Get Adobe Flash player

ข่าวดีสำหรับคนที่มีวีซ่า DACA แต่หมดอายุ โดย น.พ.อรุณ สวนศิลป์พงศ์

Font Size:

เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 13 มกราคม หน่วยงาน the U.S. Citizenship and Immigration Services USCIS ประกาศรับสมัครต่ออายุวีซ่า สำหรับ Dreamers ที่เคยได้วีซ่าชั่วคราว ตามโครงการ the Deferred Action for Childhood Arrivals Program หรือเรียกย่อว่า DACA program และหมดอายุ

สาเหตุเริ่มต้นคือประธานาธิบดีทรั้มพ์ ประกาศเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2017 ที่ไม่ต่ออายุโครงการ DACA ซึ่งจะสิ้น

สุดวันที่ 5 มีนาคม 2018 ทำให้ USCIS เลิกรับใบสมัครต่ออายุวีซ่าตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต้นไป…มีการประเมินว่าแต่ละวันคนมีวีซ่าหมดอายุ 144 คน…

เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2018 มีคำพิพากษาจากศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางที่เมืองซานฟรานซิสโก ให้แขวนคำสั่งยกเลิก DACA ชั่วคราว…ตอนนี้ยังไม่มีการอุทธรณ์…USCIS จึงประกาศรับสมัครต่ออายุวีซ่า…แต่จำกัดสำหรับคนที่เคยได้วีซ่าแล้วเท่านั้น…ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 800,000 คน…ประมาณ 1 ใน 3 มีหลักแหล่งที่รัฐคาลิฟอเนีย……คนสมัครใหม่ไม่รับ……

ตอนนี้ใครอยากต่ออายุวีซ่าต้องรีบๆทำ…เพราะในสภาสูงมีการถกเถียงระหว่างพรรครีพับลิกัน และเดโมแครตเกี่ยวกับเรื่องนี้ …และก็เกี่ยวพันไปถึงงบประมาณชั่วคราวที่จะหมดอายุวันที่ 19 มกราคมนี้…อาจจะทำให้ต้องปิดที่ทำการรัฐบาลกลางได้……

ใบสมัคร คือ Form I-821D Form I-765 และ Form I-765 worksheet

 

ติดค้างภาษีเกิน 51,000 ดอลล่าร์อาจจะทำพาสปอร์ตมะกันไม่ได้

สรรพากรมะกัน (Internal Revenue Service IRS) ประกาศว่าจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนนี้....ตามกฎหมายthe Fixing America’s Surface Transportation (FAST) Act ซึ่งมีผลใช้บังคับในเดือนธันวาคม 2015… …โดยการแจ้งรายชื่อคนที่ติดค้างภาษีเกิน 51,000 ดอลลาร์ ไปที่กระทรวงการต่างประเทศมะกัน

ทั้งนี้เพื่อให้ระงับการออก หรือต่ออายุพาสปอร์ต ในบางกรณีก็จะให้ยกเลิกหรือถอนพาสปอร์ตเลย

การติดค้างภาษีสรรพากร เกินจำนวน 51,000 ดอลลาร์ ถือเป็นความเหลวไหล และหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีคืน

สรรพากรมะกันแจ้งว่า เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหากับพาสปอร์ต ให้คนที่ติดค้างภาษีดังกล่าว ต้องกระทำต่อไปนี้

1. จ่ายภาษีที่ค้างอยู่ให้หมด
2. ทำข้อตกลงผ่อนจ่ายตามเวลาที่กำหนด
3. จ่ายภาษีตามข้อตกลงที่ลดหย่อน
4. จ่ายเงินในเวลา ตามข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรม
5. มีการยื่นอุทธรณ์ภาษีที่ต้องจ่าย
6. มีข้อตกลงที่เป็น สามี หรือภรรยา ไม่ต้องจ่ายเพราะความบริสุทธิ์ใจ

นอกจากนี้ปัญหาของพาสปอร์ตจะไม่เกิด ถ้ามีเงื่อนไขข้างล่างนี้

1. เป็นคนล้มละลาย
2. เป็นคนที่สรรพากรพบว่าถูกคนโจรกรรม
3. สรรพากรพบว่าบัญชีที่ค้างภาษี แต่มีความขัดสน
4. คนที่อยู่ในพื้นที่ ที่รัฐบาลกลางประกาศเป็นภัยพิบัติ
5. คนที่กำลังขอจ่ายภาษีแบบผ่อนส่ง
6. คนที่สรรพากรอยู่ระหว่างเสนอลดภาษี
7. คนที่สรรพากรยอมรับการปรับภาษีที่ต้องจ่ายทั้งหมด

สำหรับคนที่อยู่ในบริเวณมีสงคราม สรรพากรจะเลื่อนการแจ้งต่อกระทรวงการต่างประเทศมะกัน ซึ่งพาสปอร์ตจะไม่ถูกการปฏิเสธในระหว่างนี้…

สรรพากรแนะนำให้ยื่นForm 9465 เพื่อขอเสนอ ต่อรอง การเสียภาษี……

นักเดินทางที่ถือพาสปอร์ตมะกัน ต้องระวังจะโดนถอนพาสปอร์ตเหมือนนักการเมืองไทยนะเนี่ย…แต่เพียงแค่ติดค้างภาษีสรรพากรมะกัน เกิน 51,000 ดอลลาร์…