Get Adobe Flash player

ค่าแรงขั้นต่ำในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดย วลัยพรรณ เกษทอง

Font Size:

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่คือฟาสฟู๊ดชื่อดังคาร์ลส จูเนียร์ได้ถูกนครลอสแอนเจลิสให้จ่ายเงิน 1.45 ล้านเหรียญเพราะพบว่าในปีที่ผ่านมาจ่ายค่าจ้างให้คนงาน 37 คนต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กฏหมายกำหนด ซึ่งเงินประมาณ 9 แสนเหรียญเป็นที่ค้างจ่ายและที่เหลือเป็นเงินค่าปรับ ฟังแล้วน่ากลัวใช่ไม๊คะการที่จ่ายค่าแรงไม่ถูกต้องเนี่ย สัปดาห์นี้ผู้เขียนก็เลยอยากจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำในรัฐแคลิฟอร์เนียมาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังในสัปดาห์นี้

ค่าแรงขั้นต่ำ (Minimum wage) เป็นกฏหมายที่ถูกบังคับใช้ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น รัฐและไปจนถึงระดับรัฐบาลกลาง โดยทั่วไปนายจ้างจะต้องจ่ายลูกจ้างในอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่สูงที่สุดในอัตราขั้นต่ำทั้ง 3 ระดับ ซึ่งในเดือนตุลาคมปี 2016 ที่ผ่านมาค่าแรงขั้นต่ำของทั้งประเทศอยู่ที่ 7.25 เหรียญ และมี 29 รัฐที่มีค่าแรงขั้นต่ำสูงกว่าอัตรานี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศให้มีการขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำในธุรกิจทุกประเภททุกปีตามตารางนี้ไปจนถึง 15 เหรียญต่อชั่วโมงในปี 2023

วันที่

ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้าง 25 คนหรือน้อยกว่า

ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้าง 26 คนหรือมากกว่า

1 มกราคม  2017

$10.00/hour

$10.50 ต่อชั่วโมง

1 มกราคม  2018

$10.50/hour

$11.00 ต่อชั่วโมง

1 มกราคม  2017

$11.00/hour

$12.00 ต่อชั่วโมง

1 มกราคม  2017

$12.00/hour

$13.00 ต่อชั่วโมง

1 มกราคม  2017

$13.00/hour

$14.00 ต่อชั่วโมง

1 มกราคม  2017

$14.00/hour

$15.00 ต่อชั่วโมง

1 มกราคม  2017

$15.00/hour

 
 

ลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฏหมายค่าแรงขั้นต่ำ ได้แก่ พนักงานขายที่เดินทางไปพบลูกค้านอกบริษัท ลูกจ้างที่เป็นพ่อแม่ คู่สมรสหรือบุตรของนายจ้าง เป็นต้น รวมทั้งมีข้อยกเว้นให้กับพนักงานฝึกงาน (ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มาทำงานใน 160 แรกของการจ้างงานและไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน) ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็อาจต้องได้รับเงินค่าจ้างไม่น้อยกว่า 85 เปอร์เซนต์ของค่าแรงขั้นต่ำ คนงานที่มีความทุพพลภาพทางสติปัญญาหรือทางกายหรือทั้งสองอย่างก็อยู่ในข้อยกเว้นเช่นกัน

ค่าแรงขั้นต่ำที่ว่านี้เป็นกฏหมายที่นายจ้างทุกคนต้องปฏิบัติตาม ไม่สามารถมีการตกลงเป็นส่วนตัวเป็นอย่างอื่นกับลูกจ้างได้ และจะต้องปฏิบัติใช้กับลูกจ้างทุกเพศทุกวัยในมาตรฐานเดียวกันสำหรับผู้เสริฟในร้านอาหาร นายจ้างไม่สามารถนำทิปมาเป็นเครดิตหักออกจากค่าแรงขั้นต่ำ

