Get Adobe Flash player

คนเหงาหรือแยกตัวจากสังคมมีโอกาสตายเร็ว โดย น.พ. อรุณ สวนศิลป์พงศ์

Font Size:

บทความในวารสารวิชาการของสมาคมแพทย์มะกัน ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2017 มีการวิจัยเกี่ยวกับคนที่มีความรู้สึกเหงา และแยกตัวเองจากสังคม (หรือสันโดษ)

ผลงานวิจัยสรุปจากการรวบรวมงานวิจัย 148 ชิ้น มีคนร่วมงานวิจัยประมาณ 3 แสนคน สรุปว่าคนที่เข้าสังคมมาก มีโอกาสที่จะตายก่อนเวลาอันควร น้อยลงกว่าครึ่ง

ส่วนคนที่มีความเหงา หรือแยกตัวเองจากสังคม (หรือสันโดษ) มีโอกาสที่จะเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจถึง 29 % และ 32 % ตามลำดั

ในการติดตามบุรุษและสตรี ที่อายุเกิน 65 ปี ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปักกิ่ง เป็นเวลา 12 ปี พบว่าความรู้สึกเหงา และซึมเศร้า ทำให้มีโอกาสเพิ่มโรคสมองเสื่อม แต่ในทางตรงกันข้ามคนที่มีสมองเสื่อมกลับไม่ทำให้เกิดอาการเหงาในระยะยาว

มีรายงาน จากการวิจัย ในคนสูงอายุที่มีสมองปกติ 79 คน.....คนที่มีอาการเหงา ก็พบความผิดปกติทางสมองจากสารอมีลอยที่เปลือกสมองมากขึ้น

สรุปคือ อย่าทำตัวให้เหงา หรือแยกตัวเองจากสังคม (หรือสันโดษ) มากไป....แต่ไม่รู้ว่าคนที่ชอบนั่งวิปัสสนา และไม่สุงสิงกับใครเลย จะจัดเป็นพวกมีความเหงา หรือแยกตัวเองจากสังคมมั้ยเนี่ย....