Get Adobe Flash player

สิ่งที่ประชาชนต้องการ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์

Font Size:

ความต้องการจากผู้บริหารประเทศ ของผู้คนส่วนใหญ่ ไม่ได้มากมายหรือวิเศษพิศดารแต่อย่างใด ขอให้ชีวิตมีคุณภาพ กินอิ่ม นอนอุ่น ทำงานได้เงิน ทำการเกษตร ผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีความสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เจ็บไข้ได้ป่วยสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขอย่างทัดเทียม มีโรงเรียนให้กับลูกหลาน ข้าวของอย่าให้แพงนัก เท่านี้ก็พอเพียง

สมัยเด็กๆ ใช้บริการรถไฟเป็นประจำ โดยเฉพาะรถไฟ “หวานเย็น” ที่มีโบกี้โดยสารชั้น 3 เพียง 2 ตู้ นอกนั้นเป็นตู้สินค้า จอดแต่ละสถานีจะรอหลีกเป็นเวลานานมากๆ เพื่อให้รถด่วน หรือด่วนพิเศษ ของคนที่มีฐานะดีกว่าตัดหน้าผ่านไปโดยไม่ต้องจอดสถานีของเรา รถของเราจึงจะค่อยๆเคลื่อนออกไปได้

เราเห็นที่ดินข้างรางรถไฟ ยังมีอีกกว้างขวางมาก เคยคุยกับพ่อ พ่อบอกว่าถ้าทำรางคู่ รถไฟ ก็สามารถแล่นสวนกันได้ โดยไม่ต้องเสียเวลารอหลีก การเดินทางก็คงเร็วขึ้นอีก ประหยัดทั้งเชื้อเพลิงและเวลา

การเดินทางโดยรถไฟนานๆ ก็ต้องใช้ห้องน้ำ แต่ห้องน้ำรถไฟชั้น 3 ดูไม่สะอาดเลย จนไม่แทบอยากจับต้องก๊อกน้ำ ลูกบิดประตู ฯลฯ  ทั้งยังปล่อยสิ่งสกปรกลงบนราง ที่ผ่านบ้านผู้คน และผ่านเมือง เคยถามในใจว่า ทำไมคนไทย จึงต้องทนอยู่ในสภาพเช่นนี้

บ้านเมืองเราเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่เราก็ทำกันตามมีตามเกิด พื้นที่หลายแห่ง ดินไม่ดี ปลูกพืชไม่ได้ ญาติพี่น้องเคยไปซื้อที่สวน แล้วลงทุนลงแรงปลูกพืช ดินแข็ง ถมปุ๋ยเท่าไรก็ไม่พอ ปลูกพืชอะไรก็ไม่งาม ในที่สุดก็ต้องขายทิ้งยอมขาดทุน

บางประเทศหน้าดินแย่กว่าบ้านเรา เขาตักหน้าดินที่ไม่ดี มาผสมกับแกลบ มาเคล้ากับกิ่งไม้ใบไม้บด วัชพืชบด ฯลฯ ผสมโน่นนิดนี่หน่อย แปรสภาพเป็นหน้าดินที่ร่วนซุย ปลูกพืชได้งดงาม

ขณะที่บ้านเรา มีกิ่งไม้ มีวัชพืชที่ต้องแผ้วถาง มีผักตบเต็มอยู่ในแม่น้ำ ถ้าผู้นำประเทศ นำมาทำเช่นนั้นบ้าง สามารถเปลี่ยนหน้าดินให้ดีขึ้น ในแต่ละปี เราซื้อปุ๋ยมากมาย ถ้ามีการส่งเสริมให้มีการผลิตขึ้นเองเป็นอุตสาหกรรมประจำตำบล หมู่บ้าน น่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรทั้งประเทศ

บ้านเรามีฝนเกือบตลอดปี จนบางพื้นที่มีปัญหาน้ำท่วม แต่พอหมดฝนก็แห้งแล้ง ปลูกพืชไม่ได้ ยิ่งฝนทิ้งช่วงนานหน่อยก็จบกัน แย่ทั้งนาล่มและนาแล้ง

เกษตรกรจึงฝากความหวังไว้กับ พญาแถน หรือพญานาคว่าปีนี้จะให้น้ำมาเท่าใด ถ้าในหมู่บ้าน ในตำบล ในทุกท้องที่ ต่างมีที่เก็บน้ำเอาไว้ใช้พอเพียงตลอดปี ก็น่าจะแก้ปัญหาภัยแล้งได้

