Get Adobe Flash player

ในยามเดือดร้อน…ใครเป็นที่พึ่งของคุณได้ ? โดย คิด ฉัตรประภาชัย

Font Size:

               มีอยู่บ่อยครั้งที่ผมได้รับการร้องขอให้เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐบาล โดยเจ้าหน้าที่บางคนทำตัวไม่เหมาะสม หรือทำเป็นนายของประชาชนผู้ซึ่งทำมาหากินโดยสุจริต เจ้าหน้าที่บางคนเอากฎหมายมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการอะลุ่มอล่วยกันเลย ทั้ง ๆ ที่กฎหมายก็ไม่ได้เขียนอยู่บนหินที่จะแก้ไขไม่ได้ อันนี้เกิดขึ้นกับประชาชนแทบทุกชุมชน ทั้งอเมริกัน จีน เกาหลี ไทย และคนเหล่านี้ก็ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปพึ่งพาผู้แทนของเขา และใครคือผู้ดูแลหน่วยงานไหนอย่างไร?

               บางรายอยู่อเมริกามานานนับสิบ ๆ ปี เป็นซิติเซ่นของอเมริกาด้วยก็ยังไม่รู้จักเช่นกัน (ไม่รู้ว่าไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งหรือเปล่า) ซึ่งเขาเหล่านั้นก็โทรมาหาผม และเปรยว่า ...อย่างคุณคิดช่วยได้ทำได้ทุกอย่าง ซึ่งผมต้องขอขอบคุณ คุณมิเชล ที่แสนดีมีความเมตตากรุณาอนุญาตให้ผมช่วยดูแล ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะนักการเมืองเขามีความเกรงใจ และให้เกียรติต่อกันในการให้ความช่วยเหลือ ทางเจ้าหน้าที่จะอธิบายให้ผมฟังว่า จะหาทางช่วยได้ทางไหนบ้าง ในทางตรงกันข้ามบางครั้งเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาษีของประชาชนเขา นักการเมืองก็ขอความช่วยเหลือจาก สนง.เราเช่นกัน

               วันนี้ก็เลยคิดว่าจะเขียนให้พวกเรารู้ถึงหน้าที่และบทบาทของผู้แทนของท่านโดยสังเขป เพราะถ้าท่านเกิดเดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรจะได้ไปหาผู้แทนคนนั้นได้ถูก และยิ่งท่านเป็นซิติเซ่นของอเมริกาเวลาท่านไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้ว  เวลาท่านเดือดร้อนจะได้รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือท่านจริงอย่างที่พูดหรือเปล่า มิใช่มาถ่ายรูปขอเงินเรี่ยไรกับพวกท่าน แล้วบอกว่าจะช่วย แต่เวลามีเรื่องแล้วโทรศัพท์ก็ยังไม่รับของเราเลย...หรือเปล่า

               ระบบการเมืองท้องถิ่น และของรัฐโดยสังเขป

               ในระดับเมือง หรือซิตี้ที่เราอยู่ ท่านต้องเลือกสมาชิกเทศบาลท้องถิ่น ที่เรียกว่า Councilman หรือ Council Members ยกตัวอย่างเมืองลอสแอนเจลิสซึ่งเป็นเมืองใหญ่ แบ่งเขตกันถึง 15 เขต มี 15 Council Members ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี โดยมีตำแหน่งนายกเทศมนตรี (Mayor) ซึ้งก็มาจากการเลือกตั้ง ทำหน้าที่เทอมละ 4 ปี เช่นกันสามารถได้รับเลือกเข้ามาอย่างมาก 2 เทอม หรือ 8 ปีเท่านั้น

