Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน้อยพระทัยกับคณะทูตไทยที่กรุงลอนดอน (ต่อ) โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน้อยพระทัยกับคณะทูตไทยที่กรุงลอนดอน (ต่อ) โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน้อยพระทัยกับคณะทูตไทยที่กรุงลอนดอน โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อข้าราชการไทยในกรุงลอนดอน (จบ) โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อข้าราชการไทยในกรุงลอนดอน (ต่อ) โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อข้าราชการไทยในกรุงลอนดอน (ต่อ) โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อข้าราชการไทยในกรุงลอนดอน โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงต้องอุบัติเหตุพระราชรถคว่ำ (จบ)โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงต้องอุบัติเหตุพระราชรถคว่ำ (ต่อ)โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงต้องอุบัติเหตุพระราชรถคว่ำ (ต่อ) โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงต้องอุบัติเหตุพระราชรถคว่ำ โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อฝรั่งยิงนกในวัดไทย (จบ) โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อฝรั่งยิงนกในวัดไทย (ต่อ) โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อฝรั่งยิงนกในวัดไทย (ต่อ) โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อฝรั่งยิงนกในวัดไทย โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
สมเด็จพระจอมเกล้ากับปัญหาเรื่องไฟไหม้บ้านช่องในพระนคร โดย นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหาคนยิงปืนในกรุงเทพฯ โดย นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ
ความยุ่งยากของพระสงฆ์ในแผ่นดินของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศ มิให้คนทักว่าอ้วนหรือผอม (จบ) โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศ มิให้คนทักว่าอ้วนหรือผอม โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