Get Adobe Flash player

โปรแกรมช่วยเหลือเงินชดเชยสำหรับผู้เป็นเหยื่อ โดย วลัยพรรณ เกษทอง

Font Size:

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน เมื่อวานผู้เขียนได้ไปเป็นล่ามแปลให้กับงานสัมนาให้ความรู้กับผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงโดยวิทยากรจาก LA County City Attorney Mike Fuer ซึ่งวันนี้จะขอมาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังกันค่ะ

รัฐแคลิฟอร์เนียได้มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือให้เงินชดเชยสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง โดยเงินส่วนนี้จะช่วยในค่าใช้จ่ายจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งได้รับความเสียหายทั้งทางกายและ/หรือทางใจสามารถยื่นเรื่องของเงินชดเชยให้ความช่วยเหลือนี้ได้ ซึ่งอาจได้เงินชดเชยถึง 70,000 เหรียญกันเลยทีเดียว

ผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถขอยื่นเรื่องรับเงินชดเชยช่วยเหลือมี 3 กลุ่มคือ

1. ผู้เป็นเหยื่อจากความรุนแรง ได้แก่ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการขู่ด้วยอาวุธ การทำร้ายร่างกาย เด็กที่ถูกทารุณกรรมทั้งกาย ใจและทางเพศ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ผู้ที่ถูกทำร้ายในครอบครัว ผู้ที่เมาแล้วขับ ผู้สูงอายุหรือผู้เยาว์ที่ถูกทำร้าย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเหยียดผิว ศาสนาหรือเชื้อชาติ ผู้ได้รับผลกระทบจากการบุกฆ่าในเคหสถาน ผู้ที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เหยื่อจากการถูกชนแล้วหนี เหยื่อจากการฆาตรกรรม การถูกขโมย การถูกล่วงละเมิดประเวณี จากการได้รับผลกระทบของอาชญากรข้ามชาติ จากผู้ที่ก่อกวนทางอินเตอร์เนต หรืออาชญกรรมอื่น ๆ ที่ให้ผลกระทบกับเหยื่อทางกายหรือทางใจ เป็นต้น

2. ผู้เยาว์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทางใจจากการต้องเป็นผู้รู้เห็นอาชญากรรมดังกล่าว

3. ครอบครัวของผู้เสียหายซึ่งได้รับผลกระทบจากการสูญเสียเงินจากการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของเหยื่อ อันได้แก่ คู่สามีภรรยา บุตร พ่อแม่ ผู้ดูแลทางกฏหมาย พี่น้อง ปู่ย่าตายาย เป็นต้น

นอกเหนือจากนั้นแล้ว ผู้ยื่นขอจะต้อง

- เป็นประชาชนที่มีถิ่นฐานในรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือเป็นเหยื่อของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนีย

- แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน

- ทำเรื่องขอเงินชดเชยภายใน 3 เดือนหลังจากที่เกิดเหตุ

- ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบเหตุการณ์และจับผู้กระทำผิด

- ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำผิดกฏหมายหรือร่วมกันทำผิดกฏหมาย

- ไม่เป็นผู้ที่มีคดีอาญา อยู่ในระหว่างทัณฑ์บนหรืออยู่ในคุก หรือเป็นพวกที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ละเมิดทางเพศ

- ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและให้เอกสารที่จำเป็นต่อการยื่นขอเงินชดเชย

เงินชดเชยนี้จะเป็นเงินที่ให้คืนกับค่าใช้จ่ายที่เราได้จ่ายไปแล้ว อันได้แก่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน ค่าบริการทางสุขภาพจิต ชดเชยการขาดรายได้ ค่าใช้จ่ายในการทำศพ การสูญเสียรายได้จากค่าเลี้ยงดูเนื่องจากผู้ที่เคยเลี้ยงดูเป็นเหยื่อที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยหรือการโยกย้ายที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดบริเวณที่เกิดเหตุ เป็นต้น โดยจะไม่มีการให้เงินล่วงหน้าก่อนจะมีการใช้จ่ายเงิน

โปรแกรมนี้จะไม่จ่ายชดเชยให้กับค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับอาชญากรรม ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้วโดยประกันที่มีหรือเงินได้อื่น ๆ ค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียของทรัพย์สินหรือความเจ็บปวดทางใจ หมายถึงว่าผู้ที่จะมาขอเงินช่วยเหลือนี้จะต้องใช้เงินที่มาจากแหล่งอื่นจนหมดก่อน และการชดเชยในแต่ละประเภทจะมีจำกัดตามแต่ลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยในแต่ละรายจะได้ไม่เกิน 70,000 เหรียญสำหรับผู้ที่เป็นเหยื่อค่ะ

ในการขอยื่นเรื่องท่านสามารถทำได้ 4 ทางคือ

1. แจ้งให้ตำรวจทราบแล้วทางตำรวจจะติดต่อกับศูนย์ช่วยเหลือในเขตของท่าน

2. โทร.หา CalVCB ได้ที่ (800) 777-9229

3. ดาวน์โหลแบบฟอร์มากรอกเอก ได้ที่เวบไซด์

4. อีเมล์ CalVCB ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ในการยื่นเอกสารจะต้องมีเอกสารเกี่ยวกับอาชกรรม บันทึกตำรวจและเอกสารประกอบ เช่น บิลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นต้น ผู้มีคำถามสงสัยในเรื่องการยื่นเรื่องสามารถติอต่อไปที่CalVCB ตามเบอร์ข้างต้นหรือเข้าเวบไซด์ www.1800victims.org

นอกจากนี้ทางผู้บรรยายยังแนะนำที่หาข้อมูลทนายที่รับให้คำปรึกษาหรือทำคดีฟรีได้ที่เวบไซด์ www.justia.com

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือ (626)999-4751 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง รวมทั้งถ้าอยากจะติดตามบทความย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่เวบไซด์ของหนังสือพิมพ์เสรีชัย http://www.sereechai.com/ คอลัมน์ “เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม”