Get Adobe Flash player

ไหว้พระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิด โดย พรโสภา เรียบเรียง

Font Size:

               ความจริงไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวง ปี 2557 เสรีชัยฉบับที่ 1475 (Section 2 Page 10) ประจำวันเสาร์ที่ 2 – วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ได้นำเสนอบทความนี้ (จากสนุกดอทคอม) ไปแล้ว และเพื่อให้บทความดังกล่าวให้ท่านผู้อ่านได้เห็นภาพพระธาตุเจดีย์แต่ละปีเกิดด้วย

พระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิด

 1. ปีชวด (หนู หรือ ปีไจ้) นมัสการ พระธาตุศรีจอมทอง วัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

“ก่ออิฐถือปูน สลักเสลาลวดลายวิจิตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสหุ้มทอง งดงามด้วยศิลปะล้านนา บรรจุพระบรมสารีริกฐาตุ ส่วนพระเศียรเบื้องขวา”

 1. ปีฉลู (วัว หรือ ปีเป้า) นมัสการ พระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

“อลังการด้วยศิลปะพุกาม ยอดฉัตรทองคำล้ำค่า สถิตมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี แห่งนครหริภุญชัย บรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระนลาฎ เบื้องขวา และพระศอ”

 1. ปีขาล (เสือ หรือ ปียี) นมัสการ พระธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

“ล้ำเลอค่าด้วยเจดีย์แปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะเชียงแสนอันเกรียงไกร บรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนข้อศอกด้านซ้าย”

 1. ปีเถาะ (กระต่าย หรือ ปีเหม้า) นมัสการ พระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

“เอกลักษณ์แห่งศิลปะเมืองน่าน ที่ผ่านกาลเวลามานานกว่า 600 ปี สร้างโดยเจ้าผู้ครองนครน่านในอดีตกาล เพื่อประดิษฐาน พระมหาชินธาตุเจ้า 7 พระองค์”

 1. ปีมะโรง (งูใหญ่ หรือ ปีสี่) นมัสการ พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

“พระธาตุเจดีย์สง่างาม ตระการตาด้วยศิลปะล้านนาหริภุญชัยผสมลังกา องค์พระพุทธสิหิงค์รังสรรค์แรงศรัทธาด้วยความงามแห่งพระพุทธปฏิมาโน้มนำ”

 1. ปีมะเส็ง (งูเล็ก หรือ ปีไส้) นมัสการ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ วัดหนองบัว อำเภอเมือง จัดงหวัดอุบลราชธานี

“ความงดงามอันวิจิตร และเอกลักษณ์ของเจดีย์พุทธคยาแห่งอินเดีย ถูกจำลองมาไว้อย่างน่าทึ่ง ให้รำลึกถึงการตรัสรู้ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างขึ้นเนื่องในโฮกาสครบรอบ 25 พุทธศตวรรษ”

 1. ปีมะเมีย (ม้า หรือ ปีสะง้า) นมัสการ เจดีย์พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

“พระเจดีย์ใหญ่สีทองอร่ามตา รายล้อมด้วยเจดีย์เล็กเรียงราย ศิลปะละม้ายพระเจดีย์ชเวดากอง ของประเทศพม่า บรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกฐาตุส่วนพระนลาฎ”

 1. ปีมะแม (แพะ หรือ ปีเม็ด) นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

“ปูชนียสถานงดงามเป็นอมตะของล้านนา สูงค่าด้วยพระธาตุเจดีย์ ศิลปะเชียงแสนผสมลังกา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียร”

 1. ปีวอก (ลิง หรือ ปีสัน) นมัสการ พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

“มหาเจดีย์โบราณแห่งล้านช้าง ที่สำแดงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของสถาปัตยกรรม สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ให้โลกได้ประจักษ์ และชื่นชม บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุรังคธาตุ (ส่วนหน้าอก)”

 1. ปีระกา (ไก่ หรือ ปีเล้า) นมัสการ พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

“พระธาตุเก่าแก่ที่สร้างในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช บูรณะปฏิสังขรณ์โดยพระเจ้าติโลกราช ผู้ครองนครเชียงใหม่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนธารพระโมลี (ท้ายทอย) พระทรง พระองคุลี และพระธาตุส่วนย่อย”

 1. ปีจอ (หมา หรือ ปีเส็ด) นมัสการ พระธาตุเจดีย์วัดเกตการาม วัดเกตการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

“เลิศล้ำโอฬารด้วยศิลปะล้านนาผสมลังกา มีชื่อพ้องกับพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ สร้างขึ้นโดยพญาสามฝั่งแกน และพระสุทโธ ได้บูรณะขึ้นมาใหม่ประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง”

 1. ปีกุน (หมู หรือ ปีไก๊) นมัสการ พระธาตุดอยตุง ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

“ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะยิ่งของชาวล้านนา ไทยใหญ่ หลวงพระบาง และเวียงจันทน์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระศอ และพระรากขวัญ (กระดูกไหปลาร้า) เบื้องซ้าย”

ไหว้พระธาตุปีเกิดนี้               มงคล  ยิ่งนา

นักษัตรใดไปแห่งหน             บอกไว้

จดคำบูชาติดตัวตน  พับพก

หรือนำภาพมากราบไหว้       ช่วยให้ประหยัดเงิน

(พรโสภา ร้อยกรอง)

หมายเหตุ               ขอบคุณอาจารย์ทศพล  จังพานิชย์กุล และคู่มือไหว้พระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิด หนังสือดี ภาพสีคมชัด กระดาษอาร์ตทั้งเล่ม เหมาะประจำบ้านและห้องสมุด 160 บาท