Get Adobe Flash player

คำคม คำกลอน คำพระพุทธทาส (ตอนแรก) โดย พรโสภา

Font Size:

 

ขอพระพุทธ           คุ้มเกล้าเราทั้งผอง

ขอพระธรรม          เรืองรองส่องทั่วหล้า

ขอพระสงฆ์            ทรงบุญหนุนนำพา

ทุกชีวา                   สุขสันติ์นิรันดร์เทอญ

                                   คำ : พลอยฟ้า

 

ใครอยากอายุยืนเชิญทางนี้

               จะให้อายุยืน ต้องหัวเราะ

               แต่ต้องหัวเราะข้างใน (ซึ่งไม่มีเสียง) หัวเราะข้างนอกอายุสั้น (ซึ่งดัง ฮา ๆ) นั่นหัวเราะ

               เมื่อกิเลสมันได้ตามต้องการ หัวเราะเมื่อมีกำไร ก็ต้องร้องไห้ เมื่อขาดทุน

               หัวเราะข้างใน : ไม่มีกำไร ไม่มีขาดทุน รู้ว่ากำไรทำให้โง่ ขาดทุนทำให้ฉลาด, กำไรเกิดจากฉลาดที่ขาดทุนได้ทำให้เกิดขึ้น

               ไม่กำไร – ไม่ขาดทุน นั่นแหละทำให้อายุยืนฯ

               สุขทุกข์ก็เหมือนกัน มันเป็นแม่บทของสิ่งที่ทำให้อายุสั้น – อายุยืน ต้องเกี่ยวข้องกะมันให้ถูกวิธี (เจ็บไข้ หรือสบายดี ก็นัยเดียวกัน)

               สติเท่านั้น ช่วยได้

               อย่าหัวเราะ ซึ่งคู่กับ ร้องไห้, อายุจะยืน แล้วจะรวย ด้วยอริยทรัพย์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนไม่มีความตาย

พุทธทาสภิกขุ

               คำคม คำกลอน คำพระพุทธทาส ยังไม่จบหรือยังไม่ครบของเรื่องชุดนี้เท่าที่ผู้เรียบเรียงได้นำเสนอในตอนต้น ได้ตัดภาพประกอบในบางเรื่องไป เพราะเกรงว่าจะเกินเนื้อที่ เช่น ใครอยากจะอายุยืนเชิญทางนี้ มีภาพเขียนประกอบ 2 ภาพ และคำบรรยาย (ดังที่คัดมานั้น) เป็นตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตามความสำคัญ และคำพูด ประหนึ่งฟังเสียง ฟังธรรมจากท่านพุทธทาส แต่นี่กลายเป็นความเรียงธรรมดา ๆ จึงหมดอรรถรสไป ก็อภัยไว้ด้วย

               รับประกันในตอนที่ 2 “คำคม คำกลอน คำพระ หรือ (คำสอน) พุทธทาสเป็นภาพเขียน ภาพวาด (การ์ตูน คล้ายสมัยประยูร จรรยาวงศ์) นำมาร้อยเปอร์เซนต์เต็ม ครู-อาจารย์สอนภาษาไทย ควรตัดเสรีชัยฉบับต่อไปไว้ได้เลย นับว่าเป็นอุปกรณ์การสอนอย่างดีทีเดียว นะจะบอกให้

               แล้วคุณมี “ปัญหา” หรือเปล่าล่ะ

               ถ้ามี เห็นทีจะต้องคอยอ่าน “ข้อคิดเพื่อชีวิตไม่มีปัญหา” ในฉบับต่อไป