Get Adobe Flash player

ความเห็นของหลวงปู่ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์

Font Size:

       

ช่วงรัฐประหารคณะ ค.ส.ช.ต้องเข้ามาทำให้บ้านเมืองสงบ มีกฎกติกาหลายอย่างที่ต้องบังคับใช้ และในสิ่งเหล่านั้นอาจรวมไปถึงการวิพากย์วิจารณ์ ที่เมื่อห้ามฝ่ายหนึ่ง ก็ต้องห้ามอีกฝ่ายหนึ่งด้วย ข้อเขียน บทความต่างๆ จึงกร่อยไปบ้างตามสถานการณ์

สัปดาห์นี้ เป็นเรื่องเก็บข่าวมาเล่าต่อ จาก หลวงปู่พุทธอิสระ ถึง พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา มีเนื้อหาน่าสนใจ จึงนำมาแบ่งปันให้ท่านได้อ่านกัน

หลวงปู่บอกว่า

เห็นคุณประยุทธ์ออกมา อยากให้มีเสียงติเตือน แนะนำ ฟังแล้วสบายใจ ที่ ค.ส.ช. รู้จักหน้าที่ว่าเข้ามาเพื่อภารกิจใด ฉันเลยถือโอกาสนำเสนอด้วยสมองอันน้อยนิดของฉัน ว่าที่บ้านเมืองมันมีปัญหาเป็นเพราะคนไทยไร้ศีลธรรม

หาก ค.ส.ช. จะช่วยบ้านเมืองอย่างที่พูดจริงๆ ก็ช่วยนำสภาศีลธรรม คุณธรรม ที่เวทีแจ้งวัฒนะ โดยชาวบ้านเขาช่วยกันร่างขึ้นมา ค.ส.ช.ช่วยนำมาพิจารณาหยิบยกขึ้นมาใช้เพื่อให้คนไทยทุกสาขาอาชีพ แม้แต่นักบวชเองจะได้มีหลักคิดที่อยู่ในครรลองคลองธรรม ไม่ใช่ออกนอกลู่นอกทางอย่างที่เป็นอยู่ สุดท้ายกลายเป็นก่อปัญหาในสังคม เดือดร้อนกันทุกภาคส่วน

ค.ส.ช. โดยคุณประยุทธ์ต้องใช้คุณธรรม ศีลธรรม ประกาศเป็นนโยบายแห่งชาติเร่งรัด ให้ทุกคนต้องปฏิบัติตน ให้อยู่ในกรอบของคำสั่งสอนของพระศาสดา ในศาสนาของตน พร้อมประกาศเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้ เช่นนี้ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหา ลดความแตกแยก ทำให้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ โดยมิต้องมีใครบาดเจ็บล้มตายอีกต่อไป และหากจะช่วยเหลือในเรื่องเศรษฐกิจทุกครัวเรือน ค.ส.ช.ช่วยเรียกเอาบัญชีหลักฐานผลประกอบการของบริษัทผู้ได้สัมปทานน้ำมัน ก๊าซ พลังงานทั้งหมดมาตรวจสอบ รวมทั้งผลประกอบการ ผลกำไร ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เอามาตรวจสอบกันให้ละเอียด ชัดเจน โปร่งใส แล้วค่อยมากำหนดราคาที่เป็นธรรมต่อประชาชนทั้งประเทศ

ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนและข้าราชการบางกลุ่ม สมรู้ร่วมคิดกันเอาเปรียบประชาชนอย่างที่เป็นอยู่ หากเรื่องนี้ไม่แก้ไข เช่นนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าออกมาสู้เพื่ออะไร อีกทั้งเรื่องทรัพย์สินของ ปตท. ซึ่งแต่เดิมเป็นของรัฐวิสาหกิจของประเทศสร้างโดยเงินภาษีประชาชน เมื่อมีการแปรรูปพลังงาน ทรัพย์สินเหล่านั้นไปตกเป็นของบริษัท ปตท.อย่างไม่เป็นธรรม มีการผูกขาด ตัดตอน และเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทรวมทั้งผู้ถือหุ้น ปตท. แต่มาเอาเปรียบแก่ประชาชนทั้งประเทศ ค.ส.ช.โดยคุณประยุทธ์ควรจะเข้าไปสอบสวน หากรัฐเสียหายจริง ควรต้องทวงคืนทรัพย์สินนั้นๆคืนให้แก่แผ่นดิน อย่าปล่อยให้ใครหรือคนกลุ่มใดมาเอาเปรียบประชาชน แสวงหาผลประโยชน์ โดยมิได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในระยะยาว

หากคุณประยุทธ์ทำได้คุณจะได้ใจคนทั้งชาติแน่นอน อีกเรื่องที่ฉันขอให้ทหารหาทางออกให้แก่พี่น้องเกษตรกรทุกสาขาอาชีพ ทำให้พวกเขารวมตัวกัน ยืนให้ได้ด้วยลำแข้งตัวเอง รัฐโดย ค.ส.ช.ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง สนับสนุนลดต้นทุนการผลิต สร้างระบบชลประทานให้ทั่วถึง จัดโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรให้ชัดเจน สนับสนุนให้เกษตรกรแปรรูปผลผลิตของเขาเอง ผลกำไรสูงสุดจะได้ตกถึงมือเกษตรกรเอง ไม่ใช่พ่อค้าคนกลาง และในระยะยาว สนับสนุนให้พวกเขารวมตัวกันจัดตั้งองค์กรสภาชาวนาและเกษตรกรแห่งประเทศไทย เพื่อให้เขาได้เป็นเจ้าของชีวิตของตนเองอย่างแข็งแรงเสียที มิใช่ขายชีวิตเป็นทาสน้ำเงินของนายทุนและนักการเมืองอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

และช่วยหักภาษีให้เป็นทุนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อลูกหลานชาวไร่ชาวนาจะได้เข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึง ไม่ต้องมีชีวิตอย่างขัดสน ชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างที่เป็นอยู่เช่นปัจจุบัน ขอให้ผู้ว่าทุกจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้ชาวบ้านเขาได้มีโอกาสได้เลือกบุคคลมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกเขาตลอด 4 ปี ขอให้ตำรวจมาสังกัดภายในจังหวัด โดยมีคณะกรรมการประชาชนประจำจังหวัดที่เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอ เป็นกรรมการพิจารณาขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ เมื่อถึงเวลาจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต้องถามประชาชนก่อนว่าบริการประชาชนได้พอใจไหม หากพอใจจึงจะได้เลื่อนขั้น ขอให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องกล่าวโทษแก่ข้าราชการและนักการเมืองที่มีพฤติกรรมทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง และให้คดีความยุติภายใน 3 – 6 เดือน เมื่อคดีมีมูลต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อคดีถึงที่สุด ถ้าผิดจริงก็ให้ยึดทรัพย์ ขอให้กระบวนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น อย่าให้ กกต.นครปฐมมาคุมเลือกตั้งที่จังหวัดนครปฐม แต่ให้ กกต.แต่ละจังหวัดและภูมิภาค สลับสับเปลี่ยนพื้นที่ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ

เช่นให้ กกต.ทั้งหมดของภาคใต้ เดินทางไปจัดเลือกตั้งที่ภาคอีสานเช่นนี้เป็นต้น ก็จะแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในการเลือกตั้งแต่ละลำดับชั้นได้ส่วนหนึ่ง ส่วนเรื่องการปรองดองหากทหารไม่ทำเอง ไปหวังพึ่งข้าราชการแต่อย่างเดียว งานนี้ล้มเหลวแน่ เพราะเป็นความจริงที่ใครๆก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ข้าราชการส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของทรราชทักษิณ และพรรคการเมืองที่หมดอำนาจไป เป็นไปไม่ได้เลยหาก ค.ส.ช.จะไว้วางใจให้ข้าราชการเป็นหัวหอกในการปรองดอง เพราะนายทุนกลุ่มอิทธิพลนักการเมือง ให้เงินเลี้ยงดูพวกเขามาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะพนันบอล หวยเถื่อน ตู้ม้า บาร์ ซ่อง บ่อนการพนัน เงินกู้นอกระบบ วินมอเตอร์ไซค์ วินรถตู้ สินค้าหนีภาษี พ่อค้ายาเสพย์ติด และสิ่งผิดกฎหมายทั้งปวง

ธุรกิจมืดเหล่านี้ล้วนมีนักการเมืองทุกระดับอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น ที่อยู่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะข้าราชการแต่ละระดับชั้นต่างเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เพราะเดี๋ยวถึงเวลาก็มีคนเอาเงินแบ่งให้ แล้วอย่างนี้ ค.ส.ช.จะมุ่งหวังอะไรกับข้าราชการที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัด เอาตั้งแต่ผู้ว่า ผู้การตำรวจ ผู้บัญชาการภาค นายอำเภอ ส.ส. ส.ว. ส.จ. ส.ข. ทุกคนรู้ดีอยู่แก่ใจ หากคุณประยุทธ์และ ค.ส.ช.ต้องการจะแก้ปัญหาความแตกแยกในบ้านเมือง ก็ขอให้กำกับดูแลด้วยตนเอง หรือไม่ก็หาคนที่เขาเอาจริงเอาจัง เอาใจใส่ต่อปัญหาของบ้านเมือง และคิดจะช่วยชาติบ้านเมืองจริงๆเข้ามาแก้ปัญหา ซึ่งก็ต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณ คนลักษณะนี้เท่านั้น ที่จะสามารถแก้ปัญหาความแตกแยกภายในชาติบ้านเมืองได้ หากละเลยเรื่องนี้ไปสุดท้ายล้มเหลวแน่ เดี๋ยวเชื้อชั่วได้ย้อนกลับมาทำร้ายบ้านเมืองใหม่อีกแน่

เช่นนี้ฉันคงต้องออกมาพามวลชนสู้อีกรอบ หวั่นใจเหลือเกิน สงสัยฉันจะต้องเหนื่อยอีกรอบแล้วล่ะ

พุทธะอิสระ 8 มิถุนายน 2557