภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถจะส่งใบคำขอมีประกันตัวนี้ผ่านทางเมดิเคดได้หากว่าท่านอยู่ในภาวะต้องการรักษาพยาบาลระยะยาวและสิทธิประโยชน์ในเมดิเคดหรือเมดิแคลของท่านถูกใช้จนหมดแล้ว ประกันตัวยังครอบคลุมถึงการที่ยอมให้ท่านสามารถถือครองทรัพย์สินได้มากกว่า $2,000 เหรียญซึ่งเป็นข้อจำกัดในการถือครองเงินออมของผู้ที่ขอรับเมดิเคดหรือเมดิแคลได้ รัฐบาลของแต่ละมลรัฐจะเป็นผู้ที่อนุมัติแบบประกันที่จะขายในโปรแกรมนี้ รวมทั้งผู้ที่จะได้รับการอนุญาตให้ขาย โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ รวมทั้งชื่อผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติให้ขายได้จากเวบไซด์ของกระทรวงประกันภัยในรัฐของท่านค่ะ

3. การซื้อผ่านนายจ้าง บริษัทเอกชนและรัฐบาลหลายแห่งจะมีการเสนอให้ลูกจ้างซื้อประกัน LTC แบบกลุ่มตามความสมัครใจโดยผ่านการหักเบี้ยประกันออกจากเงินเดือน โดยทั่วไปแล้วนายจ้างจะไม่ช่วยจ่ายเบี้ยประกันเหมือนกับที่มีการช่วยจ่ายในประกันสุขภาพ แต่การซื้อประกันนี้จะมีข้อดีคืออาจจะได้ราคาที่พิเศษกว่าซื้อด้วยตัวเอง ดังนั้นถ้าหากว่าคุณเป็นลูกจ้างและบริษัทคุณมีการเสนอให้ซื้อประกัน LTC ผ่านบริษัท อาจจะเป็นง่ายกว่าที่คุณจะสามารถได้รับการอนุมัติการคุ้มครองโดยผ่านประกันกลุ่ม

ประกัน LTC นี้หากคุณสามารถได้รับการอนุมัติให้ซื้อได้ คุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเป็นจำนวนที่เท่ากันไปตลอดระยะเวลาที่คุณต้องการการคุ้มครอง เมื่อคุณจ่ายเบี้ยประกันบริษัทประกันก็จะให้การคุ้มครองโดยจ่ายค่าบริการที่จำเป็นในการดูแลชีวิตประจำวันของท่านให้กับผู้ให้บริการของท่าน โดยปริมาณการคุ้มครองจะขึ้นกับปริมาณสิทธิ์ประโยชน์ที่ท่านเลือก โดยส่วนใหญ่ท่านจะไม่ต้องจ่ายเบี้ยเวลาที่ท่านได้รับการบริการ แต่จะให้ดีควรจะอ่านและทำความเข้าใจกับเงื่อนไขในประกันของท่าน เพราะแต่ละบริษัทจะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันค่ะ

ค่าเบี้ยประกันจะมีความแตกต่างกันได้ โดยขึ้นกับอายุเมื่อเวลาที่ท่านซื้อประกัน แบบของประกัน และชนิดหรือปริมาณสิทธิ์ประโยชน์ที่ท่านเลือก จากข้อมูลในปี 2007 พบว่าประกัน LTC โดยเฉลี่ยมีค่าเบี้ยอยู่ที่ประมาณ $2,207 ต่อปี มีการคุ้มครอง 4.8 ปี (ไม่รวมผู้ที่เลือกการคุ้มครองตลอดชีพซึ่งมีอยู่ 20% ของผู้ซื้อประกันทั้งหมด) มีการจ่ายผลประโยชน์เฉลี่ย $160 ต่อวัน และเป็นประกันแบบที่ครอบคลุมทั้งการให้บริการดูแลผู้ป่วยในสถานบริการและที่บ้าน รวมถึงมีการปรับสิทธิประโยชน์ขึ้นทุกปีตามสภาพเงินเฟ้อ ดังนั้นในการเลือกซื้อประกัน LTC ควรจะซื้อในอายุที่เหมาะสมที่สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ตลอดรอดฝั่ง เลือกแบบของประกันและสิทธิ์ประโยชน์ที่เหมาะกับฐานะการเงินและความต้องการในการดูแลตนเองของท่าน ซึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อ ผู้เขียนขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านคุยกับผู้ขายที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องประกันประเภทนี้ รวมทั้งมีความจริงใจที่ใช้ความรู้ในการแนะนำเพื่อผลประโยชน์ของท่านเป็นหลักค่ะ

ในขณะนี้มีประกันชีวิตที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดจำนวนหนึ่งที่ระบุว่าสามารถคุ้มครองการเจ็บป่วยระยะยาวหรือ Long Term Care ให้ท่านได้ ฉบับหน้าเราจะมาคุยกันว่าประกันชีวิตพวกนี้คุ้มครองให้ท่านในกรณีนี้ได้ในกรณีไหนบ้าง

อ้างอิง: http://longtermcare.gov/