Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
ลัดดาวรรณ หลวงอาจ จากสาวโรงงานสู่ตำแหน่งผู้พิพากษา(ต่อ) โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ลัดดาวรรณ หลวงอาจ จากสาวโรงงาน สู่ตำแหน่งผู้พิพากษา โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
เสรีภาพทางความคิด โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ประชาสัมพันธ์ประเทศ ผ่านละครโทรทัศน์ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ผลประโยชน์ของคนในชาติ ต้องมาก่อนความขัดแย้ง โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ละคร สะท้อนอะไร โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ความจำเป็นของการตรวจสอบ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
คิดถึงอีสานในอดีต โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ก่อนจะมาเป็น ‘โปรเม-โปรโม’ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
กีฬาไทย กีฬาโลก โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ปัญหาประเทศ ที่คนในชาติต้องรอบคอบ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ขอบคุณรัฐบาล กรณีเลิกเหมืองทองคำ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ความปลอดภัยของผู้หญิง โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ร่วมกันดูแลโลกให้สะอาด โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ดูเขาแล้วย้อนดูเรา โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ช่วงอำนาจเปลี่ยนมือ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ทุกข์ของประชาชน โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
ความห่วงใยในสังคม โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
คดีโจรกรรมเพชรซาอุฯ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
อำนาจสมัยจอมพล ป. โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์