Get Adobe Flash player

บาดแผลทางใจ โดย หมอยศ

Font Size:

สัปดาห์ที่แล้วหมอพูดถึงเรื่องความเครียดและแผลทางใจ บาดแผลทางกายก็ไม่ต่างกับแผลทางใจ ในปัจจุบันทางการแพทย์มีวิธีรักษาแผลทางใจอยู่หลายวิธี ส่วนใหญ่ก็จะเน้นการใช้ยา ยาที่ใช้อยู่ก็มีหลายจำพวก จัดเป็นหมวดหมู่ ได้แก่

1. Anxiolytic มียาตัวหลักอยู่ 3 ตัวคือ Benzodiazepine เช่น Xanax (ตัวนี้กินปุ๊บสบายปั๊บเลย) Buspar และWellbutrin ซึ่งตัวหลังนี้มีการเอาไปใช้ช่วยในการอดบุหรี่ด้วย

2. Antidepressants มีอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ SSRI ซึ่งจะไปเพิ่มสาร Serotonin ในสมองทำให้ผ่อนคลาย ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ Paxil, Prozac และ Zoloft เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ Tricyclic เช่น ยา Nortriptyline และ Trazadone เป็นต้น

3. Antipsychotic ซึ่งใช้ในคนที่มีอาการค่อนไปทางจิตเภทหรือเป็น Bipolar เช่น ยา Abilify, Zyprexa, Haldol และ Risperdal เป็นต้น บางครั้งหมอจะสั่ง Seroquel ช่วยในการนอนหลับ ข้อเสียของยากลุ่มนี้คือจะมีผลข้างเคียงมาก ทำให้เป็นเบาหวาน โรคเส้นเลือดสมอง หัวใจตีบตัน โรคพาร์กินสัน ได้

ถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องใช้ยา คำตอบก็คือ คนไม่เป็น ไม่เจ็บ ไม่ป่วยก็ไม่รู้หรอกว่ามันแย่ขนาดไหนที่จะต้องต่อสู้กับความเครียด คนที่ท้อแท้ สิ้นหวัง หมดพลัง คนพวกนี้เหมือนคนจมน้ำ เห็นอะไรก็ไขว่คว้าหาหมด สุดท้ายก็ต้องติดกับดักชีวิตไปจนตายหรือขอตายก่อนกำหนด คนที่มีระบบสนับสนุน มีกำลังใจสู้ต่อ รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย รู้เขา รู้เรา รู้จักปล่อยวาง คนพวกนี้ก็จะรู้จักระบายความเครียดตลอดเวลา ไม่เก็บสะสม เหมือนกรมชลประทานควบคุมน้ำในเขื่อน ไม่เก็บไว้จนเต็ม จนเขื่อนแตก

การจะสร้างระบบสนับสนุนต้องสร้างกันยาวนาน ตลอดชีวิต ตลอดเวลา ทุกลมหายใจ เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้ ไม่ทำบุญเหมือนซื้อหวย ทำงานด้วยความจริงใจใสสะอาด ใช้แผ่นที่ของพระพุทธเจ้า คือ มรรค 8 ในชีวิตประจำวัน รู้จักกระแสของชีวิต รู้หลักปฏิจสมุทปบาท และเห็นชอบในอริยสัจ 4 ทั้งหมดนี้ก็หาอ่านได้ทางอินเตอร์เนต หรือดูจาก Youtube ของท่านพุทธทาส หนังสือพุทธธรรม เวบไซด์ของสมเด็จพระสังฆราช ก็มีครับ หนทางในการหลุดพ้นมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล คงจะมาเขียนให้เข้าใจในบทความเดียวคงจะลำบาก คงต้องศึกษากันเองโดยใช้แผนที่ชีวิตของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องนำทาง ขอให้ศึกษาของจริง อย่าหลงเป็นเหยื่อกับสิ่งที่หลอกลวงกันเลย ท่านก็จะหมดสิ้นจากความเครียดและความทุกข์กัน ขอให้โชคดีครับ..