               หน้าที่ของ City Council คือ เสนอและบังคับใช้กฎหมายภายใต้ขอบเขตของเมืองนั้น ๆ นอกจากนั้นยังลงคะแนนโหวตในเรื่องผังเมือง โซนนิ่ง (Zoning Matters) ดูแลหน่วยงานของซิตี้ เช่น ตำรวจ แผนกซิตี้ไฟแนนซ์ (การเงิน) ดูแลช่วยเหลือผู้ทำธุรกิจในซิตี้ โดยออกใบอนุญาต ดูแลประปา ขยะ ซ่อมแซมถนน เป็นต้น และยังลงคะแนนโหวตงบประมาณที่ทางนายกเทศมนตรีเสนอเป็นประจำทุกปี เงินเดือน Council Member ของแอลเอ ได้รับปีละ $178,789 (2011  $14,899.08 ต่อเดือน) มีเจ้าหน้าที่ใน สนง.อีกประมาณ 20 คน คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือประชาชนในเขต

               นายกเทศมนตรี (Mayor) ในเมืองลอสแอนเจลิสได้รับเลือกจากประชาชนทั้งหมดในเมืองแอลเอ เงินเดือน (2011) ปีละ $212,956 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนกว่า 100 คน มีอำนาจในการแต่งตั้งหัวหน้าแผนกหน่วยงานต่าง ๆ (ในแอลเอมีถึง 42 แผนก) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงสนับซิตี้เคาน์เซิลทั้งหมด เช่น การแต่งตั้งหัวหน้าตำรวจ (Chief) ของ LAPD, หัวหน้าดับเพลิง, หัวหน้าแผนกประปา ขยะ การจราจร รวมถึงหัวหน้าดูแลสนามบิน LAX และยังเป็นคนแต่งตั้งคณะกรรมาธิการต่าง ๆ (Commissions or Committees) ซึ่งทำหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีในการอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเรามีเรื่องกับทางซิตี้ ต้องหาสมาชิกสภาเทศบาลของเราให้เขาช่วยเหลือก่อนใคร (ต้องรู้ว่าเราอยู่ในเขตไหนจาก 15 เขตปกครอง)

               ส่วนตำแหน่ง City Controller (ผู้ตรวจสอบบัญชีกลาง) และ City Attorney (อัยการของซิตี้) มีหน้าที่ดูแลกฎหมายของซิตี้ ที่เรียกว่า  City Ordinances ดำเนินเรื่องฟ้องคดีอาญาแบบลหุโทษ ซึ่งสองตำแหน่งนี้ประชาชนเป็นผู้เลือกเข้ามาจากการเลือกตั้งทั่วไปในทุก ๆ 4 ปีเช่นกัน (ได้ 2 เทอม 8 ปี)

               ในระดับเคาน์ตี้ (มณฑล) ในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ได้รับการดูแลโดยคณะกรรมการบอร์ด 5 ท่าน เรียกว่า 5 Member Board of Supervisors แต่ละท่านได้รับเลือกจากประชาชนในเขตมารับตำแหน่งครั้งละ 4 ปี ถูกเลือกเข้ามาได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (12 ปีมากที่สุด) มีการเลือกประธาน, รองประธาน กันเอง ใน 5 คนนี้ มีฉายาว่า เรียกกันว่า “Five Little Kings”เงินเดือนปีละ $230,420 ในปี 2011 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนคนละกว่า 100 ตำแหน่ง

เขต 1 (First District)              Gloria Molina

เขต 2 (Second District)         Mark Ridley Thomas

เขต 3 (Third District)            Zev Yaroslavsky

เขต 4 (Fourth District)           Don Knabe

เขต 5 (Fifth District)              Michael D. Antonovich

               ในปี 2014 นาง Gloria Molina และ นาย Zev Yaroslavsky จะหมดวาระลง (Term Limits) ต้องดูว่าเราอยู่ในเขตไหน แล้วไปลงคะแนนเลือกผู้ที่เราคิดว่าจะช่วยเราได้ในยามเดือดร้อน

