Get Adobe Flash player

คำคม คำกลอน คำพรพุทธทาส (ตอนจบ) โดย พรชัย ภู่โสภา

Font Size:

 

   คำคม คำกลอนฯ แรกนั้น                   บรรยาย

สองอ่านดูการ์ตูนสบาย                        สุขได้

พุทธทาสเทศน์ธรรมคำง่าย                   บอกต่อ  กันนา

ข้อคิดเพื่อชีวิตนั้นไซร้                          ช่วยได้เรื่องปัญหา

พรชัย ภู่โสภา (ร้อยกรอง)

เกริ่นนำ

               ในตอนแรกของ “คำคม คำกลอน คำพระพุทธทาส” ในตอนที่แล้วนั้นได้นำคำกลอนขอภาวนา พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ปกป้องคุ้มครองผู้มีศีล มีธรรม ผู้ประพฤติดี ฯลฯ ได้มีความสุข ความเจริญ

               แล้วต่อด้วย “ใครอยากอายุยืนเชิญทางนี้” ด้วย เสียงหัวเราะ, ความโง่ ความฉลาด ไปจบเอาที่ ไม่กำไร-ไม่ขาดทุน นั่นแหละทำให้อายุยืน

               นอกจากนั้น ท่านพุทธทาสให้บทความสั้น ๆ ถึงการเรียนชีวิต พยายามอย่าแสวงจากแหล่งนอก, อย่ายึดมั่น นั่นนี่ ที่เรียกกฎ และให้รู้รสหมดทุกด้านที่ผ่านมา แล้วมาปิดเรื่องตอนแรกด้วย อย่าเห็นแก่ตัว อ่านกันหรือยังคะ

ข้อคิดเพื่อชีวิตไม่มีปัญหา

               เป็นชื่อเรื่องละครชีวิตเรื่องหนึ่ง ๆ ของมนุษย์เรา เขียนเรื่องและบทโดยท่านพุทธทาสภิกขุ ส่วนภาพตามจินตนาการจากบทเขียนเป็นภาพโดยอาจารย์กฤช จุลกะเศียน

               ถ้าหากจะสรุปโครงสร้างของ “ข้อคิด เพื่อชีวิต ไม่มีปัญหานั้น จัดแบ่งเรื่องนี้เป็น 4 ฉากใหญ่ แต่ละฉากเป็นเรื่องหรือบทย่อย 4 บท ดังนั้นในเรื่องนี้จะมีเรื่องย่อยหรือบทถึง 16 เรื่อง/บท ด้วยกัน

               นอกจากนั้น อยากจะบอกท่านผู้อ่านที่จะทำความเข้าใจ หรือครู อาจารย์ จะนำไปเป็นตัวอย่างเพื่อไปสอนศิษย์ ควรจะหาสมุดบันทึกตั้งแต่เรื่อง/บทแรกไปจนน่าจะครบ 16 เรื่อง/บท ไม่เช่นนั้นจะลืม

               เช่น เรื่อง/บทที่ 1 สมัยที่ต้อง “ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา” นั้นคนเขารู้จักหน้าตาของตัวเองดีกว่า สมัยมีกระจกเงาของเรา จะเห็นได้ว่า เรื่อง/บทที่ 1 นี้ คือ เงา “ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา” เป็นสำนวนของไทยด้วย จะพูดหรือขยายความในเรื่อง/บทนี้ จะต้องค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย จึงจะได้เงาที่มีคำอธิบายได้สมบูรณ์ขึ้น เป็นต้น

 

               คำคม คำกลอน คำพระพุทธทาส ใช่มีเท่าที่นำมาเสนอเพียง 2 ตอน เท่านั้นไป นี่เป็นเพียงตัวอย่างหรือเรื่องธรรมะ ที่หยิบจับได้ง่าย เขียนไว้ในหนังสือฉบับเล็ก ๆ (หรือจะบอกได้ว่าเป็นเศษหนึ่งส่วนพันของท่านพุทธทาสฯ เป็นอย่างน้อย)

เอกสารอ้างอิง

หนังสือฉบับจิ๋ว ขนาดกว้าง 5 ½ x 5 ½ นิ้ว ชื่อ ส.ค.ส. (สื่อความสงบ) 2553 เรื่องอยู่ด้วยปัญญา ปัญหาไม่มี จัดพิมพ์โดย กองทุนห้องสมุดจำปีรัตน วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี, พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 140,000 เล่ม