Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
กรรมใด....ใครก่อ...โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ขึ้นต้นเป็นลำไม่ไผ่..เหลาๆไปกลายเป็นบ้องกัญชา.. โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ตกตะลึง..อึ้งกิมกี่.. โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
วันเวลาที่อ้างว้าง โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
หนีกรรม..มารับเวร (ตอนจบ) โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
หนีกรรม.มารับเวร...(ตอน 2) โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ชะตาชีวิต....ลิขิตหักเห.. ( ตอนที่ 7 ) หนีเวร..มารับกรรม โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ชะตาชีวิต....ลิขิตหักเห.. (ตอน 6 ) โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ชะตาชีวิต....ลิขิตหักเห.. (ตอน 5) โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ชะตาชีวิต....ลิขิตหักเห.. (ตอนสี่) โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ชะตาชีวิต....ลิขิตหักเห.. (ตอน..สาม) โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ชะตาชีวิต....ลิขิตหักเห.. (ตอน 2 ) โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ชะตาชีวิต....ลิขิตหักเห.. โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
เรื่อง มะริกาอยู่ยากส์..... .โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
อยู่อย่างวังเวง.. ตอนจบ โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
อยู่อย่างวังเวง.. โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
“อารมณ์ขัน..มะริกันชน” โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ที่ว่ารัก..รักอะไรกันนักหนา...(ตอนจบ) โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ที่ว่ารัก..รักอะไรกันนักหนา...(ต่อ) โดย วิจารณ์ จันทนะเวส
ที่ว่ารัก..รักอะไรกันนักหนา...(ต่อ) โดย วิจารณ์ จันทนะเวส