Get Adobe Flash player

เมื่อพระอาจารย์ หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินฺธโร มีเมตตามาเปิดอบรมที่แอลเอ... โดย ลีนา ดีสมเลิศ ฉัตรประภาชัย

Font Size:

4 กรกฎาคมที่ผ่านมา คือวันชาติอเมริกาที่ ธอมัส เจฟเฟอร์สัน โดยการผลักดันของ จอห์น แอดัมส์ หัวหน้าคณะกรรมาธิการสภา ให้เขาเขียนเอกสารประกาศอิสรภาพ (Declaration of Independence) จากประเทศแม่ คือสหราชอาณาจักร มีใจความตอนหนึ่งว่า “มนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกัน และทุกคนมีสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข...” เพื่อยื่นต่อสภาคองเกรส เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.1776 ซึ่งผู้แทนจาก 13 รัฐได้ลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์การประกาศเอกราชนี้ จึงถือเป็นวันกำเนิดอย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกา เมื่อ 241 ปีที่แล้ว

แล้วพวกเราชาวไทยในแอลเอและปริมณฑล ได้ประกาศอิสรภาพให้ตัวเองพ้นจากเครื่องพันธนาการ จากชีวิตที่เต็มไปด้วยความครุ่นคิด ยุ่งเหยิง วุ่นวาย และกิเลสต่างๆ ที่ครอบงำเราในยุคโลกาภิวัตน์บ้างหรือยัง

วันนี้ผู้เขียนจึงอยากเขียนเรื่องที่เราควรจะหันมารักตัวเองบ้าง ให้รางวัลชีวิตกับตัวเอง ด้วยการเรียนสมาธิ

เรากินข้าวปลาอาหาร พักผ่อน หลับนอน เพื่อบำรุงร่างกายฉันใด เราก็ควรให้ใจเราได้พัก และให้อาหารใจแก่จิตใจเราบ้างฉันนั้น อาหารใจในที่นี้ คือการฝึกและทำสมาธิ! เพราะประโยชน์ที่แท้จริงคือความสุขสบาย และผลที่ได้คือการสะสมพลังจิต

สมาธิมีอยู่ 2 ชนิด คือ สมาธิธรรมชาติ และสมาธิที่สร้างขึ้น!

พลังจิตมีในตัวเราทุกคน เราสร้างพลังจิตทุกวัน แต่ในปริมาณที่น้อยนิด คือช่วงขณะก่อนหลับ อาจเพียงแค่ 5-10 นาทีเท่านั้น ซึ่งเราเรียกว่า สมาธิธรรมชาติ แล้วเราก็หลับไป... ตื่นขึ้นมากระชุ่มกระชวย และทำงานได้ แต่หากเรานอนไม่หลับ ก็จะเกิดความกระวนกระวาย ถ้านอนไม่หลับหนึ่งหรือสองวันก็คงพอไหว แต่ถ้านอนไม่หลับเป็นเวลาหลายๆ วัน ก็มีปัญหาแล้ว และถ้าหลายๆ อาทิตย์ก็เกิดเรื่องใหญ่เลย ทีนี้ก็ไม่สามารถควบคุมจิตใจอะไรได้ สติก็ฟั่นเฟือน นอกจากนั้น การเรียน การทำงานอย่างจดจ่อ หรือการอ่านหนังสือก็ล้วนเป็นสมาธิธรรมชาติ ฉะนั้นสมาธิธรรมชาตินี้ จึงเปรียบเสมือนคนมีเงิน ที่มีเงินใช้วันต่อวัน ไม่มีเหลือเก็บ

แต่อะไรคือจุดประสงค์ของสมาธิที่สร้างขึ้นมา จิตใจเราเปรียบเสมือนน้ำในแม่น้ำลำคลองที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน แพร่โรคระบาดได้ เราจึงต้องกรองอารมณ์ต่างๆ จากจิตใจเรา ด้วยความคิดฟุ้งซ่านต่างๆ ให้เหลือเพียงอารมณ์เดียว ด้วยการบริกรรม “พุทโธ” ลงไปในฐานจิต (พุทโธ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน บริสุทธิ์) จึงชื่อว่า บริกรรมเพื่อความสะอาด กำจัดมลพิษมลภาวะของจิตใจ เป็นการกำหนดใจลงที่ใจ ในที่สุดก็จะเกิดความสงบ ความสงบคือไม่มีอารมณ์ จิตใจจึงได้พักผ่อน มีความสุขสบาย เบากาย เบาใจ เรียกว่าจิตเป็นสมาธิ จิตเป็นสมาธิถือเป็นอานิสงส์ ที่พระพุทธองค์ถือว่าเป็นผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ เพราะเป็นธรรมะชั้นสูง ผู้ที่ปฎิบัติสมาธิได้นี้ ต้องอาศัยความศรัทธา ความมั่นคงในจิตใจ เพราะสมาธิคือนามธรรม จับต้องไม่ได้ ผู้ปฎิบัติจะเห็นเอง รู้สึกได้เอง