เดี๋ยวนี้มีศัพท์ใหม่ “น้ำท่วมรอการระบาย” แทบทุกจังหวัดอำเภอ เมื่อเจอฝนตก น้ำในท่อข้างถนนระบายไม่ทัน ก็ท่วมถนน เข้าบ้านเรือนประชาชน

ก็ในเมื่อเราเป็นเมืองน้ำเมืองลุ่ม ทำไมไม่คิดถึงทางน้ำไหล ทำถนนให้เป็นสะพานบ้าง สร้างบ้านเมืองให้สามารถระบายน้ำด้านล่างบ้าง เพื่อแก้ปัญหาระบายน้ำไม่ทัน ขนาดเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะบางเกาะ ยังเกิดปัญหาน้ำท่วมได้

รถยนต์เป็นพาหนะใหม่แทนวัวควาย แต่ถนนกลับเล็กแคบ ถนนเข้าหมู่บ้านกลับรถไม่ได้ โดยเฉพาะถนน อบต.ที่รถสวนกันแทบไม่ได้ ทำไมเราไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า ทำเขตถนนให้กว้างไว้ก่อน

เรื่องที่ยกมาเป็นปัญหาพื้นๆ ที่ชาวบ้านประสบอยู่ ทำนาทั้งปีขายข้าวแล้วไม่คุ้มค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง บางทีก็เจอน้ำท่วมน้ำแล้ง ยิ่งทำให้หนักหนาเข้าไปใหญ่

นักการเมือง ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา อาสาที่จะบริหารประเทศ นโยบายที่ออกมาก่อนจะถึงนโยบายใหญ่ เรื่องพื้นฐานเช่นนี้ต้องตีโจทย์ให้แตก แก้ปัญหาแต่ละเรื่องให้ตรง คนทำการเกษตรต้องมีรายได้อย่างคุ้มค่า

ระบบน้ำ ระบบชลประทาน ฯลฯ ให้มีความชัดเจน

เราอยากเห็นพรรคการเมืองประกาศออกมาว่า เราจะผลิตเครื่องยนต์ทุกประเภท เครื่องสูบน้ำเครื่องปั่นไฟฟ้า ผลิตรถตัดหญ้า รถไถนา รถยนต์ในภาคเกษตรใช้เอง ทั้งสวยทั้งทนทานเหมาะกับงานบรรทุกพืชผล รถสองแถวรับส่งผู้โดยสาร รถยนต์นั่งประหยัด รถโรงเรียน รถทหาร ฯลฯ

ไม่ใช่ผลิตให้คนอื่น ที่เราได้เพียงค่าแรง หรือสั่งซื้อเขามาร่ำไป

เคยมีรถไทย ยุค “พลายน้อย” เมื่อหลายสิบปีก่อน แต่ระบบตัวถังช่วงล่างใช้ไม่ได้เลย รูปร่างขี้เหร่ เครื่องก็ซื้อของคนอื่น ท้ายสุดก็ต้องเลิกไป

หรือผลิตแต่รถตุ๊กๆ ที่ 40 ปีที่แล้วเป็นอย่างไร ก็ยังเป็นอย่างนั้น

หรืออยากให้พรรคการเมือง กล้าประกาศว่ารัฐบาลนี้จะปลูกป่าให้เขียวไปทั้งแผ่นดินเป็นเวลา 5 ปี 10 ปี อย่างเป็นรูปธรรม ออกโฉนดทั่วประเทศ ทั้งโฉนดของชาวบ้านและโฉนดป่า ส่วนใดให้สัตว์ชนิดใดได้อาศัย มีอาหารของสัตว์นั้นๆ อย่างพอเพียง ไม่ให้มาทำลายพืชผลของผู้คน

เราจะคืนชีวิตให้สายน้ำ ให้เป็นที่อาศัยของหมู่ปลา จัดระเบียบการประมงให้ชัดเจน

ตัวอย่างที่ยกมาไม่ใช่ของจริงนะครับ แต่นำมาพอเป็นแนว พรรคการเมืองต้องกล้าที่จะนำเสนอสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อชาติและประชาชน ให้เห็นเป็นจริง

