Get Adobe Flash player

ส.ค.ส. ภาพมงคลของขวัญสิริมงคล โดย พรโสภา

Font Size:

                ส.ค.ส. แผ่นพับนี้           มงคล  นักเอย

ไปรษณีย์ออกแบบเยี่ยมยล                   ส่งให้

พระบรมสาทิสลักษณ์ชื่นชน                 พสกสุข

ใครใคร่ครองภาพมงคลนี่ไซร้                ปราบปลื้มสิริมงคล (นิรันดร์)

                                          ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

                                          พรชัย  ภู่โสภา (ร้อยกรอง)

                ส.ค.ส. พ.ศ. 2547

                ส.ค.ส. ฉบับนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้เมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็นเวลา 10 ปี แล้วก็ตามสถานการณ์บ้านเมืองเกือบจะทั่วโลกเกิดความไม่สงบ แม้ประเทศของเราเองจะต้องตั้งรับด้วยการ “สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย” จะดีที่สุด และดีตลอดไป ๆ ด้วยคำที่ว่า “สามัคคี” (ผู้เขียน)

 

               ภาพมงคลของขวัญสิริมงคล

                สำนักพระราชวัง จัดทำอัลบั้มภาพมงคลเป็นครั้งที่สอง เป็นภาพชุดมีทั้งหมด 2 ชุด วางจำหน่ายให้ประชาชนนำไปเป็นของขวัญมอบให้กับบุคคลที่เคารพรักในโอกาสต่าง ๆ หรือเลือกหาไว้เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

                ภาพชุดทั้งหมดที่จัดทำขึ้นเป็นภาพจากหนังสือพระราชทาน เมื่องานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาที่ผ่านมา ภายในเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระเยาวน์จนถึงปัจจุบัน ที่เป็นไฮไลท์ของภาพชุดมงคลที่จัดทำขึ้นครั้งนี้คือ ภาพ 9 รัชกาล มี 2 ขนาด คือ 12x36 นิ้ว และ 8x16 นิ้ว และยังมีภาพในงานพระราชพิธีออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 เป็นภาพพานอรามา ขนาด 12x24 นิ้ว

                อนึ่ง ภาพทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพประวัติศาสตร์ ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางจิตใจสำหรับคนไทย เหมาะสำหรับเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่าง ๆ หรือเก็บสะสมเป็นภาพสิริมงคลแก่ตน สนใจที่จะเลือกหาภาพชุด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2623-5500 ต่อ 3102, 0-2623-5499 ต่อ 3102 และ 0-2222-0094