ถ้าเราทำความเพียร อดทน ทำสมาธิต่อเนื่อง จะทำให้พลังจิตมีศักยภาพ ซึ่ง 60% ของพลังจิตนี้ จะเก็บไว้ได้และสะสมข้ามภพข้ามชาติได้ และที่เหลืออีก 40% จะถูกนำออกมาใช้อย่างอัตโนมัติ เวลาที่เกิดวิกฤตที่จะต้องแก้ไข เราจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง สมาธิที่สร้างขึ้นมานี้ เพื่อสะสมพลังจิต ให้จิตที่ท้อแท้อ่อนแอ สามารถเข้มแข็งขึ้นมาได้ เพื่อทำให้เราเป็นคนมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ และมีเมตตา ผู้ที่มีพลังจิตสูงสามารถทำสิ่งที่คนอื่นว่ายากให้เป็นเรื่องง่าย เพราะฉะนั้น พลังจิตสามารถสร้างขึ้นได้อย่างมหาศาลจากการทำสมาธิ และเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำแก่มวลมนุษยชาติ  สรุปคือ พลังจิตเกิดขึ้นจากการทำสมาธิเท่านั้น

พระอาจารย์หลวงพ่อได้กล่าวถึงประโยชน์ของสมาธิ ดังนี้

 1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล
 2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
 3. ทำให้สมอง ปัญญาดี
 4. ทำให้รอบคอบก่อนทำงาน
 5. ทำให้ระงับความร้ายกาจ
 6. บรรเทาความเครียด
 7. มีความสุขพิเศษ
 8. ทำให้จิตใจอ่อนโยน
 9. กลับใจได้
 10. เวลาจะสิ้นลม พบทางดี
 11. เจริญวาสนาบารมี
 12. เป็นกุศล

ผู้เขียนได้เรียนรู้หลักสูตรครูสมาธิที่ศูนย์ทิพย์ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ แคลิฟอร์เนีย เป็นรุ่นที่ 2 ของแอลเอ ชื่อรุ่นดาวดึงส์ โดยการชักชวนของลูกสาว “น้องอลิสา” ที่จบรุ่นที่ 1 ชื่อรุ่นพยัคฆ์ แรกๆ ผู้เขียนก็ปฏิเสธคำชวนตลอด บอกว่า “แม่ไม่เรียน แม่ไม่มีปัญหา แม่ไม่อยากเห็น...อะไร และแม่ก็ไม่ว่าง” นั่นคือคำตอบที่ผู้เขียนยืนกราน โดยที่ไม่รู้อย่างจริงจังว่า สมาธิคืออะไร ทำไปทำไม เพื่ออะไร และได้อะไร

จนกระทั่งปลายเดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2558 ได้บินกลับจากเมืองไทยไปงานวันเกิดของคุณแม่ผู้เขียน ก็ยังได้ยินเสียงรบเร้าจากลูกอีก ลูกพูดว่า… “ถ้าแม่อยากได้อะไร ลูกจะหามาให้แม่ แค่ไปลองเรียนดูนะด้วยความใจอ่อน และทนเสียงรบเร้าจากลูกไม่ได้ ก็ได้เข้าไปเรียนทันที ซึ่งเป็นอาทิตย์ที่ 2 ของการเรียนการสอนแล้ว ปรากฏว่า ตั้งแต่เข้าไปเรียน ผู้เขียนก็ไม่เคยขาดเรียนเลยแม้แต่วันเดียว

ด้วยประสบการณ์ส่วนตัว พอเรียนไปได้ 3 เดือนก็บอกไม่ถูก มันมีความสุขพิเศษ และรู้แล้วว่าความสุขนั้นอยู่ที่ใจนั่นเอง และจากการที่ติดกาแฟมาเป็นสิบๆ ปีก็เลิกได้ พอเดินจงกรม ก็เริ่มเหนื่อยหลังจากเดินช้าๆ เพียง 15 นาทีเท่านั้น ทำให้รู้ว่าหัวใจเรามีปัญหา แต่พอเดินไปได้ราว 4 เดือน อาการเหนื่อยก็หายไป ทำให้เดินจงกรมได้คล่องใน 30 นาที

