Get Adobe Flash player

น้ำใจไทยซับน้ำตาเนปาล โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์

Font Size:

 

ลุมพินีวัน เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์ กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโรหิณี เป็นสังเวชนียสถานนอกประเทศอินเดีย เพียงแห่งเดียว

"ทวินฺนํ ปน นครานํ อนฺตเร อุภยนครวาสีนมฺปิ ลุมพินีวนํ นาม มงฺคลสาลวนํ อตฺถิ, ตสฺมึ สมเย มูลโต ปฏฺฐาย ยาว อคฺคสาขา สพฺพํ เอกปาลิผุลฺลํ อโหสิ สาขนฺตเรหิ เจว ปุปฺผนฺตเรหิ จ ปญฺจวณฺณา ภมรคณา นานปฺปการา จ สกุณสงฺฆา มธุรสฺสเรน วิกูชนฺตา สกลํ ลุมฺพินีวนํ จิตฺตลตาวนสทิสํ ฯเปฯ"

"ในระหว่างเมืองทั้งสอง มีป่าสาละชื่อลุมพินีวันอันเป็นมงคล สมัยนั้นสาละทั้งหมดล้วนมีดอกออกสะพรั่งเป็นแนวเดียวกัน แต่รากจนสุดปลายกิ่ง ตามกิ่งก้านสาขาและดอกนั้นล้วนมีหมู่ภมรนานาชนิด และหมู่นกหลากหลายชนิดส่งเสียงกู่ร้องประสานสำเนียง ดังทั่วทั้งป่า ลุมพินีวันนั้นจึงประดุจเช่นเดียวกับสวนจิตรลดา (อันมีในดาวดึงสเทวโลก) ฉะนั้น ฯลฯ"

(วิสุทฺธชนวิลาสินี 1)

บันทึกการเดินทางของ พระถังซำจั๋ง ได้จดที่ตั้งสถานที่ต่างๆ ในลุมพินีวัน ท่านได้กล่าวถึงบ่อสรงสนาน ที่ยังคงมีอยู่มาจนปัจจุบัน ไม่ไกลจากบ่อนั้นไปประมาณ 24 ก้าว มีต้นสาละต้นหนึ่ง เชื่อกันว่าเป็นจุดที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ จากจุดนั้นไปทางใต้มีเจดีย์องค์หนึ่ง สร้างไว้เป็นปริศนาธรรม พระอินทร์เสด็จจากสวรรค์ลงมาต้อนรับพระราชโอรสที่ประสูติใหม่ ใกล้ๆ กันมีเจดีย์อีกสี่องค์ ที่สร้างไว้เพื่อถวายแก่ท้าวจตุโลกบาล เพื่อถวายอภิบาลพระโอรสประสูติใหม่

เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของเนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ถือว่าเป็นประเทศถิ่นเกิดของพระพุทธเจ้า

ทุกท่านคงได้ทราบความสูญเสียแล้วจากสื่อต่างๆ ไม่มากก็น้อย

ประเทศเราเคยมีประสบการณ์ที่โหดร้ายนี้จาก “สึนามิ” ความสูญเสียครั้งนั้นเป็นบทเรียนอันมีค่า และเห็นน้ำใจอันงดงามของผู้เสียสละที่มาจากทั่วทุกสารทิศ

ผู้คน ปฎิบัติต่อผู้สูญเสียเหมือนญาติ โดยไม่ได้รังเกียจ แม้ร่างกายของผู้คนเหล่านั้นจะเสื่อมสลายจนแทบไม่เหลือรูปร่าง

คนละไม้คนละมือ วันแล้ววันเล่าโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย

ประสบการณ์อันเจ็บปวด ได้ทำให้ไทยติดอันดับต้นๆ ที่ส่งเงินไปช่วยเหลือ เมื่อคราวเกิดภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่น และมหันตภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้

สำหรับเหตุเกิดที่เนปาล ได้อ่านข่าวจาก นสพ.ไทยโพสต์ แล้วเกิดปิติเป็นอย่างยิ่ง เมื่อทราบว่าคนไทย ไม่เคยทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์ในยามยาก

เริ่มจากเมื่อวันจันทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดฯ ให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ความว่า ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ

"ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้รับข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ทั้งยังก่อความเสียหายต่อมรดกทางวัฒนธรรม และโครงสร้างพื้นฐานในประเทศของท่าน ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน และผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติธรรมชาติครั้งนี้"

ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวโดยพระราชทานเงิน จำนวน สิบล้านบาท เพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติชาวเนปาล และพระราชทานให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการ

สำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างระดมความช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ทั้งการเปิดบัญชีรับบริจาคเงิน สิ่งของ และการจัดส่งแพทย์ไปช่วยเหลือ

นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้รัฐบาลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือ ได้เปิดบัญชีชื่อ "หัวใจไทย ส่งไปเนปาล" ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล หมายเลขบัญชี 067-0-10330-6 เพื่อรับบริจาค โดย พล.อ.ประยุทธ์ได้บริจาคเงินส่วนตัวของท่านเป็นประเดิมในบัญชีนี้เป็นท่านแรก จำนวน 100,000 บาท

ภาคเอกชน เช่น "เซเว่นอีเลฟเว่น" ทุกสาขาให้ความร่วมมือรับบริจาคเพื่อส่งต่อมายังรัฐบาล โดยจะสรุปยอดเงินช่วยเหลือประจำวันทุกวัน

ในส่วนต่างจังหวัด สามารถบริจาคผ่านศูนย์ดำรงธรรมได้ เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้างจากมิจฉาชีพ

กองทัพไทย จัดกำลังพลจำนวน 64 นาย พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตและเครื่องอุปโภค บริโภค ออกเดินทางด้วยเครื่องบินซี 130 ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย.58 ไปยังประเทศเนปาลเพื่อให้การช่วยเหลือในขั้นต้น โดยจะประเมินสถานการณ์และประสานงานกับกองทัพเนปาล เพื่อวางแผนขยายผลให้ความช่วยเหลือ

รัฐบาลจัดรายการการกุศล ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 เพื่อขอรับบริจาคเมื่อวันที่ 28 เม.ย.

กองทัพบก ประกอบด้วย 1.ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินจากกรมแพทย์ทหารบก จำนวน 17 นาย พร้อมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีภารกิจในการช่วยสนับสนุนงานด้านบริการทางการแพทย์

2.กองทัพบกจส่งชุดผลิตน้ำดื่มจากกรมการทหารช่าง 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์เข้าช่วยผลิตน้ำสะอาดให้ผู้ประสบภัย

ผบ.ทบ.ได้สั่งให้กรมการทหารช่าง จัดหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ พร้อมเครื่องมือช่างขนาดหนัก หากมีการร้องขอเพิ่มเติมจากประเทศเนปาลและรัฐบาลไทยเห็นชอบ โดยชุดทหารช่างดังกล่าวจะมีขีดความสามารถฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยพิบัติ ฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน

กองทัพอากาศ ได้สั่งให้กองบิน 6 จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H) จำนวน 1 เครื่อง ออกเดินทางไปยังประเทศเนปาลตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. เป็นการบินนำส่งคณะและสิ่งของไปช่วยเหลือ

กระทรวงมหาดไทย สั่งการ และแจ้งศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดแล้ว ในด้านของการช่วยเหลือจะแบ่งเป็น 2 ส่วน

1.สิ่งของในรูปแบบอาหารสำเร็จรูป พร้อมรับประทานกับน้ำดื่ม รวมถึงอุปกรณ์กันหนาวที่แพ็กบรรจุแล้ว 2.เงินสดในการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหาร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยงานด้านการแพทย์ อาทิ กระทรวงกลาโหม, สภากาชาดไทย, ศิริราชพยาบาล, รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประเทศเนปาล

กระทรวงสาธารณสุขต้องการล่ามผู้ชาย ที่สามารถสื่อภาษาฮินดีได้ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยจะให้ประจำทีมแพทย์ไทยทีมละ 1-2 คน เพื่อช่วยสื่อสารกับผู้ป่วยเนปาล สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่วอร์รูมกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดแรกประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมจะส่งข้าวไปช่วยเหลือ รวมทั้งกองบัญชาการกองทัพไทยได้เตรียมเครื่องมือสื่อสารและเครื่องบิน ซี-130

รัฐบาลไทยได้บริจาคเงินในเบื้องต้นไปแล้ว 2 แสนเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6 ล้านบาท ขณะที่สภากาชาดไทยจะมอบเงินบริจาคให้เนปาล 5 แสนเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 15 ล้านบาท

นั่นเป็นก้าวแรกที่ไทยได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และยังมีก้าวต่อไป ที่เราได้ร่วมภาคภูมิใจ สำหรับการไม่ทิ้งเพื่อนในยามยาก

แอลเอ.... และเพื่อนชาวไทยในสหรัฐ ชาวลาว เวียดนาม กัมพูชา รวมทั้งเพื่อนชาวเอเซียทั้งหลาย เราเคยทำกิจกรรมดีๆ เพื่อซับน้ำตาผู้ประสบภัยในลักษณะเช่นนี้อยู่เสมอ

และครั้งนี้ก็เช่นกัน เราหวังที่จะเห็นผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว เพื่อร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันอีกครั้ง.