               ใน LA County มีถึง 88 เมือง และ 134 Unincorporated Communities คือชุมชมย่อยที่ไม่ได้ขึ้นกับเมืองไหน เช่น Newhall, Rowland Heights, Hacienda Heights, Marina del Ray La Crescenta เป็นต้นคณะกรรมการชุดนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศมนตรีให้กับ 134 ชุมชนเหล่านี้ด้วย มีงบประมาณใช้จ่ายประจำปีถึง $22.5 Billion Dollar มีแผนกต่าง ๆ และพนักงานทำงานถึง 95,000 คน มีอำนาจแต่งตั้งหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ County เช่น Health Department, โรงพยาบาลของเคาน์ตี้ USC, Horbor, UCLA, Animal Control, สนามบินเล็ก ๆของ 134 ชุมชน, LA County Fire Department คณะกรรมการบอร์ดนี้ยังเป็นผู้ดูแลงบประมาณของ LA County Sheriff’s Department และ LA County Assessor’s Office ด้วยแต่ไม่มีสิทธิแต่งตั้งหรือไล่ออกหัวหน้าของสองหน่วยงานนี้ เพราะท่าน  Sheriff (Lee Baca) และ Assessorเป็นบุคคลที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามา

               ส่วนอัยการของเคาน์ตี้ (District Attorney)ได้เงินเดือนปีละ $369,990 มีลูกน้อง 2,155 คน มีหน้าที่ดำเนินคดีกฎหมายอาญาร้ายแรง (Felony) เป็นกฎหมายของรัฐ และรวมถึงคดีลหุโทษที่เกิดใน 134 ชุมชนที่เขาไม่มีอัยการดูแลเอง ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ทุก ๆ 4 ปี ไม่มีกำหนดระยะเวลา

               LA County Assessor’s Office ดูแลเกี่ยวกับภาษีที่ดิน จัดเก็บ ปรับ ประเมินภาษีที่ดินประจำปี ประชาชนเลือกเข้ามาทุก 4 ปี ไม่มีกำหนดระยะเวลา เงินเดือนปีละ $225,324 ซึ่งเหมือนกับ LA County Sheriff ที่เลือกตั้งทุก 4 ปีโดยไม่มีกำหนดเวลา ได้เงินเดือนปีละ $345,703 มีลูกน้อง 18,375 คน

               ส่วนระดับรัฐที่มาจากการเลือกตั้งตามธรรมนูญของรัฐแคลิฟอร์เนีย (Constitutional Officers)

               ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย (Governor) นาย Jerry Brown JR. ได้ เงินเดือน $155,100 ต่อปี มีเจ้าหน้าที่สนับสนุน 120 คน มีอำนาจแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ ถึง 16 กระทรวง มีอำนาจเซ็นกฎหมาย หรือวีโต้กฎหมายที่ผ่านจากสองสภา ที่เรียกว่า

(สภาล่าง)               Assembly               ส.ส. มี 80 ท่าน แบ่งเป็น 80 เขตปกครอง

(สภาบน) Senate     ส.ว. มี 40 ท่าน แบ่งเป็น 40 เขตปกครอง

สภาล่างอยู่วาระละ 2 ปี          อยู่ได้อย่างมาก 2 เทอม 4 ปี

สภาบนอยู่วาระละ 4 ปี          อยู่ได้อย่างมาก 4 เทอม 16 ปี

เงินเดือนของสมาชิกสภาล่างประมาณปีละ $126,825 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนคนละประมาณ 15 คน

เงินเดือนของสมาชิกสภาบนประมาณปีละ $155,516 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนเกือบ 20 คน แล้วแต่ว่าเป็นกรรมาธิการคณะไหนด้วย

               รองผู้ว่าการรัฐฯ (Lieutenant Governor) นาย Gavin Newsom   และเป็นประธานสภาบนด้วย (President of the Senate) 

               ผู้ตรวจเงินแผ่นดินของรัฐ (State Controller)         John Chiang

               ผู้ตรวจการกระทรวงการคลัง (State Treasurer)  Bill Lockyer

               ผู้ตรวจการกระทรวงศึกษา (State Superintendent)  Tom Torlakson

               อัยการสูงสุดของรัฐ (Attorney General)  Kamala D. Harris

               เลขานุการของรัฐ (Secretary of State)  Debra Bowen

               ผู้ตรวจการบริษัทประกันภัย (Insurance Commissioner)  Dave Jones

               คณะกรรมาธิการด้านภาษีของรัฐ (Board of Equalization) แบ่งเป็น 4 เขต มีผู้แทน 4 ท่าน และผู้ตรวจเงินแผ่นดินของรัฐอีก 1 ท่าน รวม 5 ท่าน

