Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
เมื่อฝรั่งยิงนกในวัดไทย (ต่อ) โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อฝรั่งยิงนกในวัดไทย โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
สมเด็จพระจอมเกล้ากับปัญหาเรื่องไฟไหม้บ้านช่องในพระนคร โดย นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหาคนยิงปืนในกรุงเทพฯ โดย นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ
ความยุ่งยากของพระสงฆ์ในแผ่นดินของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศ มิให้คนทักว่าอ้วนหรือผอม (จบ) โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศ มิให้คนทักว่าอ้วนหรือผอม โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อนางแอนนาขอซื้อนางลออจากพระองค์เจ้าหญิงบุตรี (จบ) โดย น.พ. วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อนางแอนนาขอซื้อนางลออจากพระองค์เจ้าหญิงบุตรี โดย น.พ. วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินคดีสาวไทยเล่นชู้ (จบ) โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินคดีสาวไทยเล่นชู้ โดย น.พ.วิบูล วิจิตรวาทการ
สมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงตัดสินคดีอำแดงเหมือนเลือกผัว โดย นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ
สมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงตัดสินคดีอำแดงเหมือนเลือกผัว โดย นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ
การประชวรของสมเด็จพระนางเจ้ารำเพยภมราภิรมย์พระราชินีในรัชกาลที่สี่ (ตอนจบ) โดย นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ
การประชวรของสมเด็จพระนางเจ้ารำเพยภมราภิรมย์พระราชินีในรัชกาลที่สี่ โดย นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ
การประชวรของสมเด็จพระนางเจ้ารำเพยภมราภิรมย์พระราชินีในรัชกาลที่สี่ โดย นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ
การประชวร และสวรรคตของสมเด็จพระนางโสมนัสวัฒนาวดี (ตอนจบ) โดย นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ
การประชวร และสวรรคตของสมเด็จพระนางโสมนัสวัฒนาวดี โดย นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงแก้ปัญหาเรื่องเจ้าจอม และนางห้ามล้นพระราชวัง (ตอนจบ) โดย นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ
เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงแก้ปัญหาเรื่องเจ้าจอม และนางห้ามล้นพระราชวัง โดย นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