Get Adobe Flash player

เวทีเสรีชัย

Font Size:

ประเทศไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายกับประเทศเยอรมันนีเมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง เริ่มจากฮิตเล่อร์ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนพลเมืองชาวเยอรมันให้เป็นผู้นำด้วยคะแนนเสียงที่ชนะคู่แข่งอย่างท่วมท้น

พรรคนาซีของฮิตเล่อร์ได้ทำการแบ่งแยกชนชั้นให้เกิดความระส่ำระสาย, อ่อนแอ, แตกแยก, เกลียดชังหวาดระแวงซึ่งกันและกัน มีนโยบายกำจัด “ชาวยิว” ฮิตเล่อร์ทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศเยอรมันนียิ่งใหญ่

เมื่อไม่นานนักประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้ง และชนะใจประชาชนคนไทยมากมายหลายคน ได้ร่ำรวยอย่างรวดเร็วมากกว่าผู้นำทุกประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย สังคมไทยมีคำศัพท์ “รากหญ้า”

ที่เยอรมันนีฮิตเล่อร์มีตำรวจ “เก๊ตตาโป” คอยปกป้องคุ้มครอง

ที่ประเทศไทย เคยมีตำรวจ “แตงโม”

พรรคนาซีของฮิตเล่อร์มีหน่วยเอสเอส (SS) มีเครื่องหมายหัวกระโหลก และกระดูกไขว้เป็นสัญลักษณ์ใส่ชุดแต่งกายสีดำเป็นที่น่ากลัวเพราะคอยสอดส่องเป็นหูเป็นตาว่าจะมีใครไม่เห็นด้วยกับพรรคนาซีก็จะลอบทำร้าย

ที่ประเทศไทยมี “เสื้อแดง”

หลายประเทศในโลกนี้รวมทั้งสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมกันต่อสู้ยับยั้งเยอรมันนีในครั้งนั้น ทรัพย์สินเหลือคนานับเสียหายถูกทำลาย ผู้คน สัตว์ สิ่งแวดล้อมต้องสูญสิ้น จิตใจศีลธรรมกระทบกระเทือนอย่างหนัก รวมทั้งเลือด น้ำตา ความสุข ความหวังก็สิ้นไปด้วย ฯลฯ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นปัจจุบันไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นอีก แม้แต่ประเทศเยอรมันนีเองก็ตาม ตัวของผู้นำคือ ฮิตเล่อร์ แม้จะไม่ได้สั่งให้ทำลายใครเป็นลายลักษณ์อักษร ทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติ ไม่เคยใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่กอบโกย เบียดบัง ฉ้อฉล ขอสัมปทานอย่างมีเลศนัย ตอดเล็กตอดน้อย ตอดคำใหญ่ ๆ รู้เห็นเป็นใจให้ครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหายมาช่วยกันรุมแทะรุมทึ้งประเทศของตัวเอง และไม่เคยยอมให้ประเทสอื่นมาเอาเปรียบเยอรมันนี

สุดท้ายทราบกันดีว่า ฮิตเล่อร์ได้รักษาศักดิ์ศรีของตัวเอง และประเทศเยอรมันนีอย่างไร...

สังคมของโลกได้ก้าวมาไกลเกินกว่าจะหวนกลับ หากจะว่าเป็นโลกไม่มีพรมแดนก็อาจจะพูดได้ ประเทศอื่นๆ จะดีบ้าง เสียบ้าง เราก็ควรคบ ขนบธรรมเนียประเพณี ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ความยากดีมีจน เราต้องยอมรับ ให้เกียรติ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่จะยอมไม่ได้กับการทำลายทำร้ายสิ่งแวดล้อม ทรมานสิ่งมีชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าของคน หรือสัตว์ ยอมไม่ได้จะให้เกิดขึ้นไม่ได้ อย่างที่เด็กเล็กบางคนกำลังหัดพูด พูดว่า “โน๋-โน่-หนา” ต้องมีกฎและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวดเร็ว และจริงจัง ไม่อย่างนั้นเราจะตามเขาไม่ทัน

ประเทศไทยนั้นเป็นเมืองแม่ อเมริกาเป็นประเทศที่ให้โอกาสจะพูดกล่าวอะไรก็ลำบากใจ ขอพูดคล้ายในเรื่องรามเกียรติ์ ตอน มัจฉานุพูดกับหนุมานว่า “เห็นเขาทำอย่างไร เจริญร่ำรวย ก็ทำอย่างเขาเถิด”

บทสรุปถึงคนไทยในประเทศไทย

1.โปรดช่วยกันหาทางให้น้ำประปาทั่วประเทศใช้ดื่มได้โดยปรอดภัย เพื่อสุขภาพ ประหยัด และเป็นหน้าตาของประเทศ

2.ให้เด็กไทยได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่แบ่งสายวิทย์ สายศิลป์) ใช้แบบเรียนที่ดีทันสมัยเหมือนกันทุกชั้น และทุกโรงเรียนในประเทศ (เกรด 1-12) ไม่มีการออกข้อสอบนอกเหนือแบบแปลก ๆ ซึ่งเป็นการทรมานเด็ก และไม่เป็นธรรม เป็นผลเสียต่อส่วนรวมในบั้นปลาย ส่งเสริมให้เด็กเรียนภาษาต่างชาติอย่างน้อย 1 ภาษา ตั้งแต่ชั้นประถมต้น

3.ช่วยสนับสนุนรัฐบาลใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาการดาวเทียม ตรวจดูแลรักษาป่า และเฝ้าระวังเหตุร้ายของภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพราะง่าย รวดเร็ว และเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4.สนับสนุนให้รัฐบาลติดต่อโดยตรงกับรัฐบาลต่างประเทศเชื่อต่อสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมมายังประเทศไทยเพื่อเป็นการเรียนรู้ของชาวไทย และชาวต่างชาติในประเทศไทย

โดย มนตรี พัฒนา