Get Adobe Flash player

ทำบุญสร้างพระพุทธรูป

Font Size:

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องอาหารไทยคิทเช่น เมืองเบอร์แบงค์ นครลอสแอนเจลิส ได้มีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ร่วมกันจัดงาน “วันทำบุญร่วมชาติ ตักบาตร่วมขัน”

เป็นการทำบุญร่วมกันของพวกเรา เพื่อนำปัจจัยการบริจาค ไปสมทบกับ “ชาย เมืองสิงห์” หรือ นายสมเศียร พานทอง นักร้อง นักประพันธ์เพลง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดง

เพื่อร่วมสร้างพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรทรงเครื่องจักรพรรดิ์ สูง 3 เมตร เพื่อประดิษฐานหน้าเจดีย์พระบรมธาตุวังผาพระชันษา 100 ปี ณ บ้านวังผา ต.ห้วยบ่อซึน อ.ปากชม จ.เลย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสครบรอบพระชันษา 100 ปี โดยจะมีกำหนดร่วมพิธีเททองหล่อพระ วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ที่จะถึงนี้

ในโอกาสที่ ชาย เมืองสิงห์ ฉลองอายุครบ 77 ปี ท่านได้ประกาศเชิญชวนผู้ที่เคารพรักนับถือ และแฟนเพลง และคนไทยในต่างแดน ทำบุญร่วมกัน

สำหรับการก่อสร้างพระบรมธาตุดังกล่าว สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุ ประทานพระพุทธรูปพระพุทธชยันตีร้อยปีพระชันษา และประทานนามพระสถูปเจดีย์ว่า “พระบรมธาตุวังผา พระชันษาร้อยปี”

เรียกได้ว่าพระบรมธาตุวังผา เป็นพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิ หรือ หรืออัฐิธาตุ (กระดูก) ของพระพุทธเจ้า

เช่นเดียวกับ พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุหริภุญไชย พระธาตุพนม พระธาตุไชยา ฯลฯ

ซึ่งพระพุทธรูปที่เราร่วมใจกันสร้าง จะประดิษฐานอยู่หน้าพระสถูปธาตุเจดีย์แห่งนี้

ส่วนความหมายของพระพุทธรูปทรงเครื่อง

หมายถึงพระพุทธรูปที่ฉลองพระองค์อย่างกษัตริย์ เช่นทรงมงกุฎ มีสังวาลย์ ทับทรวง ฯลฯ เป็นต้น

พระทรงเครื่องมีสองแบบ คือทรงเครื่องใหญ่ มีฉลองพระองค์อย่างกษัตริย์ ครบครัน กับ ทรงเครื่องน้อย ที่มีมงกุฎ และฉลองพระองค์แต่น้อย

ตามคตินิยมของชาวพุทธฝ่าย มหายาน เชื่อว่าพระทรงเครื่องก็คือพระศรีอาริย์ หรือพระศรีอาริยเมตตไตร อันเป็นพุทธเจ้าในยุคหน้า

ในปริศนาธรรมทางพระพุทธประวัติ กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงโปรดพระมหาชมภู กษัตริย์ที่มีฤทธานุภาพ ไม่ยอมรับนับถือพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าจึงเนรมิตพระองค์เป็นอย่างพระมหาจักรพรรดิ ทรงแสดงธรรมโปรดจนพระมหาชมภู ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา

กลับมาเล่าถึงบรรยากาศของคืนวันงาน ก็มีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มาร่วมงานพอสมควร รวมทั้งนักร้อง นักแต่งเพลง ศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินแขนงทัศนศิลป มาร่วมงานอย่างอบอุ่น รวมยอดบริจาค จนถึงขณะนี้ 2,750 เหรียญ

แต่ก็มีบางท่านที่ไม่ได้ไปร่วมงาน แต่มีความประสงค์จะบริจาคเพิ่มเติม พวกเราจึงเห็นพ้องกันว่า จะเปิดรับบริจาคไปถึงวันที่ 22 มีนาคมนี้ครับ

อิ่มบุญ อิ่มใจ อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูป ทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นสุข

เพราะพระพุทธรูป  คือสัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชา เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

เป็นการสร้างถาวรวัตถุ เพื่อสืบทอดพระศาสนาให้คงอยู่บนแผ่นดิน ถือว่าทุกท่านมีส่วนในการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ

ย้อนไปในอดีตนับร้อยนับพันปี ผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือ เพราะฉะนั้น “ภาพ” จะเป็นสิ่งแทนในการเล่าเหตุการณ์ หรือเล่าพุทธประวัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระศาสนา

พระพุทธรูปปางต่างๆ เช่นปางมารวิชัย ปางสมาธิ ปางถวายเนตร ปางประทับยืน ปางประทานพร ปางประทานอภัย ปางลีลา ฯลฯ ไปถึงปางไสยา

แต่ละปางจะบ่งบอกถึงเรื่องราวที่เป็นปริศนาธรรมคำสอนที่สำคัญ

ลึกลงไปในรายละเอียด ยังมีพระพุทธรูปปางอื่นๆ ที่ผู้คนอาจไม่คุ้นเคยเช่น

ปางรำพึง ปางทรงพระสุบิน ปางประทานเอหิภิกขุ ปางห้ามสมุทร ปางประทับเรือขนาน ปางแสดงยมกปาฎิหารย์ ปางห้ามพระแก่นจันทร์ ปางโปรดสัตว์ ปางสนเข็ม ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ปางปลงอายุสังขาร ฯลฯ เป็นต้น ทำให้ผู้ศึกษาธรรมที่จะเข้าถึงรายละเอียด ได้เรียนรู้จากปางนั้นๆ

ในแต่ละยุคสมัย การกำหนดแบบ ในการปั้น แกะสลัก หรือหล่อพระ จะมีความแตกต่างไปตามความนิยมของยุคสมัย พระพุทธรูปของชาวทวารวดีก็แบบหนึ่ง พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยก็แบบหนึ่ง ฯลฯ จนถึงสมัยปัจจุบันก็มีแบบเฉพาะ

การที่เราร่วมสร้างพระพุทธรูป ก็เท่ากับเป็นการร่วมบันทึกให้ผู้คนในยุคหน้า ได้เห็น “พุทธศิลป์” ของยุคสมัยนี้เช่นกัน

สำหรับรายนามผู้บริจาค ในคืนวันทำบุญร่วมชาติ

กานดา สักงาม-ชาย เมืองชล 300 ลำดวน-จำนง เขมนจิต 200 แนนซี่-ซาร่า-น้องเมย์ 220

ห้องอาหารไทยคิทเช่นและทีมงาน 200 กลุ่มลูกทุ่งชานกรุง 190 รุจิลาภา พัฒฑนะ 150 ปกรณ์-ขวัญตา พงศ์ธราธิก 100 สมเจตน์-วัลลภา พยัคฆฤทธิ์ 200 จเร-พรพรรณ รุ่งสาโรจน์ 100

ธนายุทธ-กีรนา นุชละออ 100 ขันทอง สองฝั่งโขง 100 คุณสุกรี 100 มนตรี-วันเพ็ญ ใจเสือ 50 ครูแต๋ว สุวัฒนา ปิ่นวัฒนะ 50 รังสิต คงจันทร์ 50 ฟาโรห์ โกสุมานนท์ 50

ถาวร นครสวรรค์ 50 ร้านนวดอิสรี 50 ร้านบัวสยาม 50 สุขกรี-จูเปีย 40 คุณรักษ์ 40 คุณจรัล 30 คุณกระจ่าง 30 คุณนิด วราภรณ์ 20 ธิดา ดอกลำดวน 20 รุจิพัชร์ ดิลกวิวัฒน์ชัย 20 กมลลักษณ์ วงศ์สิริศร 20 พศวีร์ ดิลกวิวัฒน์ชัย 10 ณฐชรภรณ์ ตรัยสิงห์พิทักษ์ 10 คุณแทมมี่ 20 คุณไก่ 20 คุณเล็ก 10  คุณอ๊อด 10 คุณป๋อง 20 คุณแอน 20  100

บริจาคเพิ่มเติมในวันรุ่งขึ้น ยาใจ ยัง 100 ครูเล็ก สุดหล่อ (วิชัย สรรพกิจผล) 100

ขอขอบคุณทุกท่านครับ ที่ทำกุศลร่วมกัน ส่วนท่านที่จะบริจาคเพิ่มเติม ติดต่อกับพวกเรา คนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทีมชานกรุง นรินทร์ รักถิ่นไท ชาย เมืองชล พิธีกร ผิง พัฑฒนะ-ต้อย ตีวิด ที่เจ้าของร้านไทยคิทเช่น คงไม่ต้องบอกเบอร์โทร รู้จักใครก็ฝากกับคนนั้นครับ

ส่วนท่านที่อยู่เมืองไกล ไม่ต้องผ่านรายการนี้ มีความประสงค์จะบริจาคโดยตรง  สามารถโอนปัจจัยร่วมบุญ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเตาปูน ชื่อบัญชี สมเศียร พานทอง บัญชีเลขที่ 141-222819-3 โทรบอกทางโน้นด้วยนะครับ ว่าท่านชื่ออะไร ส่งมาจากเมืองใด เป็นเงินเท่าไร 081-581-5142.