Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
วันพ่อของสหรัฐอเมริกา (Father’s Day) โดย วลัยพรรณ เกษทอง
แม่น้ำแอลเอ โดย วลัยพรรณ เกษทอง
กระบวนการค้ามนุษย์ โดย วลัยพรรณ เกษทอง
โปรแกรมช่วยเหลือเงินชดเชยสำหรับผู้เป็นเหยื่อ โดย วลัยพรรณ เกษทอง
วีซ่ากรีนการ์ดอีบี 3 คืออะไร?? โดย วลัยพรรณ เกษทอง
เดือนพฤษภาคมคือเดือนแห่งการฉลองรากเหง้าชาวเอเชียของเรา โดย วลัยพรรณ เกษทอง
ความแตกต่างระหว่างธุรกิจขายตรงกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่ โดย วลัยพรรณ เกษทอง
โรคไข้หวัดสุนัข โดย วลัยพรรณ เกษทอง
อาชีพขายประกันชีวิต (ตอนจบ) โดย วลัยพรรณ เกษทอง
อาชีพขายประกันชีวิต (ตอนที่ 1) โดย วลัยพรรณ เกษทอง
สำมะโนประชากรปี 2020 (Census 2020) โดย วลัยพรรณ เกษทอง
ใครคือ “ICE” โดย วลัยพรรณ เกษทอง
การบริจาคเงินให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (Nonprofit Organization) โดย วลัยพรรณ เกษทอง
การสมัครขอแปลงสัญชาติเป็นอเมริกัน โดย วลัยพรรณ เกษทอง
ประโยชน์ของการถือสถานะพลเมืองแบบเป็นซิติเซ่นของสหรัฐอเมริกา โดย วลัยพรรณ เกษทอง
การถือสถานะพลเมืองแบบเป็นซิติเซ่นของสหรัฐอเมริกา โดย วลัยพรรณ เกษทอง
วัน Presidents’ Day โดย วลัยพรรณ เกษทอง
เราจะไปโหวตเลือกอะไรกันบ้างในเลือกตั้งวันที่ 7 มีนาคมนี้ โดย วลัยพรรณ เกษทอง
การเลือกตั้งท้องถิ่นของเมืองลุงแซมในวันที่ 7 มีนาคมนี้ โดย วลัยพรรณ เกษทอง
การดูแลความปลอดภัยในสถานประกอบการ โดย วลัยพรรณ เกษทอง