Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
รับมือความเปลี่ยนแปลง โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
การรับมือน้ำท่วม โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
เหตุผล,ความขัดแย้ง โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
รัฐบาล ‘โดนัล ทรัมป์’ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
นักการเมืองทางเลือกใหม่ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
เรื่องที่กระทบหัวใจ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
คนไทยต้องปรับตัว โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
พ่อของแผ่นดิน ในความประทับใจของอดีตนายกฯ"ชวน หลีกภัย" โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
พระเจ้าอยู่หัวของปวงประชา โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
คิดถึงรูป-คิดถึงบ้าน โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
เสียหายเพราะคนรอบข้าง โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
อันเนื่องมาจาก ‘ศึกทศกัณฐ์’ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
คนไทยลอกเลียนฝรั่ง โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
น้ำใจในชุมชน โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ทำให้เกิดความเคลือบแคลง โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
สิ่งที่ประชาชนต้องการ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
นายกฯ คนนอก’ เป็นคนไทยหรือเปล่า? โดย... ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย
การค้นหานักการเมืองที่ดี โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
บทเรียนนักการเมือง โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
การมีส่วนร่วมทำความดี โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์