กล้าไหมที่จะประกาศว่าจะขุดคอคอดกระ หรือ “คลองไทย” ให้แล้วเสร็จ

จะสร้างระบบพลังงานธรรมชาติ ทั้งพลังลม พลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

กล้าไหมที่จะรื้อผังเมืองใหม่ในทุกจังหวัด เพื่อรองรับอนาคตเมื่อมีรถเพิ่มขึ้นปีละมากๆ นอกจากมีถนนกว้างขวางแล้ว ก็ต้องมีที่จอดรถให้เพียงพอด้วย

ถนนบางสายในเมือง อยู่ๆ โครงการคอนโดฯ ผุดขึ้นมา รถเพิ่มอีกไม่รู้เท่าไร กลายเป็นถนนที่รถติด เดือดร้อนไปหมด

สังเกตุใหม โรงพยาบาลในเมืองใหญ่เกือบทุกแห่งทั่วประเทศ ที่จอดรถไม่พอ ผู้ไปใช้บริการลำบากมาก

พรรคการเมืองต้องมีความรู้ และวิสัยทัศน์

ผมมองว่าสังคมภาคการเมือง ที่เอาชนะกันด้วยการตอบโต้ ด่ากันไปด่ากันมา เป็นชัยชนะที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมรับ อาจจะได้แค่ความสะใจของฝ่ายตัวเอง

ในทางการเมือง การโจมตี ตอบโต้กันของผู้มีความเห็นต่าง ไม่ได้ชัยชนะ และก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับฝ่ายใด ขัดแย้งมากขึ้นก็เอามวลชนมาประหัตประหารกัน ก็เท่ากับดึงเอาระบบ “เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย” เข้ามา

มีใหมที่พรรคการเมือง มุ่งเดินหน้าทำตามนโยบายอย่างเดียว โดยไม่สาดโคลนใส่กัน

จะไปโทษประชาชนว่าเขาไม่สนใจประชาธิปไตย ก็คงไม่ใช่ แต่นักการเมืองจะต้องแก้ที่ตัวเอง

การทำให้อีกฝ่ายยอมรับต่างหาก ที่จะสามารถทำให้เกิดชัยชนะที่ยั่งยืน

สังคมไทยวันนี้ มีการต่อสู้แย่งมวลชนที่ชัดเจนระหว่างฝ่ายทหาร กับฝ่ายการเมือง

ขณะที่ฝ่ายทหารยืนยันที่จะเข้ามาจัดระเบียบสังคม ให้สงบ ให้เรียบร้อย ไม่มีการทุจริต คอรัปชั่น

ส่วนฝ่ายการเมือง ต้องการเดินหน้าเลือกตั้ง ให้ประเทศเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าประชาธิปไตย

ส่วนใครจะแพ้หรือจะชนะ ประชาชนคือผู้ตัดสิน

หลังการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ภาพที่เราเห็นอย่างหนึ่งคือฝ่ายทหารกำลังได้เปรียบ นั่นเพราะประชาชนส่วนหนึ่งเกิดความเบื่อหน่ายพรรคการเมืองหรือนักการเมืองทั้งหลาย

ความเบื่อหน่ายของประชาชน ที่มีต่อนักการเมืองมันทวีความรุนแรงมากขึ้นจนน่ากลัว เท่าที่ผ่านมาแม้มีความรู้สึกไม่ชอบขั้วการเมืองหนึ่ง แต่ยังฝากความหวังไว้กับอีกขั้วการเมืองหนึ่ง แต่ยุคนี้ประชาชนจำนวนมากมีความรู้สึกคล้ายๆ กันว่า ภาคการเมืองไม่ว่าขั้วใด ล้วนพึ่งพาหรือฝากความหวังไม่ได้ทั้งสิ่น

ทุกฝ่ายล้วนทำเพื่อตัวเอง ให้ตัวเองดูดี หรือถ้าเป็นคนอื่นต่อให้เขาดี ก็มองเสียจนดูไม่ดี

นักการเมืองหน้าเก่าๆ ยังคงมีพฤติกรรมแบบเดิม ไม่พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าที่ควรจะเป็น ยังคงมีความน่าเบื่อเหมือนเก่า ห้าปี สิบปี ที่แล้วเป็นอย่างไร ก็ยังคงเป็นแบบนั้น

แต่ถ้านักการเมืองเปลี่ยน ไปในทางที่ประชาชนต้องการ

ความเชื่อมั่นก็จะกลับมาเอง.