Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
โปรแกรมช่วยเหลือเงินชดเชยสำหรับผู้เป็นเหยื่อ โดย วลัยพรรณ เกษทอง
วีซ่ากรีนการ์ดอีบี 3 คืออะไร?? โดย วลัยพรรณ เกษทอง
เดือนพฤษภาคมคือเดือนแห่งการฉลองรากเหง้าชาวเอเชียของเรา โดย วลัยพรรณ เกษทอง
ความแตกต่างระหว่างธุรกิจขายตรงกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่ โดย วลัยพรรณ เกษทอง
โรคไข้หวัดสุนัข โดย วลัยพรรณ เกษทอง
อาชีพขายประกันชีวิต (ตอนจบ) โดย วลัยพรรณ เกษทอง
อาชีพขายประกันชีวิต (ตอนที่ 1) โดย วลัยพรรณ เกษทอง
สำมะโนประชากรปี 2020 (Census 2020) โดย วลัยพรรณ เกษทอง
ใครคือ “ICE” โดย วลัยพรรณ เกษทอง
การบริจาคเงินให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (Nonprofit Organization) โดย วลัยพรรณ เกษทอง
การสมัครขอแปลงสัญชาติเป็นอเมริกัน โดย วลัยพรรณ เกษทอง
ประโยชน์ของการถือสถานะพลเมืองแบบเป็นซิติเซ่นของสหรัฐอเมริกา โดย วลัยพรรณ เกษทอง
การถือสถานะพลเมืองแบบเป็นซิติเซ่นของสหรัฐอเมริกา โดย วลัยพรรณ เกษทอง
วัน Presidents’ Day โดย วลัยพรรณ เกษทอง
เราจะไปโหวตเลือกอะไรกันบ้างในเลือกตั้งวันที่ 7 มีนาคมนี้ โดย วลัยพรรณ เกษทอง
การเลือกตั้งท้องถิ่นของเมืองลุงแซมในวันที่ 7 มีนาคมนี้ โดย วลัยพรรณ เกษทอง
การดูแลความปลอดภัยในสถานประกอบการ โดย วลัยพรรณ เกษทอง
การลงทะเบียนขอมีประกันสุขภาพผ่าน Covered California โดย วลัยพรรณ เกษทอง
ค่าปรับภาษีสำหรับผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพและกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นค่าปรับ โดย วลัยพรรณ เกษทอง
ใครบ้างที่ต้องลงทะเบียนมีประกันสุขภาพใน Covered California????? โดย วลัยพรรณ เกษทอง