...ครั้งหนึ่ง อาจารย์บรรยายชื่อ อ.สุปรีดิ์ วนาพรรณ์ จากเท็กซัส เล่าว่า ท่านทำสมาธิมา 30 ปี แต่พอได้มาเรียนหลักสูตรครูสมาธิจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ ถึงได้รู้ว่าท่านทำสมาธิมาแบบผิดๆ ถูกๆ

...พระอาจารย์หลวงพ่อเล่าว่า ฝรั่งคาเนเดี้ยน (ชาวแคนาดา) มาเรียนจนจบหลักสูตร พอสอบผ่านก็ได้รับใบประกาศฯ แต่บอกว่า เอามาคืนหลวงพ่อ เพราะเรียนแล้วไม่ได้อะไรเลย จนวันหนึ่งชายฝรั่งนั้นขับรถและโดนคนขับรถอีกคันปาดหน้า เกิดทะเลาะวิวาท ชักปืนออกมา แต่มีสติ จึงเก็บปืนเข้าไป… เลยกลับมาทวงใบประกาศฯ คืนจากหลวงพ่อ เพราะเขารู้แล้วว่า เขาได้อะไรจากการเรียนสมาธิ

...มีอีกครั้งหนึ่งพระอาจารย์หลวงพ่อเล่าว่า หญิงคาเนเดี้ยน อายุ 80 ปี มาเรียน เดินจงกรมไม่ได้ เดินไปนิดหนึ่งก็ต้องหยุดพัก เดินต่อไปอีกหน่อยก็หยุดพักอีก เธอถามหลวงพ่อว่าจะให้ทำอย่างไรเพราะเดินไม่ได้ หลวงพ่อตอบว่า จะทำยังไง? ก็ต้องทำต่อไปนั่นแหละ และอีกหลายเดือนต่อมา เธอก็เดินได้คล่องครบ 30 นาที โดยไม่ต้องหยุดพัก

หลังจากผู้เขียนเรียนจบหลักสูตรครูสมาธิ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว 2559 ก็ได้ไปร่วมฝึกภาคสนาม เดินธุดงค์ที่ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เป็นภาคปฏิบัติ เพื่ออดทนต่อความยากลำบาก และทำความเพียร เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ซึ่งมีลูกศิษย์ที่เรียนจบจากประเทศไทย อเมริกา และแคนาดา รวม 6,000 กว่าคน และยังจิตอาสาอีก ก็รวมเป็นกว่า 8,000 คน ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ไปปฏิบัติภาคสนามเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หรืออาจจะไม่ไปก็ได้

หลังจากนั้น จึงรอพระอาจารย์หลวงพ่อมาปีกว่า เพื่อเรียนอาจาริยสาสมาธิ เพื่อเป็นอาจารย์บรรยายของสถาบันฯ และในที่สุดหลวงพ่อท่านมีเมตตาอย่างสูง บินมาจากแคนาดา มาเปิดอบรมอาจาริยสา ที่แอลเอ เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เอง โดยที่ท่านไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ถึงแม้ท่านก็อายุได้ 98 ปีแล้ว

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิ มาเป็นเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เพื่อจุดประสงค์ในการเผยแผ่วิชาสมาธิเพื่อความสันติสุขของโลก โดยมีกว่า 190 สาขาทั่วประเทศไทย และ 8 สาขาที่ประเทศแคนาดาที่หลวงพ่อพำนักอยู่ และอีก 3 สาขาในสหรัฐอเมริกา คือ ดัลลัส และฮูสตั้น (รัฐเท็กซัส) และแอลเอ (รัฐแคลิฟอร์เนีย) และหลวงพ่อท่านมีเจตนารมณ์ที่จะขยายสาขาไปยังรัฐอื่นๆ และประเทศอี่นๆ ด้วย

ที่สาขาแอลเอ คือ ศูนย์ทิพย์ วัดป่าธรรมชาติ ท่านเจ้าอาวาส พระราชญาณโกศล หรือ ท่านเจ้าคุณเหรียญ เป็นประธานศูนย์ทิพย์ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนมาแล้ว 4 รุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน คือ

 • รุ่นพยัคฆ์ (ประธานรุ่น คุณประสิทธิ์ สระมาลา)
 • รุ่นดาวดึงส์ (ประธานรุ่น คุณสำรวย เอื้อยอ่อง <แทน>)
 • รุ่นดุสิต (ประธานรุ่น คุณบัญญัติ นพคุณ)          
 • รุ่นอนันตชัย (ประธานรุ่น คุณสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง)

