Get Adobe Flash player

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ vs ใหลตาย (ต่อ) โดย หมอยศ

Font Size:

ฉบับที่แล้วเราพูดถึงภาวะทางเดินหายใจอุดตันขณะนอนหลับซึ่งเกิดจากทางเดินหายใจอุดตันจากลิ้น เนื้อเยื่อรอบ ๆ คอตกทับทำให้ลมหายใจจากจมูกไม่สามารถผ่านเข้าไปในปอดได้ ซึ่งวิธีการแก้ไขก็คือการใส่เครื่องช่วยหายใจที่เรียกว่า CPAP ขณะนอนหลับ นอกจากนี้ยังมีอีก 2 กรณีที่ทำให้คนไข้หยุดหายใจขณะหลับก็คือ

1. Central Sleep Apnea หรือภาวะการหยุดหายใจขณะหลับจากความผิดปกติสมองหรือหัวใจ ซึ่งอยากพบได้ในคนไข้เส้นเลือดสมองอุดตัน โรคพาร์กินสัน หัวใจวาย โดยในคนไข้โรคหัวใจวายเราจะพบภาวะที่เรียกว่า Cheyne Stroke Breathing ซึ่งคนไข้จะหายใจไม่สม่ำเสมอ แต่เป็นวัฏจักรช้าสลับเร็วแล้วหยุดหายใจ ในคนไข้ที่ทานยานอนหลับหรือมอร์ฟีนก็อาจจะไปกดสัญญาณการหายใจจากสมองได้เช่นกัน ในคนอ้วนก็อาจจะมีอาการหยุดหายใจเรียกว่า Obesity Hypoventilation Syndrome จากความอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหายใจทำงานลำบาก

2. Mixed Sleep Apnea หรือภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับทั้งจากเนื้อเยื่อรอบคอ หรือลิ้นอุดกั้นทางเดินหายใจปนกับการหยุดหายใจจากความผิดปกติทางสมองหรือหัวใจ

ในทั้ง 2 กรณีข้างต้นนี้ การรักษาจะต่างไปจากการใช้เครื่องช่วยหายใจธรรมดา คนไข้ต้องใช้เครื่องที่เทียบเท่ากับเครื่องช่วยหายใจในห้อง ICU หรือเรียกว่า Ventilator แต่เนื่องจากเครื่องที่ใช้ในกรณีข้างต้นไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ แต่ต้องใช้หน้ากากครอบจมูกหรือครอบจมูกและปาก เราจึงเรียกว่า Non-invasive Positive Pressure Ventilator หรือ NIPPV

อาการของโรคกลุ่มนี้มีดังนี้คือ

1. ง่วงเหงาหาวนอน ทั้งที่นอน 8-10 ชั่วโมงต่อวัน

2. กรนสนั่นลั่นโลก

3. หยุดหายใจระหว่างกรน

4. หายใจผิดปกติไม่สม่ำเสมอ

5.ตัวกระตุกระหว่างนอน

6. ปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยครั้ง

7.ปวดหัวตอนเช้า

8. ความจำเสื่อม

9.อารมณ์เสียฉุนเฉียวง่าย

ซึ่งถ้าไม่รักษาก็จะเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด โรคสมองขาดเลือด ความดันสูง เบาหวาน และความต้องการทางเพศลดลง