ผู้ที่คิดว่าได้รับค่าแรงต่ำว่าค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฏหมายกำหนดสามารถยื่นคำร้องขอเงินค้างจ่ายได้ที่สำนักงานของ Labor Commissioner หรือยื่นฟ้องศาลบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินค้างจ่ายนั้น รวมทั้งถ้าไม่ได้ทำงานกับนายจ้างนั้นแล้วก็สามารถขอเงินชดเชยในกรณีที่ต้องรอเงินที่ค้างจ่ายได้ด้วย หลังจากยื่นเรื่องแล้วก็จะมีการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลและเจรจา ซึ่งครั้งแรกจะเป็นการพูดคุยกัน หากพบว่าข้อร้องเรียนมีมูลและมีการตกลงกันได้ทางนายจ้างก็จะต้องจ่ายเงินค้างจ่ายและค่าปรับ แต่หากว่าตกลงกันไม่ได้ก็จะมีการขึ้นศาล ส่วนข้อร้องเรียนที่ไต่สวนแล้วพบว่าไม่มีมูลก็จะตกไป

หากนายจ้างกดขี่หรือไล่คุณออกเนื่องจากคุณไปร้องเรียนว่าไม่ได้ค่าแรงอย่างน้อยตามที่กฏหมายกำหนด ลูกจ้างก็สามารถทำเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้ไปได้ที่ Labor Commissioner เช่นกัน

ในคดีที่คาร์ลส จูเนียร์โดนนั้นเกิดจากการที่มีลูกจ้างเพียง 1 คนไปยื่นเรื่องร้องเรียนและมีการตรวจสอบพบว่ามีมูล ดังนั้นหากท่านผู้อ่านท่านใดเป็นนายจ้างก็ควรจะมีการทำบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงเป็นรายลักษณ์อักษรที่สามารถพร้อมให้ตรวจสอบได้อยู่เสมอ เพราะถึงแม้นายจ้างจ่ายเงินครบเต็มจำนวนแต่ไม่ได้มีหลักฐานแล้วเกิดเคราะห์หามยามร้ายไปโดนลูกจ้างหัวหมอไปยื่นเรื่องร้องเรียนแล้วก็จะเกิดเป็นเรื่องได้ จากประสบการณ์ขณะที่ทำงานให้กับบอร์ดของสภาหอการค้าไทยฯ ก็เคยมีคนมาแจ้งเรื่องถูกลูกจ้างที่ไม่ได้เคยเป็นลูกจ้างไปยื่นเรื่องร้องเรียนร้านของเขาให้จ่ายเงินค้างจ่ายอยู่เหมือนกัน ดังนั้นการมีหลักฐานชัดเจนเป็นระเบียบให้พร้อมตรวจสอบนอกจากจะเป็นแหล่งข้อมูลในการบริหารจัดการค่าแรงคนงานแล้ว ยังเป็นการปกป้องตัวเองในกรณีที่มีพวกหัวหมอแบบนี้มาหาประโยชน์ได้เช่นกัน

เรื่องค่าแรงขั้นต่ำเป็นเพียงแค่ส่วนย่อยของกฏหมายการจ้างงานซึ่งมีความซับซ้อน หากคุณไม่แน่ใจควรจะปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทนายที่มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรง หรือถ้าจะเสาะหาข้อมูลอ่านก็ควรจะหาจากเวบไซด์ของรัฐบาลหรือของแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ กฏหมายเปลี่ยนตลอด การทำตาม ๆ กันหรือทำตามเจ้าของธุรกิจเก่าเขาทำเป็นการเสี่ยงมากที่คุณจะไปทำผิดกฏหมายนะคะ

ก่อนจากไปขอฝากประชาสัมพันธ์โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฏหมาย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฏหมายจากสำนักอัยการสูงสุดจากประเทศไทยมาให้ความรู้และบริการตอบคำถามทางกฏหมายให้กับชาวแคลิฟอร์เนียตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฏาคม ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมสัมนาและขอรับบริการ ขอให้นัดหมายล่วงหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเตรียมเอกสาร โดยสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่คุณณัฐพงศ์ หมายเลขโทร. 323 962-9574 ต่อ 216 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฏหมายไทย เช่น การถือครองที่ดิน การเข้ารับราชการทหาร การรับสิทธิ์ประชาชนหรืออื่น ๆ อย่าพลาดโอกาสนี้และสำรองทีนั่งแต่เนิ่น ๆ เพราะมีที่จำกัดค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือ (626)999-4751 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง รวมทั้งถ้าอยากจะติดตามบทความย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่เวบไซด์ของหนังสือพิมพ์เสรีชัย http://www.sereechai.com/ คอลัมน์ “เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม”

อ้างอิง:   https://www.dir.ca.gov/dlse/faq_minimumwage.htm