Get Adobe Flash player

เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้โอวาทประชากรไทยในวันสงกรานต์ พ.ศ. 2408 (ต่อ) โดย นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ

Font Size:

 

                ความเดิมตอนที่แล้ว

                หรืออวดกล้าหาญแข็งแรงเกินประมาณไป ขึ้นไม้สูง แลเข้าใกล้ไฟใกล้ดินปืน แลเข้าปล้ำปลุกกับสัตว์ร้าย ว่ายน้ำลึกแล่นเรือเล็ก ฝ่าคลื่นฝ่าลม แลเข้าชกต่อยตีรันฟันแทงแย่งยิงกับผู้อื่น ไม่อาลัยในชีวิต คิดว่าตายไหนตายลง หรือกล้าเสพสุรามากเกินประมาณ หรือกินยากล้าแรงยิ่งนัก ด้วยอยากจะให้โรคหายเร็ว

                คนเช่นนี้ลางทีก็เพลี่ยงพล้ำ ทำให้ชีวิตตัวเสียไปก็มีบ้าง ถึงกระนั้นมีอยู่ห่าง ๆ ก็ผู้ที่รักชีวิตไม่อยากตายกลัวตายนั้นมีโดยมาก

                ถึงกระนั้นลางคนยากจนไม่มีทรัพย์สินเหย้าเรือนเคหาสน์ บุตร ภรรยา ซึ่งเป็นที่ห่วงใยอาลัย แลเห็นว่าชาติตระกูลตัวก็ต่ำ พาหนะเป็นกำลังก็ไม่มี สติปัญญาก็น้อย อายุแลวัยก็ล่วงไปมากแล้ว ก็บ่นอยู่อึง ๆ ว่าจะอยู่ก็อยู่ จะตายก็ตาย ตามแต่กำลังบุญแลบาปกรรม หรือตามแต่ผีสางเทวดาจะอนุเคราะห์แลไม่อนุเคราะห์ดังนี้ก็มีโดยมาก”

อ่านต่อสัปดาห์หน้า