เขต 1       Betty T. Yee

เขต 2       George Runner

เขต 3       Michelle Steel

เขต 4       Jerome E. Horton

ท่านที่  5 คือผู้ตรวจเงินของรัฐ John Chiang มาเป็นนั่งตำแหน่งประจำเพื่อให้มีคะแนนตัดสินในการโหวต กรณีมีคดีภาษีอุทธรณ์ และนโยบายต่างๆของกรมสรรพากรและกรมสรรพสามิตของรัฐ         เหตุที่ต้องเขียนเพื่อให้ท่านเข้าใจว่า นักการเมืองเหล่านี้มีเงินเดือนเป็นแสนๆเหรียญต่อปี มีสวัสดิการอีกสารพัด มีเจ้าหน้าที่คอยสนับสนุนในการดูแลประชาชนของเขาหาก พวกเราเดือดร้อนเราต้องรู้ว่าใครมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอะไร เหมือนการไปหาหมอถ้าเจ็บป่วยหนัก ก็ต้องหาหมอที่มีความชำนาญเฉพาะด้านนั้น ๆ

 ส่วนในระดับประเทศหรือรัฐบาลกลางก็มี ส.ส.(Congressman) ของสภาล่าง, House of Representatives ซึ่งมีทั้งหมด 435 คน จาก 50 รัฐของประเทศ ในแคลิฟอร์เนียมี 53 คน แบ่งเป็น 53 เขตปกครอง เงินเดือน $174,000 ต่อปี เลือกตั้งทุก ๆ 2 ปี และไม่มีกำหนดระยะเวลา

ส.ว. (Senator) ของสภาสูง(Senate) มี 100 คนจาก 50 รัฐ แบ่งเป็นรัฐละ 2 คน เงินเดือน ปีละ $174,000 เลือกตั้งเข้ามาทุก ๆ 6 ปี ไม่มีกำหนดระยะเวลา

ถ้าคุณมีเรื่องเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐบาลกลางเช่น กระทรวงแรงงาน (Department of Labor) ที่ดูแลเรื่องค่าจ้างแรงงาน กระทรวงการคลัง ที่ดูแล IRS กระทรวงความมั่นคง (Homeland Security) ที่ดูแลเรื่องคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เรื่องวีซ่าถาวร (ใบเขียว) หรือทำซิติเซ่น กระทรวงการต่างประเทศ ดูแลสถานทูตอเมริกันประจำประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะการออกวีซ่าท่องเที่ยวชั่วคราว  เราสามารถขอความช่วยเหลือจาก ส.ส., ส.ว.ระดับประเทศจากรัฐของเราได้ ซึ่งเขาสามารถสอบถามจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางได้ทุกหน่วย

ฉบับหน้าผมจะเขียนสนับสนุนเพื่ออยากจะเห็นวัดไทยที่มีอยู่หลายสิบวัดในแคลิฟอร์เนีย มีเมรุเผาศพของตัวเองได้อย่างไร กอปรกับการมีรายได้ประจำไม่ใช่เฉพาะจากคนไทย แต่รวมถึงชาวเอเชียทั้งหมดเลยที่จะมาใช้บริการแบบ One Stop Service มีศาลาสวดพระอภิธรรม พร้อมโดยมี คุณพัชรีวรรณ ชัยสมบูรณ์ ที่ทำงานด้านนี้มากว่า 20 ปี จะบอก “Know How” เพื่อเป็นอนุสรณ์ก่อนที่เธอจะเกษียณอายุ วัดจะได้มีรายได้มากกว่าเปิดตลาดนัดอาหารเสียอีก ดีกว่าให้บริษัทฝรั่งกินเงินของเราแต่กับเคลมว่าเป็นสุสานไทย (แต่ชื่อ) อย่างที่ท่านเจ้าอาวาสวัดไทยแห่งลอสแอนเจลิส พระราชธรรมวิเทศ ชอบเทศน์ในงานศพว่า

คนเรากำหนดวันเกิดได้ แต่ไม่มีใครกำหนดวันตายได้ ทุกคนต้องตายเหมือนกันหมด

 

โชคดีครับ