และรุ่นต่อไปคือ รุ่นมหาโชติปัญญา (ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่) ซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม 2560 นี้ โดยวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม จะเป็นวันปฐมนิเทศ

จึงอยากเชิญชวนพี่น้องกัลยาณมิตร ให้เข้ามาเรียนหลักสูตรสมาธิไฮเทค จากประสบการณ์กว่า 60 ปี ของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ มาย่นเหลือเพียง 6 เดือน เรียนเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. เรียนฟรี อบรมฟรี อาหารกลางวันฟรี ของว่าง ชา กาแฟ เครื่องดื่มฟรี นอกจากค่าหนังสือประกอบการเรียน 3 เล่ม เล่มละ $30 ซีดี 7 แผ่น แผ่นละ $10 หากท่านต้องการจะซื้อไว้ศึกษาทบทวน

หลักสูตรสมาธิไฮเทคนี้ จะสอนท่านให้เข้าใจตั้งแต่พื้นฐานขั้นต้น สอนอย่างเป็นระบบ อธิบายละเอียด ตั้งแต่ไม่มีความรู้ จนสามารถเป็นครูสมาธิได้ เพื่อท่านจะได้สอนตัวเองและสมาชิกในบ้านได้

หากท่านมีข้อสงสัย โทรสอบถามได้ที่ คุณแอน 949-394-9795 คุณจอห์น 909-979-0128 หรือคุณนิด310-408-4149 หรือโทรปรึกษาผู้เขียน ลีนา ได้ที่ 714-803-3333 ยินดีพาทัวร์ชมสถานที่และห้องเรียน หากท่านอยู่ไกลก็สามารถมาหาเพื่อนคาร์พูลด้วยเวลาเปิดเรียนแล้ว หรืออาจจะนอนค้างที่วัดถ้าสถานที่อำนวย

ผู้เขียนจึงเขียนคอลัมน์นี้ขึ้นมา เพื่อตอบแทนพระคุณของพระอาจารย์หลวงพ่อ ที่ท่านประสิทธิ์ประสาทความรู้วิชาสมาธิให้ข้าพเจ้า และเพื่อนๆ ครูสมาธิ และมวลมนุษยชาติ โดยที่หลวงพ่อท่านปวารณาที่จะอุทิศตัวเพื่อพระพุทธศาสนาจนชีวิตจะหาไม่ ตามคำสัญญาที่ท่านให้ไว้กับตาผ้าขาวที่มาช่วยเหลือท่าน ตอนท่านเป็นเด็กอายุ 13 ปี และเป็นอัมพาตจากการทำงานหนักเกินไป จนหมดหวัง ช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว จนหายเป็นปกติ ท่านถึงต้องอดทนกับความเหน็ดเหนื่อยและทำงานอย่างมิได้หยุด เพื่อความสันติสุขของโลก!

            *ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง*

            *ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง*

            *ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง*

ขออนุโมทนาล่วงหน้าสำหรับผู้ที่กำลังจะได้มีโอกาสเรียนรู้แก่นแท้ของชีวิต!

 คติ จากพระธรรมมงคลญาณ

            ด้วยใจ    เชื่อมั่นและศรัทธา

            ด้วยวาจา ถามหาใครคือผู้รู้

            ด้วยกายา ยังคงปฏิบัติสมาธิอยู่

            ด้วยพลังจิต  มีมากพอจึงพบผู้รู้

            ด้วยผู้รู้    จึงพบจุดพลังอำนาจ

กลอน จากพระธรรมมงคลญาณ

            สถาบันพลังจิตตานุภาพ       นามา

            พระธรรมมงคลญาณ          เริ่มต้น

            มีนักศึกษามาเรียน            หลายหลาก หลายคณา

            มีความสนใจเปี่ยมล้น          สำเร็จแล้วสมใจ         

คติพจน์

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระปรมาจารย์และพระอาจารย์ใหญ่ของหลวงพ่อวิริยังค์

การตำหนิติเตียนผู้อื่น

แม้เขาจะผิดจริงหรือไม่ผิด

ก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให้ขุ่นมัวไปด้วย

และเป็นสาเหตุทำให้เกิดทุกข์

เพราะฉะนั้นควรพิจารณาตัวเองจะดีกว่า

 

ธรรมโอวาท

พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ พระอาจารย์องค์แรกของหลวงพ่อวิริยังค์

ถ้าเรากลัวทุกข์

เราก็จะไม่พ้นทุกข์

ถ้าเราต้องการจะพ้นจากทุกข์

เราก็ต้องค้นหาตัวทุกข์

ถ้าเราเจอตัวทุกข์

เราก็จะกำจัดตัวทุกข์ได้